Arama

Modern çağdan çıkış mümkün mü?

İnsanlık modern çağ ile beraber madden güçlü, manen yok olmanın eşiğine geldi. Kitleler halinde popüler kültürün elinde canlı bir oyuncak olan insanlık, bugünlere bir anda ulaşmadı. Endüstri Devrimi ile başlayan modern dönem, insanların fabrikalarda çalışmaları ve vahşi kapitalizm fırınını harlamaları ile devam etti. Peki, bunca karamsarlığa ve kötülüğe rağmen bir çıkış yolu mümkün mü?

◾ Dünyamız kendi kendini tüketen, sürekli öğüten ve öğütülen büyük bir çöplüğe döndü. Her taraftan kötü haberler alıyor, her gün yeni kötülükler duyuyoruz.

◾ İnsanlık artık madden iyi, manen çok kötü şartlarda yaşıyor. Herkesin şikayetçi olduğu bu çağa öylesine, alelade bir sabahta uyanmadık.

Kapitalizm klasik üretebilir mi?

◾ İslamiyet hızlı bir atılımla Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayıldı. Bu yayılma peşi sıra pek çok kavmin Müslüman olmasına vesile oldu.

Talas muharebesi neticesinde kabileler halinde İslamiyet'i kabul eden Türkler, girdikleri din ile şekil alan ve bu dini yayan yegane millet olma vasfını yüzyıllar boyunca sürdürdü.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

◾ Zaman içerisinde kurulan ve güçlenen İslam devletleri evvela İslam medeniyetinin dünyadaki birer yansıması olan eserleri inşa ettiler.

Roma İmparatorluğu'ndan, Sasaniler'den alınan koca bir coğrafya kısa sürede İslam'ın nişaneleri olan şaheserler ile kuşatıldı.

Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz

◾ Bunlar Batılıların, Farisilerin ve diğer kavimlerin gösteriş olsun diye inşa ettikleri yapılara benzemezdi. Cami ve etrafında şekillenen şehir yaşamı, insanı yaşatmak ve ferahlatmak üzerine kuruluydu.

◾ Halbuki Müslümanlar dışındaki kavimler, büyük binaları toplumdan sürmek istedikleri insanları hapsettikleri, topladıkları hapishane ya da sefa sürdükleri saraylar olarak inşa ettiler.

Gönül coğrafyamız

İslam medeniyeti ilk ayet olan "Oku" emr-i mucibince bir eğitim kültürü inşa etti. Buhara'dan İşbiliye'ye uzanan bu kültür, dünya üzerindeki cehalete savaş açtı.

Her toprak parçası ve derya ilmin izzeti ve şerefinden nasibini aldı. Her Müslüman kendisini iyi yetiştirmeyi bir vazife addetti.

Dünyayı işgal eden dil: İngilizce

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN