Arama

Bi’rimaune hadisesinde ilk şehid olan sahabi: Haram bin Milhan

Uhud Gazvesi'nden dört ay sonra, yetmiş kadar sahabe, İslam'ı tanıtmak ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle görevlendirilerek yola çıktı. Medine'de başlayan bu yolculuk, Bi'rimaune olarak adlandırılan yerde son buldu. Heyet istirahate çekilmiş; Haram bin Milhan ise Peygamber Efendimizin mektubunu iletmekle görevlendirilmişti. İslam'a ve Peygamberimize karşı kin besleyen Amir bin Tufeyl, Resulullah'ın mektubunu açıp okumadığı gibi Haram bin Milhan'ı da arkasından mızrakla şehid etmişti.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 11
HARAM BİN MİLHAN KİMDİR?
HARAM BİN MİLHAN KİMDİR?

🔸 Babasının asıl adı Mâlik olup annesi de yine Neccâroğulları'ndan Mâlik bin Adî'nin kızı Müleyke'dir. Ümmü Harâm ile Enes bin Mâlik'in annesi Ümmü Süleym onun kardeşleridir.

  • 2
  • 11
İSLAM’I ÖĞRETMEK ÜZERE YOLA ÇIKTILAR
İSLAM’I ÖĞRETMEK ÜZERE YOLA ÇIKTILAR

🔸 4. yılın Safer ayında Âmir bin Sa'saa kabilesi reisi Ebû Berâ Âmir bin Mâlik'in isteği üzerine Hz. Peygamber, çoğu ensara mensup ehl-i Suffe'den 70 kadar sahabeyi adı geçen kabile halkına İslamiyet'i öğretmekle görevlendirdi.

  • 3
  • 11
PEYGAMBERİMİZİN MEKTUBUNU ULAŞTIRMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ
PEYGAMBERİMİZİN MEKTUBUNU ULAŞTIRMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ

🔸 Başkanları olan Münzir bin Amr el-Hazrecî, Harâm bin Milhân ile iki arkadaşını Resûl-i Ekrem'in mektubunu Âmir bin Sa'saa kabilesinin reisine götürmekle vazifelendirdi.

🔍 Mekke'de haksızlığın karşısında duran antlaşma: Hilfü'l Fudul

  • 4
  • 11
İSLAM’A VE PEYGAMBERİMİZE KİN BESLEYENLERLE KARŞILAŞTILAR
İSLAM’A VE PEYGAMBERİMİZE KİN BESLEYENLERLE KARŞILAŞTILAR

🔸 Bunlar, Ebû Berâ'nın yeğeni olan Âmir bin Tufeyl'in emrindeki birkaç kişiydi. Harâm, onların niyetini bilmediği için arkadaşlarına kendisinden ayrı durmalarını, eman verirlerse yaklaşmalarını, eğer kendisini öldürürlerse dönüp arkadaşlarına haber vermelerini söyledi.

  • 5
  • 11
RESUL-İ EKREM’İN ELÇİLERİ OLDUKLARINI BİLDİRDİ
RESUL-İ EKREM’İN ELÇİLERİ OLDUKLARINI BİLDİRDİ

🔸 Ancak Âmir adamlarından birine işaret edip onu arkasından mızrakla öldürttü. Diğer bir rivayete göre ise Hz. Peygamber'den kabilesine İslâmiyet'i öğretecek bir heyet göndermesini isteyen Ebû Berâ'nın öldüğüne dair bir şâyia çıkmıştı.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN