Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs’ü Haçlı işgalinden nasıl kurtardı?

Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs’ü Haçlı işgalinden nasıl kurtardı?

Selahaddin Eyyubi, Haçlılara karşı verdiği mücadeleyle tüm İslam aleminin gönlünde taht kurmuş bir isim. Bundan 8 asır önce, Miraç mucizesinin de yıldönümünde Kudüs'ü 88 yıl boyunca süren Haçlı işgalinden kurtardı. Selahaddin Eyyubi, Ortadoğu'da büyük bir "İslam birliği" kurmuş ve bu birlik, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e devrolmuştu. Peki Selahaddin Eyyubi kimdir? Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlı işgalinden nasıl kurtardı? Selahaddin Eyyubi'nin hayatı...

 • 1
 • 24
SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?
SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

Eyyubiler hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarı Selahaddin Eyyubi, 1138 yılında Tikrît'te doğdu. Babası Necmeddin Eyyûb bu sırada Selçukluların Tikrît valisiydi.

💠 Musul Atabeyi İmâdüddin Zengî ile dostluk kurmuş olan Eyyûb, onun isteği üzerine Selâhaddin'in doğduğu yıl aşiretiyle birlikte Tikrît'ten ayrılarak Musul'a gitti ve Zengî'nin hizmetine girdi.

 • 2
 • 24
GENÇ YAŞLARINDAN İTİBAREN HAÇLILARA KARŞI SAVAŞTI
GENÇ YAŞLARINDAN İTİBAREN HAÇLILARA KARŞI SAVAŞTI

Daha sonra Necmeddin Eyyûb Dımaşk valiliğine tayin edildi. Böyle bir ortam içinde şehzade gibi yetişen ve iyi bir eğitim gören Selâhaddin, genç yaşlarında Haçlılara karşı yapılan seferlere katıldı ve Dımaşk şahneliğine kadar yükseldi.

💠 Mısır'ı ele geçiren taraf, diğer tarafa karşı stratejik bir üstünlük sağlayacaktı. Amcası Şîrkûh'un kumandasında 1164, 1167 ve 1169 yıllarında Mısır'a yapılan seferlere katılan Selâhaddin usta bir kumandan ve devlet adamı olarak sivrildi.

 • 3
 • 24
USTA BİR KUMANDAN VE DEVLET ADAMI
USTA BİR KUMANDAN VE DEVLET ADAMI

Şîrkûh'un ordusunun büyük kısmı Oğuzlardan oluşuyordu. Böylece Mısır'da Türk hâkimiyeti devri başlamış oldu. Şîrkûh ölünce Halife Âdıd, kumandanların baskısıyla onun yerine yeğeni Selâhaddin'i 26 Mart 1169'da "el-Melikü'n-Nâsır" unvanıyla vezir tayin etti.

💠 Amcasının ölümünün ardından Nûreddin Mahmud Zengî'nin Mısır'daki ordusunun kumandanı olan Selâhaddin, aynı zamanda Fâtımî halifesinin veziri olarak bu iki önemli görevi üstlendi. Selâhaddin, daha sonra Nûreddin Mahmud Zengî'ye danışarak onun nâibi sıfatıyla Mısır'ı ve Mısır'a bağlı yerleri müstakil bir hükümdar gibi yönetmeye başladı.

🔍 Selahaddin Kudüs'ü Haçlı işgalinden nasıl kurtardı?

 • 4
 • 24
MISIR’IN HÂKİMİYETİ SELAHADDİN’İN ELİNDE
MISIR’IN HÂKİMİYETİ SELAHADDİN’İN ELİNDE

Selâhaddin Mısır'a hâkim olunca kendisine ve Türklere karşı direnen Fâtımî çevreleriyle, onları destekleyen Haçlılar ve Bizanslılarla mücadeleye girişti.

💠 Saray ağası Cevher'in liderliğindeki Fâtımî muhalifleri Selâhaddin'i iktidardan düşürmek için Haçlılarla temasa geçtiler. Bunu öğrenen Selâhaddin Cevher'i ortadan kaldırdı. Ardından Haçlılar ve Bizanslılar Dimyat'ı kuşattılarsa da, Selâhaddin karşısında başarı elde edemediler. Mısır'a tam anlamıyla hâkim olan Selâhaddin orduyu yeniden teşkilâtlandırdı.

 • 5
 • 24
HAÇLI KRALLIĞINA KARŞI KUDÜS YOLUNDA
HAÇLI KRALLIĞINA KARŞI KUDÜS YOLUNDA

1170, 1171 ve 1173 yıllarında Selâhaddin, Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı seferlere çıktı. Eyle'yi zapt etti, iki defa Kerek bölgesine sefer yaptı. Hicaz ve Yemen'e seferler düzenledi, bu yerler devletin birer eyaleti haline geldi.

💠 Libya ile Tunus'un bir kısmı Selâhaddin'e bağlandı. Libya'daki hâkimiyet 1212 yılında Şerefeddin Karakuş'un Veddan'da öldürülmesiyle son buldu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN