Arama

Kudüs'ün kadim tarihi

Kudüs, tarih sahnesinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve "Barış Şehri" olarak anılan bir beldedir. Esasında şehir Müslümanların hakim olduğu dönemler dışında barışın ve huzurun yaşandığı bir muhit olamadı. Tarihinde kan, gözyaşı ve katliamların çokça olduğu şehir altın devrini Osmanlılar zamanında yaşadı. Sizin için kadim şehrin geçmişini araştırdık.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Kudüs'ün kadim tarihi

🔸 İnsanlık tarihinin en eski şehirlerinden biri olan Kudüs'ün geçmişi M.Ö. XIX. yüzyıla kadar dayanıyor. Eski Ahid'in Ârâmîce metinlerinde Yerûşâlem şeklinde geçen Kudüs; barış şehri, doğruluk şehri ve inananlar şehri demektir.

🔸 Şehir tarih boyunca Romalılar, Babiller, Persler gibi birçok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. Müslüman metinlerinde "kuds" yani kutsal şehir olarak geçen Kudüs, üç semavi din için de bu özelliğini korumaktadır. Tarih boyunca Müslüman hakimiyeti dışında genelde hep çatışmaların, savaşların ve katliamların yaşandığı bir yer olmuştur.

🔸 Akdeniz ile Lut Gölü arasındaki Yehuda Dağları'ndaki plato üzerine kurulmuş bir şehir olan Kudüs, üç ilahi dinde de kutsal olarak kabul edilir. Kudüs, Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonraki en kutsal yerdir.

🔸 Mescid-i Aksâ, 610 senesinde Müslümanların ilk kıblesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamber Efendimiz (SAV) Kudüs'den Miraç'a yükselmiştir.

🔸 Mescid-i Aksâ'nın kutsallığına dair Kur'an-ı Kerim'de İsrâ Suresi'nin ilk ayetinde şu bilgi verilir:

"Bir gece, -kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye- kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, bütün eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

İsra Suresi 1. ayet tefsiri: Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır.

Tefsirin devamı için tıklayınız.

🔸 Mescid-i Aksâ için Arapça "Beytülmakdis" ifadesi kullanılır. Kuruluşundan beri sahip olduğu bu isim sonradan şehrin bütününü kapsamıştır.

🔸 Camii, Müslümanların en önemli üç mescidinden biridir. Aksâ sözcüğü, Arapça uzak manasındadır. Mekke'ye uzak oluşundan dolayı bu isim verilmiştir.

🔸 Kudüs, Yahudiler için de kutsal olarak kabul edilir. Bunun nedeni Tevrat'a göre Hz. Davud'un (AS) Kudüs'ü başkent yapması ve oğlu Hz. Süleyman'ın (AS) ilk tapınağı şehrin içinde kurmasıdır.

🔸 Hıristiyanlar için Kudüs'ün kutsal sayılmasının nedeni ise, Yeni Ahit'e göre İsa'nın (AS) bu şehirde çarmıha gerilmesinden kaynaklanır. Eski Kudüs'de, Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Kabir Kilisesi, Kubbetü's-Sahra ve Mescid-i Aksa gibi dini öneme sahip birçok nokta bulunur.

🔸 Vav Tv'de Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla yayınlanan "Doğudan Batıya Tarih" programına bu hafta Prof. Dr. Aydın Usta, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Prof. Dr. Mustafa Güler, Doç. Dr. Abdullah Çakmak ve Prof. Dr. Necmettin Alkan konuk oldu. Programda İsrail - Filistin çatışması ve Kudüs'ün tarihi konuşuldu.

🔸 Prof. Dr. Aydın Usta, Yahudiler'in de zulme uğrayan bir millet olduğunu, 1947'de bölgeye gelirken işte biz böyle bir katliama uğradık, bize artık bir şey yapmayın deyip pankartlarla gemilerle geldiğini, savaşın askerler arasında yaşanan bir durum olduğunu, savaşın da ilkeleri olması gerektiğini söyledi ve Filistin'de yaşananların bir savaş değil; katliam olduğunu, orada insanlık onurunun çiğnendiğini aktardı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN