Arama

Peygamber Efendimizin doğumu sırasında gerçekleşen mucizeler

Kudsi hadiste Allah, "Sen olmasaydın ya Muhammed âlemleri yaratmazdım" buyruluyor. Kâinatta en büyük hadise, Yüce Allah'ın habibim dediği Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifleridir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz ne zaman doğdu? Peygamberimizin doğumu sırasına gerçekleşen mucizeler neler?

  • 1
  • 17
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU

Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde milâdî 571 yılının 20 Nisan'a denk gelen 12 Rebiülevvel Pazartesi sabahında dünyaya geldi.

Genel kabul gören kanaate göre Fil Vakasından 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında Pazartesi günü dünyaya geldi. Farklı hesaplamalara göre Hz. Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan 571 veya 17 Haziran 569 Pazartesi şeklinde belirlendi.

  • 2
  • 17
FİL VAKASI NEDİR?
FİL VAKASI NEDİR?

İslam öncesinde Mekke coğrafi konumu yanında dinî ve ticari bir merkez olmasından dolayı Bizans, Sasani ve Habeşistan gibi dönemin devletlerinin dikkatini çekmişti. Habeş Krallığının Yemen valisi Ebrehe, Arapların Kâbe'yi ziyaretlerini engellemek için San'a'da bir kilise yaptırdı. Fakat amacına ulaşamayınca Kâbe'yi yıkmaya karar vermiş, şehri zapt ederek dinî merkez olma özelliğini ortadan kaldırmayı ve Mekkelilerin ticari faaliyetlerine son vermeyi planlamıştı.

Ebrehe ordusuyla birlikte Mekke yakınlarına kadar gelip konakladı. Bu sırada Kureyş'in Hâşimoğulları kolunun reisi olan ve Hz. Peygamberin dedesi Abdülmuttalib; Ebrehe ile görüştü ve Allah'ın evi olan Kâbe'yi, sahibinin mutlaka koruyacağını ona hatırlattı. Kâbe'yi yıkmaya kararlı olan Ebrehe hücum emri vermesine rağmen ordusunun önünde bulunan fil, Kâbe'ye doğru asla hareket etmedi. Fîl suresinde belirtildiğine göre de ordusu Allah tarafından gönderilen kuş sürülerinin attığı küçücük taşlarla helâk oldu. Bu olaya "Fil Vak'ası", meydana geldiği yıla da "Fil Yılı" adı verildi.

  • 3
  • 17
HZ. PEYGAMBERİN SOYU
HZ. PEYGAMBERİN SOYU

İbn-i Abbâs'tan (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir:

"Hazret-i Peygamber, pazartesi günü doğdu, pazartesi günü Peygamber oldu, pazartesi Mekke'den Medine'ye hicret etti, pazartesi günü Medine'ye vardı, pazartesi günü vefat etti. Pazartesi günü (Kâbe'de hakemlik yaparak) Hacer-i Esved'i yerine koydu. Pazartesi günü Bedir zaferini kazandı. Pazartesi günü "Bugün size dininizi tamamladım." (el-Mâide, 3) ayeti nazil oldu."

(Ahmed, I, 277; Heysemî, I, 196)

Hz. Muhammed'in babası, Kureyş'in Benî Hâşim kolundan Abdullah b. Abdülmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b. Abdümenâf'ın kızı Âmine'ydi. Hz. Peygamber onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıydı.

  • 4
  • 17
PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU SIRASINDA MEYDANA GELEN MUCİZELER
PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU SIRASINDA MEYDANA GELEN MUCİZELER

Elbette insanlığın yaratılışından itibaren gelmesi beklenen Habibullah'ın dünyaya gelişi, teşrif edişi de büyük mucizeler eşliğinde olmuştu. Resulullah'ın dünyaya geldiği gecede bazı harikulade olaylar meydana gelmişti. Bu mucizeler şunlardı:

Hazreti Âmine'nin bildirdiğine göre kendisi, ne hamileliği ne de doğum esnasında hiçbir zahmet çekmemiş ve Resulullah, dünyaya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber temiz bir şekilde, ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semaya kaldırmıştır.(İbn-i Sa'd, I, 102, 150.)

O anda şeytan, hayatında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 271.)

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN