Arama

İngilizlerin Çanakkale hatıra mendilleri

I. Dünya Savaşı'nda bir Osmanlı direnişiyle karşılaşacaklarını tahmin bile edemeyen İngilizler daha savaşı kazanmadan kutlamalara geçmiş, Manchester'da Çanakkale aleyhine mendil üretimine başlamışlardı. Lakin cephede milletimiz, İngilizlere tarihe altın harflerle kazınacak olan "Çanakkale Geçilmez!" cevabını verecekti. Peki, seri üretilen Çanakkale mendillerine ne oldu?

Tarih boyunca peşi sıra gerçekleşen pek çok olay birbirini etkiler. Savaşlar, göçler, salgın hastalıklar derken insanoğlu dünya üzerinde farklı zaman dilimlerinde çeşitli olaylar yaşar. Fakat her ne kadar birçok önemli olay meydana gelse de dünya tarihinde 20. yüzyıl değişimin en fazla hissedildiği dönem olur.

◾ Bu yüzyılda iki dünya savaşı gerçekleşir, ateşli silahlar, buhar makineleri icat edilir, fabrika tarzı üretim yaygınlaşır, yeni devletler kurulur, İmparatorluklar dağılma sürecine girer, dünyanın her köşesinde koloniler inşa edilmeye başlanır, kitlesel ölümler ve sömürgelerden insanların denizaşırı yolculuklarda taşınması ile demografi değişir.

Modern çağdan çıkış mümkün mü?

Mazinin Tanığı Tarih

◾ Tarihi süreç bir bütünlük arz eder ve yaşanan gelişmeler birbirinden bağımsız değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde I. Dünya Savaşının patlak vermesi sadece bir suikasta bağlı değil aksine 19.yüzyılda hız kazanan Sanayi Devrimi etrafında şekillenen sömürge yarışları ve Fransız İhtilalinin doğurduğu bir sonuçtur.

◾ Denizlere hakim olan İngiltere, Amerikan kolonilerinden Hindistan'a kadar sömürge faaliyetlerine hız vermiş ve bu yolda Fransa ile rekabete girer. Sömürgelerden elde ettikleri büyük servet sayesinde adeta yenilmez olduğunu düşünen İngiltere ve Fransa, Doğu'daki sömürgeleri için engel olan Osmanlı topraklarına gözünü diker. Kuzeyde Rusya'nın hızla büyümesi, kolonilerde çıkan isyanlar derken Osmanlı'yı parçalamak ve ondan servet elde etmek için İngiltere, Fransa ve Rusya bir araya gelir.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

I. Dünya Savaşı başlıyor

I. Dünya Savaşı eşiktedir ve patlak vermesine ramak kalmıştır. Osmanlı, kendisini bekleyen tehlikeye karşı savaşa girmek zorunda kalır ve sömürge yarışlarına sonradan dahil olan Almanya ve İtalya ile ittifak kurar.

Almanlardan gelen savaş gemileri ile Sivastopol'a ateş açan Osmanlı bizzat savaşa dahil olur ve İmparatorluk için yeni bir dönem başlar. Osmanlı bu süreçte ateş çemberinin içinde kalır. Etrafı düşman birlikleri ile çepeçevre kuşatılır.

Şehirlerinden kan sızan medeniyet

Çanakkale Cephesi açılıyor

◾ Savaşın başladığı 1914'ün sonralarına gelindiğinde İtilaf Devletleri Almanların gücünü kırmak için yeni cepheler açmayı planlar. Bu amaçla Rus Çarı II. Nikolay bir mektupla Osmanlı ve Alman kuvvetlerinin Kafkasya'daki birliklerini dağıtması için Osmanlının batısında bir cephe açılmasını ister. Churchill bu noktada en uygun yerin Çanakkale olacağını düşünür.

◾ Açılan her cephe asker ve mühimmat gerektirdiğinden maliyetli bir iştir. İngilizler bu ihtiyacını sömürgelerinden temin eder. Ölüm makinası olan savaşa, gemilerine yükledikleri askerleri Osmanlı topraklarına taşırlar. Aynı zamanda dönemin İngiliz Savaş Başkanı Herbert Kitchener da asker toplama kampanyası düzenler ve üzerinde "Ülkenin sana ihtiyacı var" yazılı pankartlar astırır.

13 maddede Çanakkale Zaferi

◾ İngiliz sömürge toprakları olan Avusturya ve Yeni Zelanda'da da gençler silahlandırılır. Oluşturulan birlikler kutlamalarla gemilere kadar götürülür. Aileler "Avustralya orada olacak!" naralarıyla gençleri savaşa uğurlar. Aynı dönemde Anadolu'da da seferberlik ilan edilir ve eli silah tutan herkes vatan müdafaası için cepheye çağrılır.

İngilizlerin galibiyetten emin bir şekilde hiç bilmedikleri Osmanlı topraklarına sırf macera olsun diye gelen Avustralyalı askerler ile tarihten bu yana atasından miras kalmış ve uğrunda nice kanlar dökülmüş vatanını savunmak için silahlanan on mehmetçikler sekiz ay sonra Çanakkale'de karşılaşır. Mektuplarında ailelerine burada olmanın hiçbir anlam ifade etmediğini ve Türklerin merhametini yazan Anzak askerleri, içine düştükleri yanılgıyı anlar ve artık ölümün de fayda vermediğini ailelerine veda mektuplarında dile getirir.

Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN