Arama

Mescid-i Aksa içerisinde yer alan tarihi yapılar

Günümüzde Mescid-i Aksa denildiğinde pek çok kimsenin aklına altın kaplı, sekiz köşeli yer gelse de burası aslında Kubbet'üs Sahra'dır. Mescid-i Aksa; Kubbet'üs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de kapsayan 144 dönümlük alandır. Gelin, bu mukaddes alanı daha iyi tanımak adına Harem-i Şerif içerisindeki tarihi yapılara birlikte göz atalım.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 12
MESCİD-İ AKSA NERESİDİR?
MESCİD-İ AKSA NERESİDİR?

Günümüzde Mescid-i Aksa denildiğinde pek çok kimsenin aklına altın kaplı, sekiz köşeli yer gelse de burası aslında Kubbetü's Sahra'dır.

💠 Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de kapsayan 144 dönümlük alandır. Kubbet'üs Sahra, Kıble Mescidi, Ruhlar Kuyusu, türbe, sebil gibi birçok yapıyı çevreler. Harem-i Şerif olarak da anılan Mescid-i Aksa sınırları içerisinde iki yüzü aşkın eser yer alır.

💠 Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Bu mukaddes yerde aynı zamanda Peygamberimizin İsra ve Miraç mucizeleri yaşandı.

🔎 BİLGİ KUTUSU

🔶 Hz. Muhammed (sav) bir gece vakti, burak adlı bir binekle Mekke'den Kudüs'e getirildi ve Mescid-i Aksa'dan göğe yükseltildi. Bu olay, İsra-Miraç hadisesi olarak anıldı.

"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsra suresi, 1. ayet)

İsra suresi, 1. ayet tefsiri

💠 İslam âlimleri, Kur'an-ı Kerim'de el-Mescidü'l-Aksâ adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir.

🔎 BİLGİ KUTUSU

🔶 Arapçada aksâ "uzak" anlamındadır ve mabedin Mekke'ye uzaklığından dolayı bu ad verilmiştir.

Harem-i Şerif içerisinde yer alan yapılardan bazılarına birlikte göz atalım👇

  • 3
  • 12
KUBBET'ÜS SAHRA
KUBBET’ÜS SAHRA

💠 Kudüs, 638 yılında Hz. Ömer'in halifeliği döneminde fethedildi. Hz. Ömer şehrin anahtarını aldıktan sonra Mescid-i Aksâ'nın Hıristiyanlık döneminde molozlar altında kalmış olan yerini temizletip Sahre'nin güneyindeki düzlükte cemaate namaz kıldırdı.

💠 Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından 689-691 yılları arasında Kubbetü's Sahra inşa edildi. Kudüs'ün fethinden sonra Hz. Ömer'in namaz kıldırdığı yerin üzerine inşa edildiği için "Ömer Camii" olarak da bilinir.

📚Kubbetü's Sahra ve Yasin suresinin sırrı

💠 İsra-Miraç hadisesinde Peygamber Efendimizin bir kayaya basarak sidret-i müntehaya doğru yükseltildiği rivayet edilir. "Hacer-i Muallak" olarak adlandırılan bu taşın üzerine Kubbetü's-Sahra inşa edildi. Tabiri caizse bu mübarek kayanın çevresine mescid inşa edilerek koruma altına alındı.

💠 "Hacer-i Muallak" Mescid-i Aksa'nın tam ortasında, zeminden 4 metre daha yüksekte bulunuyor. Kubbenin bulunduğu alana sekiz farklı kemerden geçilerek ulaşılabiliyor.

💠 "Hacer-i Muallak" taşı, içeriden tavana bakıldığında havada asılı izlenimi verir. En geniş yeri 18 metre, en dar yeri ise 13,5 metre olan taşın içine on bir basamak merdivenle inilebiliyor. İç kısmı ise yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindedir.

💠 Haçlıların işgaliyle kısa süre kiliseye çevrilen Kubbetü's Sahra, Selahaddin Eyyubi'nin şehri kurtarmasından sonra tekrar cami olarak hizmete açıldı.

📚Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs'ü Haçlı işgalinden nasıl kurtardı?

💠 Kubbesi önceden ahşap ve üstü kurşunla kaplıydı. Osmanlı dönemine gelindiğinde Kanuni Sultan Süleyman bu kubbeyi altın ile kaplattı.

💠 Kubbetü's Sahra planı, işçiliği ve yapı malzemeleri ile sanatsal bir şaheser olma özelliğine sahiptir. Üzerindeki çiniler tamamen Osmanlı ürünüdür.

💠 Kubbetü's Sahra'da, İslam mimarisinin ilk mihraplarından biri bulunur. Bu mihrapta yekpare mermer kullanıldı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN