Arama

Mehmet Akif’in istediği halde yazamadığı kitap ve tercümeler

Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı'nın son dönemlerinde, Cumhuriyet'in ise kuruluş sürecinde hem diliyle hem de kalemiyle ülkenin ıslahı için çalışmış bir mütefekkir… Ülkenin yeniden eski, parlak günlerine kavuşmasını, milletin İslami hassasiyetlere sahip olmasını sağlamak milli şairimiz Mehmet Akif'in yegane gayesiydi. Onun gerçekleştirmek istediği projeler içinde, yazmak istediği halde yazamadığı eserler bulunuyordu: Türkçe lügat, kitap tercümeleri ve Kur'an meali… Peki, Akif bunları hangi nedenlerle kağıda dökememişti?

  • 1
  • 13
MEHMET AKİF YAZMA FİKRİNİ AKLINDAN HİÇ ÇIKARMADI
MEHMET AKİF YAZMA FİKRİNİ AKLINDAN HİÇ ÇIKARMADI

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletin mukadderatı ile yakından ilgilenen mütefekkirlerimizdendi. Kaleme aldıkları ile nesillere çağrı oldu; şiirleri, yazıları ve fikirleriyle kendinden sonra gelenlere öncülük etti.

Ortaya koyduğu eserler kadar, yapmayı tasarladığı projelerle de büyük bir isim olduğunu kanıtladı. Yazma fikrini aklından hiç çıkarmayan Akif, milletine hizmet amacıyla bazı eserler kaleme almayı tasarladı. Ancak ne yazık ki bu hayalleri gerçekleşmedi…

  • 2
  • 13
HER AN YENİ BİR İŞLE MEŞGUL OLURDU
HER AN YENİ BİR İŞLE MEŞGUL OLURDU

Mehmet Akif, her an yeni bir işle meşgul olan bir karaktere sahipti. Cemiyet üyelikleri, seyahatleri, vaazları, şiir ve makaleleri ile ülkenin tekrar eski, parlak günlerine kavuşmasını sağlamak istiyordu.

Akif'in planladığı bu işlerin bir kısmı gerçekleşmiş; bazıları ise yarım ya da plan aşamasında kalmıştı. Yapmayı planladığı işleri, ailevi durumu ve içinde bulunduğu şartlar nedeniyle gerçekleştiremedi.

  • 3
  • 13
‘BU AİLE GAİLELERİ BENİ ÇOK YORDU’
‘BU AİLE GAİLELERİ BENİ ÇOK YORDU’

Mehmet Akif'in yakın dostlarının kaleme aldığı hatıralar, onun isteyip de yapamadıklarına ve bu planları gerçekleştirememe sebeplerine ışık tutar. Yakın arkadaşı Eşref Edip'in şu sözleri, onun istediklerini neden yazamadığını açıklar:

"Üstadın ev hayatı o kadar müsterih değildi. Ailesi daimi surette rahatsız olduğu için ev işlerini layıkıyla görebilecek halde değildi. Bu sebeple üstad, nizam ve intizamıyla doğrudan doğruya alakadar olmak mecburiyetinde idi. Seyahatler, hicretler münasebetiyle çocuklarının tahsili de intizamını muhafaza etmemişti. Ona da çok üzülüyordu. Bazen öyle diyordu: Bu aile gaileleri beni çok yordu. Bu gailelerden azâde olsaydım daha güzel şeyler yazardım."

Mehmet Akif Ersoy'un gençlik üzerine düşünceleri

  • 4
  • 13
YAZMAK İÇİN YETERİNCE ZAMAN BULAMIYORDU
YAZMAK İÇİN YETERİNCE ZAMAN BULAMIYORDU

Akif'in istediklerini yazamamasının sebeplerinden birisi de yeterince zaman bulamamasıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisine bir Kur'an meali yazmasını teklif ettiğinde hem işin büyüklüğü hem de yazmayı tasarladığı diğer konuların aksamasından endişe ederek bu görevi üstlenmeme hususunda direnmişti.

Buna rağmen meal yazma hususunda ona ısrar edenlere şöyle demişti: "Birkaç parça şiir yazacağım, ona mani olursunuz."

  • 5
  • 13
AKİF’İN YAZMAYI PLANLADIĞI ESERLER
AKİF’İN YAZMAYI PLANLADIĞI ESERLER

Bir fikir insanının ortaya koyduğu eserler onun düşünce yapısını, ruh dünyasını, ilgilerini ve kültürünü yansıtır. İsteyip de yapamadıkları da bu nedenle aynı derecede önemlidir.

Mehmet Akif'in gerçekleştiremediği ancak planladığı bu işler, onun düşünce dünyasına ayna tutar niteliktedir. Akif, Türkçe lügat, kitap tercümeleri, Kur'an meali yazmayı istemiş ancak bu hedefini gerçekleştirememiştir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN