Arama

Ailede iş birliği ve yardımlaşma

Toplumu oluşturan en temel yapı taşlarından biri olan aile, temiz bir neslin devamını, güvenli bir toplumun inşasını sağlayan en kadim kurumdur. Sağlıklı, huzurlu bir aile ortamı için en önemli unsurlardan biri de işbirliğidir. Bu davranış biçimi, hayatı kolaylaştıran ve daha yaşanası kılan değerlerdendir. Üstelik ailedeki birlik ve bütünlüğe katkı sağlar.

🔴 İş birliği ve yardımlaşma, önemli toplumsal değerlerimizdendir. Yaşamda karşılaşılan ve çözümünde zorlanılan problemler, yardımlaşma yoluyla kolaylıkla halledilir. İnsanlar çok farklı konularda birilerine yardım edip iş birliğinde bulunabilir.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de; "İyilikte ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın." (Maide Suresi, 2. ayet) buyrulur.

Maide Suresi; 2. ayetin tefsiri:

Rivayete göre Hutam b. Hind el-Bekrî adında bir adam Medine'de Hz. Peygamber'in huzuruna gelerek kendisini kavminin temsilcisi diye tanıtmış, arkadaşlarıyla birlikte gelip müslüman olacaklarını söylemiş ve İslâm'ın ne olduğunu öğrenmek istemişti. Hz. Peygamber de İslâm'ın, Allah'tan başkasına tapmamak, namaz kılmak, zekât vermek ve oruç tutmak olduğunu anlatınca Hutam, "Senin bu anlattıkların biraz güç, ben dönüp bunları kavmime anlatayım, kabul ederlerse ben de kabul ederim; eğer kabul etmezlerse ben onlarla beraberim" deyip Hz. Peygamber'in (SAV) huzurundan ayrıldı.

Maide suresini okumak ve dinlemek için tıklayınız

🔴 Vav TV'de yayınlanan "Ailede Benden Bize" programında "ailede iş birliği ve yardımlaşma" konusu işlendi. "Ailede yardımlaşma ve iş birliği dediğimizde biz ne anlamalıyız? Yardımlaşmanın anlamı ve önemi nedir?" sorularının cevabını Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim şu şekilde cevapladı:

"Gençlerle evlilik amaçlı görüştüğümde onlara birkaç sistematik sunuyorum. Bir kere gönül birliğiniz olacak. Hiçbir duygu hissetmeden, içinizde bir sevgi kıpırdayışı bir istek, heyecan, coşku olmadan evlilik yapmayın. Bu evlilik olmanın ötesinde bir eziyet olur ve o evlilik sürmez. İkincisi amaç birliği. Aynı inanca sahip olsak bile insanların sayısı kadar herkesin kendisine tayin ettiği yol ve yürüme biçimi var. Öyle olunca "Benim yürüdüğüm yol, muhatabım ile aynı mı? Benim değiştirebileceğim şeyler neler, onun değiştirebileceği şeyler neler?" diye düşünmek gerekiyor. Üçüncüsü iş birliği. Eşler ve eş adayları birbirini anlamalı, birbirini dinlemeli. Bu karşımızdaki insanın hayatı daha kolay, anlamlı yaşamasını sağlayacak bir süreci başlatmak demektir. Bunun için de şahsın kendisini iyi bir anlayış taşımaya ve iyi bir yaşam yaşamaya layık görmesi, karşısındakini de görmesi gerekir. Çünkü karşısındakini dinlenmeye layık görmeyen biri kendisinin de dinlenmeye değer olmadığını ifade ediyordur. Kendisi kendisine değer vermediği için başkalarına da değer vermiyordur."

Programın tamamını izlemek için tıklayınız

"Bir yuvanın ne anlama geldiğini yuva kurulduğu zaman bunun bireylere, topluma ve o ailede yetişen çocuklara ne kadar katkı sağladığını anladığımızda iş birliğine de yardımlaşmaya da hazır oluruz."

🔴 Bir insanı iş birliği ve yardımlaşmaya getiren şeyler arka planda onu buna hazırlayan unsurlardır. Bu unsurlar; değerler, sevgi ve hayata dair algımızdır.

🔴 Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim, "Evlenmeden önce gönül, amaç birliği, ondan sonra mekan birliği bir araya gelir diyorum. Bu bence Salihaca bir tespit, sistematik. O kadar çok şeye şahit oldum; görüştüm, konuştum. Onların sonucunda böyle olursa iyi olur diye düşündüğüm sistematiği oluşturdum." diyerek kendi sistematiğini belirtti.

"Bir ailede bir sorunun yaşanmasından daha önemli olan eşlerin neyin sorun olduğu konusunda hem fikir olamamalarıdır."

🔴 Erdim, ailede iş birliğinin amaçlarından birini şöyle açıkladı:

"Ailede ortak bir sorun tespit edilirse, buna ortak çözümler üretilir. Ama birine göre sorun olan diğerine göre değilse o zaman sorun gibi gören çabalayacak, sorun görmeyen kendini kenarda tutacak. Böyle durumlarla karşılaşabilir miyiz? Evet, karşılaşabiliriz. O zaman şöyle düşüneceğiz. Benim için sorun olmayabilir ama eğer bu karşımdaki için sorunsa, sıkıntıysa; "Bu sıkıntıyı nasıl hafifletirim" demek, aile hukukunun bir insan da oluşturması gereken asli amaçlardan birisidir."

🔴 "Örneğin; beyefendinin annesi, oğluna da sayıyor gelinine de sayıyor. Oğlu diyor ki: "Ben hiç etkilendim mi bak! Sen neden etkilendin? Üstelik bu sözler direkt bana yönlendiriliyor, benden sekenler sana geliyor. Çok takıyorsun, çok abartıyorsun." Bütün bunlar hissedilen yürek ağırlığını arttırmaktan başka bir şey değil. Anlamaya çalışmıyor ki."

İslami açıdan aile hayatının esasları

🔴 Ailede herkesin bir rolü vardır. Herkes bu durumun gerektirdiği sorumlulukları yerine getirir. Böylece aile içerisinde düzen, karşılıklı yardımlaşmayla inşa edilir.

🔴 İş bölümü yapmayı ve sorumluluklarımıza uygun davranmayı, ailede öğreniriz. İş birliği ile değişik görev ve hizmetler, kolaylıkla yerine getirilir.

🔴 Aile içerisinde sürdürülen anlayış ve iş bölümü, toplum hayatına da yansır. Ailelerdeki huzur ve mutluluk, toplumu da mutlu ve huzurlu kılar.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN