Arama

İsmail Güleç
Eylül 29, 2022
Rebîülevvel, Hz. Peygamber’in göç ayı
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Birkaç gün önce girdiğimiz Rebiülevvel, Arabî ayların üçüncüsü. Kadim Araplar, başlarına istemedikleri olayların geldiğini düşündükleri Safer ayından sonra gelen ayı ferahlama ve mutluluk ayı olarak görüp "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen "rebiülevvel" adını vermişler. Müslümanlar bu refahı ve baharı, Hz. Peygamber'in (SAV) doğumununda görüp mutluluk ayı olarak yaşadılar.

Hz. Peygamber'in (SAV) hayatındaki en önemli üç yolculuk bu ayda gerçekleşti: Ebed yurdundan fenâ yurduna, Mekke'den Medine'ye ve fenâ yurdundan bekâ yurduna hep bu ayda hicret etti.

Bu ayda doğdu

Peygamberimiz (SAV) Fil Vak'ası'ndan elli (veya elli beş) gün sonra Rebîülevvel ayının 12'sinde bir Pazartesi (17 Haziran 569) günü dünyaya geldi. Süleyman Çelebi, Mevlid'in velâdet bahrinde Hz. Peygamber'in (SAV) doğumunu şu sözlerle anlatmaya başlar:

Ol Rebîu'l-evvel ayı nicesi
On ikinci gice isneyn gicesi

Ol gice kim doğdu ol hayru'l-beşer
Ânesi anda neler gördü neler

Dinlerken hep gözümün önünde canlandırdığım bahirde Süleyman Çelebi, Peygamberimizin (SAV) doğduğu geceyi, Peygamberimizin (SAV) annesinin ağzından anlatır ve doğum esnasında ve sonrasında neler olup bittiğini sanki oradaymış gibi ayrıntılı bir şekilde tarif eder. Hz. Musa'yı (AS) yetiştiren Asiye, Hz. İsa'nın (AS) annesi Meryem ve meleklerden biri gelip Amine Hatun'un yanına oturur ve Amine Hatun'a Hz. Peygamber'i (SAV) anlatmaya başlarlar.

Çevre yanıma gelip oturdular
Mustafâ'yı birbirine muştular

Didiler oğlun gibi hiç bir oğul
Yaradılalı cihân gelmiş değil

Bu senin oğlun gibi kadri cemîl
Bir anaya virmemişdir ol Celîl

Ulu devlet buldun ey dil-dâr sen
Doğıserdir senden ol hulk-ı hasen

Bu gelen ilm-i ledün sultânıdır
Bu gelen tevhîd ü irfân kânıdır

Bu gelen aşkına devr eyler felek
Yu
̈züne müştâkdır ins ü melek

Ecdadımız, Hz. Peygamber'in (SAV) doğduğu günde en güzel elbiselerini giyerlermiş ve birbirlerini bayram kutlar gibi tebrik ederlermiş. Bu sene 7 Ekim Cuma gününe tesadüf eden günde atalarımız gibi en güzel elbiseleri giyip birbirimizi tebrik etmeyi unutmayız inşallah.

Hicret-i Nebî

Hz. Peygamber'in (SAV) hicreti de bu ayda oldu. 1 Rebiülevvel'de (13 Eylül 622) Hz. Ebubekir ile birlikte saklandıkları mağaradan çıkıp yolculuklarına başladılar. 8 Rebiülevvel'de de Kuba'ya, 12 Rebiülevvel 1'de (24 Eylül 622) de Medine'ye vardılar. Konusu hicret olan eserler vardır ve bunların en önemlilerinden biri Nahifî'nin Hicret-i Nebî'sidir. Yazıcığoğlu da Muhammediye'sinde hicreti anlatır:

Geldi kuşattı pes Kureyş göz tuttular çıkmasına
İblîs arada baş olup ayag uzattı bed-fiâl

Hakk bunlara ol gecede uyku havâle eyledi
Hep uyudu İblîs dahi bilmediler kim n'oldu hâl

Çün hicret etti ikisi İblîs uyandı uykudan
Dedi Muhammed gitti hây etti bize sihr ile âl

Ömrümde uyku görmedim illâ bu gece uyudum
Pes sordular kim yâ Ali kancaru etti irtihâl

Son hicreti

Hz. Peygamber'in (SAV) büyük hicreti, dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya hicreti de bu ayda oldu. Meşhur olan rivayete göre Rebiülevvel ayının 12'sinde, bir başka rivayete göre 13 Rebîülevvel'de (8 Haziran 632) bir pazartesi günü irtihâl-i dâr-i bekâ eylemişti.

Hz. Peygamber'in (SAV) doğumunu anlatan Süleyman Çelebi, vefatını da anlatır;

Başlayalum yine bir soz söz ile
K'od saçılsun ol sözümden soz ile

Beyti ile anlatmaya başlar.

İşit èmdi kim o fahr-i kainat
Nice hasta oldı vü buldı vefat

Altmış üç yaşa çü erdi ol emin
Dosta ulaşmaklugı oldı yakın

Vakt erişdi dünyeden kıla sefer
Ol gu
̈neş yüzlü vü ol alnı kamer

Dünyadan ukbâya hoş sâz eyleye
Can hüması hakka pervâz eyleye

Vara ere ol padişah dergâhına
İşidün nice erer Alláh'ına

Günler içre bir çehar-şenbih güni
Ol saâdet ayı vü devlet güni

Gerisini artık Mevlid'den okursunuz. Hatta okuduktan sonra bir de güzel okuyan bir hafızdan o bahri dinleyin.

Madem bu ay Hz. Peygamber (SAV) ayı o halde şu üç şeyi yapalım:

  1. Mutlaka bir siyer okuyalım.
  2. Hz. Peygamber'in (SAV) güzel sünnetlerinden birini bir daha hiç bırakmayacak şekilde temellük edelim.
  3. Hz. Peygamber'in (SAV) doğumu ve vefatından bahseden bir edebi metin okuyalım.

Cenâb-ı Mevlâ, gönüllerimizden habibin muhabbetini eksik etmesin. Ona aşık olanlardan eylesin. Amin.

İsmail Güleç

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN