Arama

Çanakkale Zaferi ile ilgili yazılmış 10 şiir

107 yıl önce yedi düvele karşı mücadele veren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi; kara savaşlarında kesin zafer elde ederek "Çanakkale geçilmez!" sözüyle tarihe altın harflerle destan yazdırdı. Türk milletinin yeniden doğuşunun ilk kıvılcımı ve sinyalleri olan Çanakkale Zaferi ile ilgili yazılmış şiirleri sizler için derledik.

  • 1
  • 11
GAZEL-İ HÜMÂYÛN, SULTAN V. MEHMED REŞAD
GAZEL-İ HÜMÂYÛN, SULTAN V. MEHMED REŞAD

Savlet etmişti Çanakkale'ye bahr ü berden
Ehl-i İslâm'ın iki hasm-ı kavîsi birden

Lâkin imdâd-ı ilâhi yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal'a-i pûlad beden

Asker evlatlarımın pîş-geh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmân

Kadr ü haysiyyeti pâ-mâl olarak etti firâr
Kalb-i İslâm'a nüfûz eylemeye gelmiş iken

Kpanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâm'ı Hudâ eyleye dâim me'men

SULTAN V. MEHMED REŞAD

Günümüz Türkçesiyle:"Müslümanların güçlü iki düşmanı birleşerek denizden ve karadan Çanakkale'ye saldırmıştı. Fakat Allah'ın yardımı ordumuza yetişti ve askerlerimiz çelik bedenli birer kale oldu. En sonunda, asker evlatlarımın azmi karşısında düşman acizliğini anladı. (Düşman askeri) İslam'ın kalbini (İstanbul'u) ele geçirmeye gelmişken şerefini ayaklar altına alarak kaçtı. Reşad! Şükür secdesine kapan ve Allah'ın İslam ülkelerini daima güvenli kılması için dua et."

  • 2
  • 11
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE, MEHMET AKİF ERSOY
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE, MEHMET AKİF ERSOY

...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi…
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
'Bu, taşındır' diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
...

MEHMET AKİF ERSOY

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN İDLİBLİ KAHRAMANLARI

  • 3
  • 11
ÇANAKKALE, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
ÇANAKKALE, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.
Sen onların açtığı bayrağı alevinden,
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin.

Bir destana benziyor senin bugünkü halin.
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.
Övün, ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in
Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

  • 4
  • 11
CENK MARŞI, MEHMET AKİF ERSOY
CENK MARŞI, MEHMET AKİF ERSOY

ey sürüden arkaya kalmış yiğit
arkadaşın gitti haydi sen de git
bak ne diyor ceddi şehidin işit
haydi git evladım uğurlar ola
haydi git evladım açıktır yolun
zalimlere karşı bükülmez kolun
bayrağı çek ön safa geçmiş bulun
uğurun açık olsun uğurlar ola.
*
eşele bir yerleri örten karı
ot değil onlar dedenin saçları
dinle şehit sesleridir rüzgarı
haydi git evladım uğurlar ola
haydi git evladım açıktır yolun
zalimlere karşı bükülmez kolun
bayrağı çek on safa geçmiş bulun
uğurun açık olsun uğurlar ola
haydi levent asker uğurlar ola
*
yerleri yırtan sel olup taşmalı
dağ demeyip taş demeyip aşmalı
sende ki coşkunluğa er şaşmalı
kahraman askerim uğurlar ola
haydi git evladım açıktır yolun
zalimlere karşı bükülmez kolun
bayrağı çek ön safa geçmiş bulun
haydi levent asker uğurlar ola
haydi git evladım uğurlar ola.

MEHMET AKİF ERSOY

  • 5
  • 11
ÇANAKKALE, ZİYA GÖKALP
ÇANAKKALE, ZİYA GÖKALP

Çanakkale dört devlete,
Galebeye sen çevirdin!
Çar kölesi yüz millete,
İstiklali sen getirdin!

Senden ötürü bilsen daha,
Kurtulacak nice ülke…
Ne Afrika, ne Asya'da,
Kalmayacak müstemleke…

Çünki nasıl karalarda,
Artık yoksa Rus zorbası;
Gezemeyecek deryalarda,
İngiliz'in donanması…

ZİYA GÖKALP

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN