Arama

Mescid-i Aksa'da saklı Selçuklu kitabesi

Kudüs denilince akla hiç şüphesiz Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa gelir. Farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Mescid-i Aksa, tarihte önemli rolleri de üstlenmiştir. Filistin ve çevresinde 28 yıl hüküm süren Selçuklu Devleti'nden kalma saklı kitabe buna bir örnektir. Peki, Mescid-i Aksa'da yüzyıllar sonra ortaya çıkan Selçuklu'nun saklı kitabesinde hangi tarihi gerçeklikler yer alıyordu?

MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ: MESCİD-İ AKSA

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı barındırması sebebiyle Kudüs, İslamiyet'te hususi bir yere sahiptir. Mescid-i Aksa'nın Peygamber Efendimizin (SAV) kutlu Mi'rac mucizesine şahit olması bakımından ayrı bir kutsiyeti vardır.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV), Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra ibadet ve ziyaret için gidilmesi gereken üçüncü mescidin Mescid-i Aksa olduğunu buyurmuştur.

MESCİD-İ AKSA VE KUBBET-ÜS SAHRA FARKI NEDİR?

✔ Mescid-i Aksa, Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" anlamına gelir.

◾ Şehir için Müslümanların benimsediği ve asırlardır kullandığı Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mabedi ifade etmektedir.

◾ İslam alimleri, Kur'an-ı Kerim'de "el-Mescidü'l-aksa" adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin "Beytülmakdis" olduğu konusunda ortak görüştedirler.

Hz. Peygamber'in (SAV) Mi'rac yolculuğuna çıkmadan önce Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya getirildiği, İsrâ sûresinin ilk âyetinde açıkça belirtilir. Hicretin ardından mescidin kıble oluşu on altı - on yedi ay kadar sürmüştür.

"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

İsra Suresi, 1. ayet

İsra Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

◾ Tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kutsal sayılan Kudüs ve çevresinde Selçuklular, 28 yıl hüküm sürdü. Bu çevrede kendilerine ait birçok izler bıraktılar. Kudüs'teki Selçuklular dönemine ait kitabe ise bunlardan en önemlisi...

Bu kitabe Kudüs'te Selçuklulara ait bilinen tek kitabe olması açısından özel bir yere sahiptir.

KUDÜS HAKKINDA 30 İLGİNÇ BİLGİ

Mescid-i Aksa'da yer alan kitabenin bulunması Türk tarihi açısından büyük bir gelişmeye sebep olmuştu. Kitabe yıllar sonra Mescid-i Aksa'nın Mihrab-ı Zekeriya olarak adlandırılan küçük bölümünde bulundu.

Mescid-i Aksa'nın batı bölümünde konumlanan Mihrab-ı Zekeriya, her sabah Hz. Meryem'i ziyaret edip rızık bulduğu yer olarak geçiyordu.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN