Arama

Dünyayı işgal eden dil: İngilizce

İngilizlerin dünyaca meşhur sözü olan "Üzerinde güneş batmayan imparatorluk" sloganının aslında İngilizceyi ifade eden bir kavram olduğunu biliyor muydunuz? Gelişim ve yükseliş döneminde pek çok dilden beslenen İngilizce, İngilizlerin sömürü siyasetinin bir ayağı olarak tüm dünyada hakim oldu. Bugün dünyanın dört bir tarafında konuşulan bu dil, zamanında insanlara zorla öğretildi. Topraklarından kan sızan medeniyet insanlığı sadece ekonomik olarak değil ana yurtları olan dilleri üzerinden de kendisine köle yaptı.

◾Tarih boyunca milletler, muhtelif sebeplerden dolayı slogan diyebileceğimiz kelime öbekleri yahut kendisini yüceltecek sıfatlar kullandılar.

◾Bu sloganlar, aslında kavimlerin kısa ve net zihin tarihlerini ifade eder. Milletlerin geçmişte ne yaptıklarını, gelecekte ne yapmayı umduklarını bu kelime gruplarından rahatlıkla anlayabiliriz.

Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı

◾ Milletlerin sloganları her daim bazı tarihsel kodları da içerisinde barındırır. Lakin söz konusu Batılı kavimler olduğunda sloganlar da onların tarihleri gibi kirlidir.

◾Avrupalı milletlerin zihinlerinin alt metninde yatan sömürü ve kan onların zihniyet dünyasının kısa bir özeti olan sloganlarında da saklıdır.

Görünüyorum O Halde Varım

◾ Amerika hali hazırda "In God we trust", tercümesi ile "Tanrıya güveniriz" sloganını kullanıyor. Bu cümlenin ortaya çıkmasında Amerika'nın koloniler halinde İngilizleri yenmesi, kendi içinde geçirdiği iç savaş ve dünyaya kapalı yıllarının epey büyük bir payı var.

◾ Özellikle John Steinbeck ve Ernest Hewingway romanlarında Amerikan sloganının ne demek istediğini daha rahat bir biçimde anlıyoruz.

Kapitalizm klasik üretebilir mi?

◾ Tarih boyunca Roma İmparatorluğuna sıkıntı oluşturan olmuş Galyalılar, İmparatorluğun dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazandılar. Ortaya Fransa adından bir devlet koydular.

◾ Avrupa'da demokrasinin uygulandığı en mühim ülke olarak kendilerini öne çıkarmaya çalıştılar. Fransızlar "Liberté, égalité, fraternité" tercüme olarak "Özgürlük, eşitlik, kardeşlik" sloganını kullandılar.

Alev Alatlı'nın kaleminden "Batı'ya Yön Veren Metinler"

Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramlarını kendi zihin dünyalarında büyük bir işgal eden Devrim'e bağladılar. Devrimden sonra dünyaya demokrasi ve ulus devlet anlayışını ihraç etmeye ve zorlamaya başladılar ama sömürgecilik yarışında İngiltere'nin arkasında toprak kovaladılar.

◾ Bugün hala birçok Afrika ülkesinin anadili Fransızcadır. Fransızlar bu kavimlerin tarihlerini yazarak ve bu kıtadaki uyuşturucu dağıtımını yaparak kendilerine karşı yürütülebilecek propagandanın da büyük bir ölçüde önüne geçmiş oldular.

İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN