Arama

İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?

İslam uygarlığı, yedi ila on yedinci yüzyıllarda altın çağını yaşadı; dünya üzerinde medeniyetin temelleri o tarihlerde atıldı. Bilim ile uğraşan, yeni keşifler yapan ve bilgiyi geliştirerek yeni teoriler ortaya koyan Müslüman alimler, tıp, eczacılık, astronomi, robotik teknoloji ve mimarlık gibi birçok alanda büyük ilerleme sağladılar. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılan İslam Uygarlığı, yeni buluşlara imza atarken Avrupa ise "Karanlık Çağ"ını yaşıyordu. Peki, İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?

  • 1
  • 16
MEDENİYETİN MİHENK TAŞLARINI MÜSLÜMANLAR OLUŞTURDU
MEDENİYETİN MİHENK TAŞLARINI MÜSLÜMANLAR OLUŞTURDU

🔸Dünyada medeniyetin mihenk taşlarını İslam uygarlığında yetişen âlimler oluşturmuş; bilim, Avrupa'ya Müslümanlar aracılığıyla taşınmıştı.

🔹İslam uygarlığının "altın çağı" olarak adlandırılan 7 ila 17'inci yüzyıllar arası, farklı kültürden birçok âlim yeni buluşlara imza atmış ve dünyayı değiştirecek buluşlar gerçekleştirmişlerdi.

Asırlık tarihin şahidi: Beyazıt Yangın Kulesi

  • 2
  • 16
BİLİM İSLAM UYGARLIĞINDAN DÜNYAYA NASIL ULAŞTI?
BİLİM İSLAM UYGARLIĞINDAN DÜNYAYA NASIL ULAŞTI?

🔸İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılmış olan İslam Uygarlığı, bilim, matematik, tıp, teknoloji, mimarlık gibi daha birçok dalın ilerlemesini sağladı.

🔹Bu buluşlar daha sonra Müslümanlar aracılığıyla pek çok farklı yolla dünyaya ulaştı.

Denizcilik tarihimizin dönüm noktası: Preveze Zaferi

  • 3
  • 16
MÜSLÜMAN İSPANYA’DAN AVRUPA’YA GİDEN YOL
MÜSLÜMAN İSPANYA’DAN AVRUPA’YA GİDEN YOL

🔸İslam dünyasında gerçekleşen gelişmelerin Avrupa'ya ulaşması konusunda kuşkusuz en eski ve en bilinen yol, 711 yılı fethi sonrasıydı.

🔹İber Yarımadası, 20 yıl içerisinde büyük bir bölümü Arap egemenliğine girdi. Orada fatihler tarafından sonraki 150 yıl boyunca sürdürülen bilimler, İslam dünyasının merkezinde sürdürülenlerin büyük ölçüde aynısıydı.

İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgi

  • 4
  • 16
AVRUPA’NIN İSLAM BİLİMLERİ İLE İLK TANIŞMASI
AVRUPA’NIN İSLAM BİLİMLERİ İLE İLK TANIŞMASI

🔸Hristiyan Avrupa'nın Arap-İslam bilimleriyle olan ilk tanışıklığı, 10. yüzyılın sonlarına doğru, Barselona etrafındaki Pazar yerlerinde her iki kültür mensuplarının kişisel temasları yoluyla gerçekleşti.

🔹Bu konuda, 999 yılında II. Silvester lakabıyla papa seçilen Aurillaclı Gerbert, öncü rol oynamıştır.

  • 5
  • 16
ARAPÇADAN LATİNCEYE ÇEVİRİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ARAPÇADAN LATİNCEYE ÇEVİRİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

🔸10. yüzyılda Arap rakamlarının Latin alfabesindeki karşılığının verildiği, usturlaplar ile ilgili eserlerin Latince çevirilerinin yapılmaya başlandığı görülür.

🔹Harizmi ve Fergani'nin eserlerinin doğrudan Latince çevirileri yapılmış; bu eserleri tercüme eden Avrupalılar, kendi risaleleri olarak sunmuşlardır.

Sultan Alparslan nasıl öldü? Sultan Alparslan'ın vasiyeti...

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN