Arama

Müslümanların ilk savaşı: Bedir Muharebesi ne zaman gerçekleşti?

Bedir Savaşı Hz. Peygamber'in Mekkeli müşriklerle olan mücadelelerinde önemli bir yer işgal ediyor. Hz. Peygamber'in askeri dehasını, strateji ve taktik kabiliyetini gösteren Bedir Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen ilk savaş ve Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı kazandığı ilk zaferidir. Peki, Bedir Savaşı kimler arasında ve ne zaman gerçekleşti? Bedir Savaşı'nın tarihi, önemi, sebep ve sonuçları nelerdir?

  • 1
  • 15
BEDİR NERESİDİR?
BEDİR NERESİDİR?

🔸 Bedir, Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 kilometreuzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasabadır.

🔸 Halkı ise burada konaklayan kervanlardan hizmetleri karşılığında aldıkları parayla ve hayvancılıkla geçinen bedevilerdi.

🔸 Ayrıca kasabada her yıl zilkade ayının başından itibaren sekiz gün devam eden büyük bir panayır kurulurdu. Bedir Hz. Peygamber'in Mekkeli müşriklerle olan mücadelelerinde önemli bir yer işgal eder.

  • 2
  • 15
BEDİR SAVAŞINA NE ZAMAN ÇIKTI?
BEDİR SAVAŞINA NE ZAMAN ÇIKTI?

🔸 Hicretin ikinci yılında (624) Kureyşliler'den birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebû Süfyân idaresinde Suriye'ye gitti. Hz. Peygamber bunu haber alınca ashabını topladı; kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını onlara anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi ve kendilerini sefere davet etti.

🔸 Hz. Peygamber Medine'den hareketinden on gün önce Talha b. Ubeydullah ile Saîd b. Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirdi; ancak onlar Medine'ye Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün dönebildiler.

Uhud Savaşı: Müslümanlar için ibret dolu olay

  • 3
  • 15
İSLAM ORDUSU HAZIRLIKLARA BAŞLADI
İSLAM ORDUSU HAZIRLIKLARA BAŞLADI

🔸 Kervanın dönüş haberini başka bir kaynaktan öğrenen Hz. Peygamber, 12 Ramazan'da, yerine Abdullah b. Ümmü Mektûm'u bırakarak Medine'den hareket etti (daha sonra Ebû Lübâbe'yi vekil tayin edip Ravhâ'dan Medine'ye geri göndermiştir).

🔸 Sancaktarlık görevine Mus'ab b. Umeyr, Hz. Ali ve Sa'd b. Muâz'ın tayin edildiği İslam ordusunun sayısı, yetmiş dördü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305 idi. Orduda yetmiş deve ve iki de at bulunuyordu.

🔸 Çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden üç, ensardan beş kişi izinli sayılmış, daha sonra onlara da bu gazveye katılanlar gibi ganimetten pay verilmiştir.

  • 4
  • 15
MÜŞRİKLER SAVAŞ İÇİN TOPLANIYOR
MÜŞRİKLER SAVAŞ İÇİN TOPLANIYOR

🔸 Suriye'den dönmekte olan Ebû Süfyân Hicaz'a yaklaştığı sırada Hz. Peygamber'in baskın yapacağını haber aldı ve Kureyşliler'den yardım istemek üzere Damdam b. Amr el-Gıfârî'yi Maan'dan Mekke'ye gönderdi; kendisi de kervanın pusuya düşmemesi için Bedir'den uzak olan ve nâdiren kullanılan sahil yolunu takip etti.

🔸 Ebû Süfyân'dan gelen haber üzerine Kureyş kabilesinin hemen bütün kollarından toplanan 1000 kişi Ebû Cehil kumandasında Mekke'den yola çıktı.

🔸 Müşrik ordusunda 700 deve, 100 de at vardı. Kureyşliler Cuhfe'ye geldiklerinde Ebû Süfyân'ın habercisinden kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine ve içlerinden bazılarının savaşa gerek kalmadığını söyleyerek geri dönmelerine rağmen hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için yollarına devam ettiler.

  • 5
  • 15
PEYGAMBERİMİZ GÖZCÜ GÖNDERDİ
PEYGAMBERİMİZ GÖZCÜ GÖNDERDİ

🔸 Öte yandan Bedir yakınında ordusuyla konaklayan Hz. Peygamber, kervan hakkında bilgi toplamak üzere Zübeyr b. Avvâm, Hz. Ali ve Sa'd b. Ebû Vakkas'ı Bedir kuyularına gönderdi.

🔸 O sırada Hz. Peygamber ve ashabı Kureyş ordusunun Mekke'den çıkıp Bedir'e geldiğini henüz bilmiyorlardı; Kur'ân-ı Kerîm de iki ordunun Bedir'e geldiklerinde birbirlerinden habersiz olduklarını ifade etmektedir. (el-Enfâl 8/42)

Hendek Savaşı kaç yılında oldu? Hendek Savaşı'nı kim kazandı?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN