Arama

Peygamberimizi uzun yıllar himaye eden amcası: Ebu Talib

Peygamber Efendimiz daha doğmadan yetim, küçük yaşlarda da öksüz kalmıştı. Onu, dedesi Abdülmuttalib büyütmüş, ölümünden sonra bu görevi amcası Ebu Talib'in üstlenmesini vasiyet etmişti. Ebu Talib, nübüvvetin ardından müşriklerin türlü baskı ve eziyetlerde bulunduğu Peygamberimizi koruyup gözetmiş; Hz. Muhammed'i kendilerine teslim etmesini isteyen müşriklere karşı durmuştu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 10
EBU TALİB KİMDİR?
EBU TALİB KİMDİR?

Peygamberimizin babası Abdullah ile amcası Zübeyr'in anne bir kardeşidir. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib ölümünden önce, 8 yaşında olan torunu Hz. Muhammed'in bakımını ve himayesini Ebu Talib'e vasiyet etmişti.

Kâbe hizmetlerinden olan hacılara su ve yiyecek temini vazifeleri babasından miras kalmışsa da malî durumu bozulduğu ve fakir düştüğü için bu görevleri Abbas bin Abdülmuttalib'e devretti.

  • 2
  • 10
PEYGAMBERİMİZİN ÜZERİNE TİTRERDİ
PEYGAMBERİMİZİN ÜZERİNE TİTRERDİ

Ebu Talib Kureyş içinde önde gelen, sözü dinlenen, saygı duyulan bir kimse olup himayesini üstlendiği yeğeni Hz. Muhammed'in üzerine titrer, onu çok sever, uğurlu olduğuna inanır ve iyi yetişmesi için elinden geleni yapardı.

Hz. Ali ne zaman, nasıl öldü?

  • 3
  • 10
RAHİP, EBU TALİB’İ HANGİ KONUDA UYARDI?
RAHİP, EBU TALİB’İ HANGİ KONUDA UYARDI?

Ticaret amacıyla Suriye'ye gitmeye karar verdiği zaman henüz 12 yaşlarında olan yeğenini de ısrarlı talebi üzerine yanına almıştı.

Kaynakların ittifakla verdikleri bilgilere göre, ticaret kervanı Suriye topraklarındaki Busrâ'da konaklayınca rahip Bahîrâ Ebû Tâlib'e, yeğeninin gönderileceği İncil'de vaad edilen peygamber olduğunu, çocuğu iyi koruması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Ebû Tâlib Şam'a gitmekten vazgeçip süratle Mekke'ye dönmüştü.

  • 4
  • 10
PEYGAMBERİMİZİ DAİMA HİMAYE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
PEYGAMBERİMİZİ DAİMA HİMAYE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bunun üzerine atalarının dinini bırakamayacağını söylemekle beraber yeğenini ömrünün sonuna kadar savunup koruyacağını belirtmişti.

Nitekim Hz. Peygamber Mekkelileri açıkça İslâm dinine çağırmaya başladığı ve putları terk etmelerini istediği zaman ona muhalefet eden ve Muhammed'i kendilerine teslim etmesini isteyen müşriklere karşı durmuştu.

  • 5
  • 10
MÜŞRİKLERİN BASKILARINA BOYUN EĞMEDİ
MÜŞRİKLERİN BASKILARINA BOYUN EĞMEDİ

Hatta Kureyş müşrikleri Resûl-i Ekrem'e ve Müslümanlara düşmanlıklarını arttırınca Hâşim ve Muttalib oğullarını yardıma çağırmış, kardeşi Ebû Leheb dışındaki yakınları, kendilerine karşı girişilen boykot hareketine rağmen Ebû Tâlib mahallesinde onun etrafında toplanmışlar ve orada uzun bir süre sıkıntı içinde yaşamak zorunda kalmışlardı.

Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabe

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN