Arama

Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli kara ve deniz savaşlarından olan Çanakkale Harbi, Osmanlı'nın pençelerini gösterdiği son büyük savaş oldu. Çanakkale'yi büyük bir cesaret ile savunan Osmanlı hem Rusya'da rejimin değişmesine hem de savaşın uzamasına müsebbib oldu. Sizler için Harp Mecmuası'nda Çanakkale Harbi'ne dair yayınlanan özel, tarihi fotoğrafları bir araya getirdik.

Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi

◼ Birinci Cihan Harbi esnasında Erkan-ı Harp Dairesi, Harbiye Nezareti tarafından yayınlanan "Harp Mecmuası", resmi bir dergidir. 1915 - 1918 yılları arasında yayınlanan mecmua belli sayıda basılan, tarihi bir vesikadır. Savaş yıllarına dair önemli fotoğraflar ve bilgileri haiz dergi, aynı zamanda propaganda maksadı da taşır.

Erkan-ı Harp Dairesi, Harbiye Nezareti nedir?

Osmanlı Genelkurmayına verilen isimdir. Bugünkü Genelkurmay Başkanlığı ve Savaş Bakanlığı ifadesine denk gelir. Merkezi İstanbul Üniversitesi ana kampüsüdür.

Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi

Fotoğrafın altındaki metin: Çanakkale'de Arıburnu muhaberelerinde fedakarlık gösteren alaylardan 27. Alay'ın sancağına altın ve gümüş harp madalyaları takma merasimi

◼ Çanakkale Savalı Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen hayati öneme sahip bir cephe idi. 1915 - 1916 tarihleri arasında Winston Churchill'in teklifi ile İstanbul'u alarak Rusya'nın iç güvenliğini sağlamak isteyen İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında süren kara ve deniz muharebeleridir.

◼ Savaşın nihayetinde galip olan Osmanlılar, dolaylı yoldan Rus Çarlığı'nın tarih sahnesinden silinmesine de zemin hazırladı.

Çanakkale'yi geçilmez kılan 'Hamidiye Tabyaları'

Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi

Fotoğrafın altındaki metin: "Turquase" mal eden nişancı Müstecip onbaşı top başında, "nişan sandalyesinde" oturuyor

◼ 25 Nisan'da başlayan çıkarma ile Dünya tarihinin en acı savaşlarından biri başladı. Çanakkale'yi savunan 5. Ordu'nun başında Alman General Liman von Sanders vardı.

◼ Çıkarmada İngiliz ve Fransız askerlerinin dışında sömürgelerden gelen Hintli, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerde mevcuttu.

Çanakkale'de tarih yazan kahraman birlik; 57. Alay

Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi

Fotoğrafın altındaki metin: Anafartalar'da gözlem mevkiinde bir batarya kumandanı ricat eden düşmanın kollarına telefonla ateşi tanzim ettiriyor

◼ Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi durumunda hem Rusya içinde bulunduğu dar boğazdan kurtulacak hem de Osmanlı Devleti saf dışı kalacaktı.

◼ Lakin İtilaf devletlerinin gözüne kolay bir hedef olarak görülen Çanakkale geçilemedi. Osmanlı askerleri namusunu fedakarane bir şekilde korudu. Böylece tarih de farklı bir biçimde şekillendi.

Çanakkale Zaferi ile ilgili yazılmış 10 şiir

Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi

Fotoğrafın altındaki metin: Çehrelerinde neşve-i zafer (zafer sevinci) parıldayan iki kahraman gâzi askerimiz

◼ İtilaf Devletlerinin planına göre evvela dünyanın en meşhur gemilerini barındıran o koca donanma boğazı geçecek peşine ise karaya çıkan askerler boğazın yakalarını güven altına alacaklardı.

◼ Henüz kısa süre önce Osmanlı Devleti'nin Balkan devletlerine kolay mağlup olması bilhassa İngiltere'yi bu planı yapma yönünde düşündürdü.

Üç mucizeler savaşı: Çanakkale

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN