Arama

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
Mayıs 20, 2022
Üç günde Kur’an okumayı öğrenirken yaşananlar…
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Bir önceki yazımızda, başka bir dilin harfleriyle yazılan Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmenin mümkün olup-olmayacağı hususundaki görüşleri aktarmış, Kur'an öğrenmenin, ezberlemenin ve onu anlamanın sanılandan daha kolay olduğunu ifade etmiştik. Hatta bu amaçla düzenlenen bir kurs programıyla üç günde Kur'an okumayı öğrenmenin yıllardır uygulanagelen bir yöntemle pekâlâ mümkün olabileceğinden söz etmiş detaylarını bugünkü yazımıza bırakmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Bilinen söylemle "7'den 70'e" her yaş grubuna üç günde Kur'an okumayı öğretmeyi gaye edinen bu programın ana hedefi, daha önce Kur'an okumayı öğrenme imkanına kavuşamamış ya da öğrenme teşebbüsünde bulunmuş ama bazı sebeplerle öğrenimini tamamlayamamış veya temel birtakım bilgileri aldıktan sonra uzun bir süre uzak kaldığı için okumayı unutmuş kimselerin kısa sürede yeniden öğrenmesini sağlayıp onları da Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar halkasına dahil etmektir.

Program şu şekilde planlanmaktadır: Toplu ders şeklinde 3 gün boyunca her gün Ferruh EREL Hoca tarafından 2-3 ders saati içinde Kur'an okumaya dair tüm dersler görsel materyaller eşliğinde ve eğlenceli bir şekilde anlatılmaktadır. Gün gün belirlenmiş program şöyle bir planlama çerçevesinde yürütülmektedir.

PROGRAMIN 1. GÜNÜNDE YAPILANLAR…

Programın 1. Gününde tüm kursiyerlere "Elif-Ba" olarak bilinen Arapça harfler, çeşitli hafıza teknikleri kullanılarak öğretilmektedir. Her yıl icra edilen bu programda kendisi de Başimam Hatip olarak görev yapan İbrahim TUNÇ Hoca tarafından geliştirilen Elif-Ba tercih edilmektedir. Harflerin tanınması, kalın, peltek ve boğaz harfleri olarak ayırıcı özelliklerinin bilinmesi ve öğrenilmesi amacını taşıyan bu ders programın en önemli dersi olarak kabul edilmektedir. Zira harflerin peltek, kalın veya boğaz harfi olmak gibi özellikleri Arapçada manayı değiştirmektedir. Bu sebeple ilk derste verilen ve kavratılması hedeflenen bu bilgiler, kursiyerler açısından son derece önemi haizdir. Peki bu hassas ve özen gerektiren öğretim işi nasıl yapılmaktadır?

1. Günde yapılması ve kavratılması gereken harfleri tanımak ve özelliklerini bilmek ve uygulayarak pekiştirmek için çeşitli hafıza tekniklerinden yararlanılmaktadır. Biliyoruz ki, insanoğluna Allah Teâlâ birçok zekâ türünü vermek suretiyle ona etrafındaki varlıkları algılayabilme, tanıyabilme, öğrenebilme imkanı vermiştir. Eğitim Bilimi ve Eğitim Psikolojisi alanında "Çoklu Zekâ Teorisi" olarak tanınan teoriye göre bazı insanlar Sözel, bazıları Mantıksal, bazıları Müziksel ve bazıları Kinestetik zeka sahibidirler. Böylece her birine yönelik teknik ve metodlarla yapılacak eğitim ve öğretim kesinlikle karşılık bulmaktadır. Kanaatimizce "ÜÇ GÜNDE KUR'AN ÖĞRENME PROGRAMI" işte bu amacı güttüğü için başarılı olmaktadır. Çünkü harflerin şekillerle tanınıp hafızada kalması için resim ve hikayelerle özel bir çalışma yapılmaktadır. Sözgelimi, Be harfi (bir nokta), Te harfi (iki nokta), Se harfi (üç nokta), grup harfleri için noktaları ve sayılarını öğretmek için şöyle bir cümle kurulmaktadır: "Bir Beşiği, iki elinle Tut, üç kere Salla…"

Yine harflerdeki noktaların yerleri karıştırılan TE ve YE harflerinde, özel ifadelerin kullanımıyla öğretim kolaylaştırılmaktadır: "Te'nin noktası TEpesinde, Ye'nin noktası YErdedir…"

Son olarak, harfleri algılama hususunda kolaylık sağlamak için Benzetme, Gruplama, Renk, Simetri, vb. özelliklerinden yararlanılması söz konusudur.

Bütün bunların, kursiyerlere Elif-Ba'da bulunan tüm harfleri kolayca ayırt edeceği bir şekilde öğrenme imkanı sağladığı görülmektedir. Denilebilir ki, 1. günde gerçekleştirilen ve toplu olarak tüm kursiyerlerin katıldığı programda harfleri, özellikleriyle birlikte tanıma ve telaffuz işlemi tamamlanarak evlerinde o günkü programa ait videoların izlenmesi tavsiye edilmektedir. Bu ise o gün işlenen dersin pekiştirtilmesini sağlama amacı gütmektedir.

PROGRAMIN 2. GÜNÜNDE YAPILANLAR…

Programın 2. Gününde, harflerin farklı şekilde telaffuz edilmesini sağlayan harekeler, tenvin, cezm ve şedde konuları işlenmektedir.

Kelimelerin doğru bir şekilde okunmasını sağlayan harekeler Kur'an-ı Kerim'in de doğru okunmasında son derece önemli bir husustur. Yine Arapçaya mahsus bir durum olarak tenvin, cezm ve şedde kavramları da kelimeyi doğru okumada önemli görevler üstlenirler. Bu sebeple onların doğru bir şekilde öğrenilmesi ve kelimeler üzerinde icra edilmesi gerekmektedir. Bunun için kursiyerlere bu konuların öğretiminde şematik ve pratik açıklamalar yanında ve Beden Dili'nden yararlanılmaktadır. Sözgelimi Cezm öğretilirken el hareketi ile avuç kapama işlemi yapılmakta; Şedde ise önce avucu kapama sonra açma şeklinde gösterilmektedir. Görsel olarak desteklenen bu öğretim biçimi hafızada yer etmekte ve bu kavramlar kolay bir şekilde öğrenilmektedir.

PROGRAMIN 3. GÜNÜNDE YAPILANLAR…

Programın 3. Gününde ise harflerin birleştirilmesi, uzatma harfleri, zamirler ve Med çeşitleri işlenerek metin okumalarına giriş yapılmaktadır. Toplam olarak 135 dakika süren tüm programın 45 dakikasının 3. Gün çalışmalarına ayrıldığını ifade eden Ferruh EREN Hoca, bu günün sonunda artık her bir kursiyerin harfleri birleştirerek Kur'an'da geçen kelimeleri okuyabilecek hale geldiğini ifade etmektedir.

3. GÜNDEN SONRA YAPILANLAR…

Programın başlamasıyla birlikte tüm kursiyerlerin bizzat Ferruh EREL Hocanın öğretim faaliyetine muhatap oldukları ilk üç günün sonunda her akşam evlerinde izledikleri derslerle birlikte Kur'an okumasını öğrenen kursiyerler, sonraki gün olan 4. Günün sabahında cinsiyet, yaş ve diğer bazı özellikler göz önünde tutularak 15-20 kişilik gruplara ayrılmakta ve her bir grup bir öğreticiye bağlanmaktadır. Böylece onların, öğrendiklerini bizzat uygulama ve pekiştirmeleri hedeflenmektedir. Artık bu öğreticiler vasıtasıyla birebir derslere geçilmiş ve öğrenilenleri uygulama amacıyla Kur'an Hatmi'ne başlanılmıştır. Derslerin mescidde ve ders halkası şeklinde yapılması tercih edilen bu süreç, kursiyerlerin mescit tecrübesini yaşama imkanına kavuşmalarını da sağlamaktadır.

Kursa başvuranların, en az 15 gün grup derslerine devamı sağlanıp okumalarında pekişme ve gelişme hedeflenmektedir. Bu süre zarfında gruplara cüzler dağıtılmış ve hatimlerin okunmasına devam edilmektedir. Yine bu süreçte öğreticiler, kursiyerlere dersler arasında dinî bilgiler çerçevesinde önemli konuların öğretimini de gerçekleştirmektedirler. Bu ise programın belki de en önemli "tamamlayıcı" özelliğidir denilebilir.

15 günlük sürenin sonunda bir kapanış merasimi düzenlenmektedir. Bu merasimde hem kursiyerlere "KUR'AN'A GEÇME BELGESİ" takdim edilmekte hem de onların bizzat okudukları hatimlerin duası yapılmaktadır. Bu iki işlemin de her bir kursiyer için anlamlı bir final olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak, "ÜÇ GÜNDE KUR'AN ÖĞRENME PROGRAMI"nın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi çatısı altında Üsküdar Müftülüğü işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ve kurs sürecinde Fakülte Camii'nden, salonlarından istifade edildiğini ifade etmek isteriz. Derslerin video kayıtlarının "Üç Günde Kur'an Öğreniyorum" isimli YouTube kanalında mevcut olduğunu ve buradan dileyen herkesin istifade edilebileceğini de sözlerimize eklemeliyiz.

Başvuruların Mayıs ayı sonunda alındığı, Haziran ayının programın organizasyonu ile geçirilip Temmuz ayında ise kursa başlanıldığını belirterek programa dair aktaracaklarımıza son noktayı koymak isteriz.

Bu güzel programa katılmayı düşünenler için, "üç günde okumasını öğrenip bir ömür Kur'an'la beraberlik" dileğiyle ve mübarek Cuma gününün feyiz ve bereketinden her birimizin nasiplenmesi niyazıyla efendim…

Mehmet Emin Ay

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN