Arama

Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı

Kökleri Antik Yunan'a dayanan Batı medeniyeti, kilise etkisinde şekillenen zihin yapısını dünyanın geri kalanında gerçekleştirdiği katliamlar ile gösterir. Kendisi dışındaki tüm inanç ve değer sistemlerine karşı olan bu düşünce yapısı, her yeni toprağa sömürü ve pazar gözüyle bakar. Haçlı seferleri ile beraber İslam dünyasına taşan bu barbarlık bugün maalesef fiziki varlığını koruyarak zihinlerde yaşamaya devam ediyor.

◾ Bir davranışlar bütünü olarak tarif edebileceğimiz "Medeniyet" kavramı, milletler tarafından muhtelif şekilde yorumlanması sonucunda bir anlayış ve tavır olarak vücud bulur.

◾ Milletlerin farklı yorumlayış biçimleri medeniyet kavramındaki hâkim algıyı birinci elden etkiler. Bu etkilenme ise dünya tarihini ve anlayış paradigmalarını ilk elden tetikler.

Kapitalizm klasik üretebilir mi?

🔺 Ahlak ve estetik

Ahlak ve estetik kavramları bir topluluğun medeniyet anlayışını direkt olarak etkileyen önemli kültürel ögelerdir. İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyeti ahlak ve estetik anlamında taban tabana birbirinden uzaklaşır.

◾ Bizim anlayışımız yaşatmak ve imar etmek üzerine kurulu iken Batı, bin yıldır kendisinden olmayanları "öteki" olarak adlandırarak yabancılaştırma ve kendi içine hapsetme politikası güder.

Görünüyorum O Halde Varım

◾ Medeniyetimizin hakim olduğu dönemde İslam anlayışının tezahürü olan koca bir coğrafya imar edilerek medeniyet hamuru ile yoğruldu. Yüzyıllar sonunda ilmi ve medeni bir ilerleme ile oluşan bu anlayış, yaklaşık iki yüz senedir Batı'nın yoğun saldırısı altında.

◾ Bu saldırı ahlak, zihniyet, estetik başta olmak üzere her alanda ilerleyen bir savaşın fiziksel karşılığıdır. Oysa İslam kültüründe ezmek yerine ezilmek esastır.

Alev Alatlı'nın kaleminden "Batı'ya Yön Veren Metinler"

◾ Zirve dönemlerinde bir klasikler çağı yaşatan medeniyetler, bilhassa yaşayış stillerinde kendisini gösteren geniş bir zihniyet dünyasını ifade ederler.

◾ Bizim gönlü açık, imarı ve gönüller fethini önceleyen anlayışımıza karşı Batı'nın anlayışı yıkıcı ve köle (hizmetkar) edinme psikolojisi üzerine kuruludur.

Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız

Batılılar kendi içlerinde binbir gruba bölünen, anlayışsız, kaba ve medeniyet yoksunu bir medeniyet tasavvuruna sahiptir. Kardeşlik duyguları gelişmeyen bu dünya görüşü, muhakkak çatırdayarak yıkılmaya mahkumdur.

◾ Tarih boyunca Müslümanlardan adalet gören Batı, toplum nezdinde bir minnet duygusu oluşturmamak için bugün dahi Müslümanları dışlayıcı bir kafa yapısındadır.

Katip Çelebi'nin başyapıtı: Mizanü'l Hak

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN