Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...

Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...

Ehl-i Kitap olarak adlandırılan Yahudi ve Hristiyanlara son peygamberin müjdesi verilmiş; onun sahip olduğu özellikler, vahiy ve peygamberler aracılığıyla kendilerine bildirilmiştir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimizin sahip olduğu özellikler, nübüvvetten önce gerçekleşen bazı mucizeler, bu duruma işaret eden hadiselerdendir. Peygamberimiz, çocuk yaşta amcası Ebu Talib ile birlikte bir ticaret kervanıyla Suriye'ye gelmiş; burada Bahira adlı bir rahip, onun nübüvvet mührüne sahip olduğunu görmüş ve iyi bakılıp himaye edilmesini öğütlemiştir.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
 • 1
 • 10
EHL-İ KİTAP’A BİLDİRİLEN SON PEYGAMBER
EHL-İ KİTAP’A BİLDİRİLEN SON PEYGAMBER

🔸 Peygamber Efendimizin (sav) doğumu itibariyle bazı mucizelerin olduğu bilinir.

🔸 Bu mucizelerin bir kısmı Ehl-i Kitap olarak adlandırılan Yahudi ve Hristiyanlara da bildirilmiştir.

🔸 Son peygamber olan Resul-i Ekrem'e (sav) erişmeleri halinde, onun peygamberliğine ve getirdiği dine iman etmeleri emredilmiştir.

🔸 Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat ve İncil'de Hz. Muhammed'in (sav) peygamber olarak gönderileceğinin yazılı olduğu belirtilmiştir.

"Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar."

(X) 📕 Bakara suresi 146. ayetin tefsiri

"Onlar, ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler."

(X) 📕 A'râf suresi 157. ayetin tefsiri

"Meryem oğlu Îsâ da şöyle demişti: "Ey İsrâiloğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim." Ama o (Ahmed) kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, "Bu (kanıtlar) besbelli bir büyü!" dediler."

(X) 📕 Saf suresi 6. ayetin tefsiri

 • 2
 • 10
NÜBÜVVET ÖNCESİ GERÇEKLEŞEN BAZI OLAYLAR
NÜBÜVVET ÖNCESİ GERÇEKLEŞEN BAZI OLAYLAR

🔸 Kutsal metinlerin pek çoğunda, Ortadoğu bölgesinde yaşayanlar arasında yeni bir peygamberin geleceği beklentisinin olduğu, zaman ilerledikçe bu beklentilerin arttığı ifade edilir.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili nübüvvet öncesinde bazı olayların gerçekleştiği bilinir.

🔸 Resulullah'ın (sav) annesi Âmine'nin, ona hamile olduğu sırada bir rüya gördüğü, doğuracağı çocuğun önemli bir mevkiye sahip olacağının kendisine bildirildiği belirtilir.

🔸 Babası Abdullah'ın alnında bulunan nur, ona hamile kalması ile Âmine'ye intikal etmiştir.

(X) 🔍 Peygamber Efendimizin doğumu sırasında gerçekleşen mucizeler

🔸 Doğumu sırasında melekler annesine yardımcı olmuş; sütannesinin yanında olduğu sırada bazı olağanüstü durumlar gerçekleşmiştir.

🔸 Bununla birlikte Allah Teâlâ'nın Peygamberimize (sav) gençliğinde bazı lütuf ve yardımlarda bulunduğu belirtilmiştir.

"O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi?"

(X) 📕 Duhâ suresi 6-8. ayetlerin tefsiri

"Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi?"

(X) 📕 İnşirah suresi 1-4. ayetlerin tefsiri

 • 3
 • 10
AMCASI EBU TALİB’İN HİMAYESİ
AMCASI EBU TALİB’İN HİMAYESİ

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) henüz doğmadan yetim, 6 yaşındayken ise annesinin vefatıyla öksüz kalmıştır.

🔸 Dedesi Abdülmüttalib onu yanına almış ve ona karşı büyük bir ilgi ve sevgi göstermiştir.

🔸 Rivayetlere göre kuraklık baş gösterdiğinde Kureyş reisi Abdülmüttalib ahali ile yağmur duasına çıkmıştır.

🔸 Torunu Hz. Muhammed'i (sav) işaretle onun "temiz yüzü suyu hürmetine" yağmur istemiş; bu ümidi boşa çıkmamıştır.

🔸 Hz. Muhammed (sav) 8 yaşına geldiğinde, dedesi Abdülmütttalib vefat etmiş; onu oğlu Ebu Talib'in himayesine bırakarak ona özen göstermesini vasiyet etmiştir.

🔸 Amcası Ebu Talib, Hz. Muhammed'i (sav) çok sevmiş, onun uğurlu olduğuna inanmış ve iyi yetişmesi için çaba göstermiştir.

(X) 🔍 Peygamberimizi uzun yıllar himaye eden amcası: Ebu Talib

 • 4
 • 10
SURİYE’YE GİDEN KERVAN
SURİYE’YE GİDEN KERVAN

🔸 Hz. Muhammed (sav), rivayetlere göre 9 ya da 11 yaşındayken ticaret amacıyla Suriye'ye giden amcasına katılmıştır.

🔸 Ticaret kervanı, her zaman olduğu gibi Busrâ'da, Bahîrâ adlı münzevi rahibin manastırı yanında konaklamıştır.

🔸 Rivayete göre Bahîrâ'nın yaşadığı bu küçük manastırda eskiden kalma bir kitap bulunmakta ve bunu okuyan rahip, Hristiyanların en bilge din adamı sayılmaktadır.

(X) 🔊 Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yılları hakkında podcast dinlemek için tıklayın

 • 5
 • 10
RAHİP BAHÎRÂ PEYGAMBERİMİZİ FARK ETTİ
RAHİP BAHÎRÂ PEYGAMBERİMİZİ FARK ETTİ

🔸 Müslüman bibliyografya âlimi İbnü'n Nedîm, Bahîrâ'nın elinde bulunan bu dini metinlerin, suhuf tercümeleri olabileceğini ifade etmiştir.

Suhuf: Önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilen kutsal metinler.

🔸 Bilgin rahiplerden olan Bahîrâ, daha önceki ticaret yolculuklarda Kureyşliler buradan geçtiklerinde onlarla hiç ilgilenmemiş ve konuşmamıştır.

🔸 Fakat manastırdan dışarı bakarken Hz. Muhammed'i (sav) bir bulutun gölgelendirdiğini görmüş; ağacın altında oturduğunda ise ağaç dallarının onun üzerine eğildiğini fark etmiştir.

🔸 Bu olayın ardından bir sofra hazırlayarak ticaret kafilesini yemeğe davet etmiştir.

(X) 🔍 Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN