Arama

Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları eziyetler

Peygamber Efendimizin risalet hayatının ilk 13 yılı Mekke'de geçmiş; bu süreçte, hem kendisi hem de İslam'ı kabul eden Müslümanlar, Mekke müşrikleri tarafından pek çok zulme ve eziyete maruz kalmışlardı. Tevhid inancını reddetmeleri, İslam'dan ve Resul-i Ekrem'den yüz çevirmeleri için Müslümanlara işkenceler yapılmış; bu kötü eylemlerin pek çoğu en yakınları tarafından gerçekleştirilmişti. Kimi kızgın güneşin altında demir zırhla bekletilmiş kimi tavana asılıp dumana maruz bırakılmış kimi yerlerde sürüklenmiş kimi ise bu işkencelere dayanamayarak şehid olmuştu…

  • 1
  • 16
RİSALETİN İLK 13 YILI MEKKE’DE GEÇTİ
RİSALETİN İLK 13 YILI MEKKE’DE GEÇTİ

Peygamber Efendimize (sav) ilk vahiy Mekke'ye yakın Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda gelmiş; risalet hayatının ilk 13 yılı, Mekke'de geçmiştir.

💠

🔸 Yeryüzünde İslam dinini kabul eden ilk kişi Allah Resulü (sav)'dür. Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurur: "Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti…"*

🔸 Peygamberimizin (sav) Allah'ın Resulü olduğuna iman eden ve yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan olma şerefine nail olan kişi ise Hz. Hatice'dir.

🔸 Hz. Hatice, Resul-i Ekrem'in (sav) nübüvvetini kabul etmiş, İslam ile şereflenmiş ve yaşamı boyunca hem maddi hem manevi anlamda Peygamberimizi (sav) desteklemişti.

Bakara suresi 285. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊

  • 2
  • 16
İSLAM’IN DİĞER İNSANLARA TEBLİĞİ
İSLAM’IN DİĞER İNSANLARA TEBLİĞİ

Resul-i Ekrem Efendimize (sav) verilen ilahi görevlerden biri de İslam dinini insanlara tebliğ etme görevi olmuştu.

💠

🔸 Nazil olan Müddessir suresi 1-5. ayetlerde "Kalk ve uyar" emri verilmiş ve böylece Peygamber Efendimiz (sav) insanları İslam'a davet etmeye başlamıştı.

🔸 Tebliğ görevi, ilk üç yılda gizli olarak; sadece yakın çevre ve güvenilir insanlara yönelik gerçekleştirildi. Buradaki amaç, dinin korunması ve muhafaza edilmesiydi.

📌 Öte yandan tebliğin açık şekilde ilanına dair ilahi bir emir de gelmemişti.

Müddessir suresi 1-5. ayetlerin tefsiri 📕 ve meali 🔊

  • 3
  • 16
MEKKE’DE PUTPERESTLİK İNANCI YAYGINDI
MEKKE’DE PUTPERESTLİK İNANCI YAYGINDI

O dönemde Mekke'de putperestlik inancı yaygındı ve kutsal kabul edilen Kâbe'de dahi pek çok put bulunuyor, halk bunlara tapıyordu.

💠

🔸 İslam dinine tebliğ bu nedenle bir müddet gizli tutulmuş, yaygın olan putperestliğe karşı ihtiyatlı davranılmış ve güvenilir kişiler İslam'a davet edilmişti.

📌 İslam'a davetin açıktan devam etmesi, birçoğu fakir ve zayıf durumda bulunan ilk Müslümanları tehlikeye atabilir; onların helaki, dinin başlamadan yok olmasına sebep olabilirdi.

🔸 İslam'ın dördüncü yılında açıktan davetin başlanmasıyla ise başta Resul-i Ekrem (sav) olmak üzere Müslümanlar, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle müşriklerin zulüm ve işkencelerine maruz kaldılar.

  • 4
  • 16
İLK MÜSLÜMANLAR KİMLERDİ?
İLK MÜSLÜMANLAR KİMLERDİ?

Peygamber Efendimiz (sav), yakın çevresinden başlayarak insanları İslam dinine davet etmeye başlamıştı.

💠

🔸 Peygamber Efendimizin (sav) ilk hanımı olan Hz. Hatice, yeryüzünde İslam'a inanan ilk insandı. Efendimizin (sav) kızları Hz. Rukıyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma da Müslüman olmuşlardı.

🔸 Sıralaması kesin olarak bilinmese de kaynaklarda Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Zeyd bin Harise, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, İslam ile şereflenen ilk on Müslüman olarak zikredilirler.

🔸 Daha sonra Osman bin Maz'un, Ayyaş bin Ebu Rebia ve hanımı Esma bint Selâme, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebü'l Erkan, Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talib ve Ubeyde bin Haris gibi şahsiyetler de İslam'ı kabul etmişlerdir.

🔍 İslam'ı kabul eden ilk on Müslüman

  • 5
  • 16
İSLAM’IN İLK YILLARINDA TEBLİĞ GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ
İSLAM’IN İLK YILLARINDA TEBLİĞ GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ

İslam'ın ilk dönemlerinde Peygamber Efendimiz (sav) evinde, ıssız dağ eteklerinde, öğle tenhalığı sırasında Kâbe'de ibadetlerini gerçekleştirebilmişti.

💠

🔸 Diğer Müslümanlarla bir araya gelerek nazil olan Kur'an ayetlerini onlara aktarır, tevhid inancının gereklerini anlatır ve ahiret üzerine sohbetlerde bulunurdu.

🔸 Bu dönemde müşriklerin toplu halde bulundukları yer ve zamanlarda bir arada olmamaya ve cemaatle ibadet etmemeye özen gösteriliyordu.

🔸 Müslümanlar, genç sahabe Erkam bin Ebü'l-Erkam'ın Safâ tepesinin eteklerindeki evinde bir araya geliyorlar, ibadet ve toplantılarını burada gerçekleştiriyorlardı.

🔍 İslam'a ilk davet nasıl gerçekleşti?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN