Arama

Alev Alatlı'nın kaleminden "Batı'ya Yön Veren Metinler"

Düşünce merkezleri uzun yıllar içerisinde etkileşim ve dönüşüm ile ortaya çıkar. Binlerce yıllık bir fikir seyahatinin sonucu olan "Batı Düşüncesi", Antik Yunan'dan başlayarak Sanayi Devrimi ile taçlanan bir zihni coğrafyayı ifade eder. Ülkemizde Batı ve Batı düşüncesini en iyi bilen isimlerden olan Alev Alatlı'nın kaleme aldığı "Batı'ya Yön Veren Metinler" bu düşünce sistematiğinin temellerini ortaya koyan mini bir ansiklopedi gibidir.

🔹 Batı Düşüncesi Antik Yunan döneminden başlayıp belli periyotlarla bugüne ulaşır. Temelinde maddecilik olan bu düşünce yapısı, menfaat ve yarar üzerine kuruludur.

🔹 Ülkemizdeki en önemli münevverlerden olan Alev Alatlı, Batı'yı iyi bilen, metinlerine hakim, sistematiği kodlamış bir düşünce insanıdır.

Alev Alatlı kimdir?

1944 doğumlu yazar ve kültür araştırmacısı. Alatlı, kültür emperyalizmi ve dünya kültür meseleleri gibi ilgilisinin çok az olduğu alanlarda yazmış olduğu eserleri ve ortaya koyduğu özgün düşünceleri ile tebarüz etmiş bir düşünce işçisidir.

Alev Alatlı'nın Nasihatname'si Hafazanallah'tan alıntılar

🔹 Alatlı kaleme aldığı dört ciltlik "Batı'ya Yön Veren Metinler" isimli eseri ile Batı düşüncesinin evveliyatını, gelişim sürecini ve bugünlere nasıl geldiğini ortaya koyuyor.

🔹 Bir fikir ansiklopedisi olarak adlandırabileceğimiz eser, Batı'nın zihin kodlarını yazan fikirsel hareketlere ve isimlere odaklanıyor.

Alev Alatlı'nın Nasihatname'si Fesüphanallah! kitabından alıntılar

🔹 "Batı dünyasının gelenekleri, biri Yahudi-Hıristiyan, diğeri Yunan-Roma veya Klasik olmak üzere, başlıca iki kaynağa sahiptir."

Alev Alatlı

Bir düşünce işçisi: Alev Alatlı kimdir?

🔹 "Cehaletin en karanlık derinliklerine batmışken insanlar bedensel isteklerine göre, akıllarıyla veya vicdanlarıyla mücadele etmeksizin rahat yaşıyorlardı, bu ilk aşamaydı."

Alev Alatlı

Alev Alatlı'dan altın değerinde öğütler

🔹 "Doğru olanı yapmaya verilen önem siyasal olduğu kadar dinsel bir görev addedildiğinden, önderler o güne dek rastlanmayan bilinçli bir tutumla, ayrıntılı hukuk sistemleri geliştirmeye yönelmiştir."

Alev Alatlı

Alev Alatlı'nın Hollywood algısı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN