Arama

Eskilerin tankı: Fil

Tarih boyunca fil; savaş, tarım ve ulaşım gibi pek çok işte kullanılmıştır. Fillerin kullanıldığı en dikkat çekici yer ise savaş meydanı olmuştur. Dünya savaş tarihinde pek çok farklı alet, malzeme, taktik ve hileler görülmüştür. Ancak filin yeri hepsinden farklıdır. İlk olarak ve en etkili şekilde Asya'da kullanılan fil, Emir Timur ile iyice nam salmıştı. Gelin, karada yaşayan en büyük hayvan olan filin tarihine ve etki alanına beraber bakalım.

  • 1
  • 14
İlk filler
İlk filler

🔷 Savaşta kullanılan aletler ve malzemeler insanlık tarihinde gerçekleşen buluşlar ve icatlarıyla birlikte gelişim gösterir. Ancak fillerin savaşlarda kullanılması bir icatın sonucu değildir. İnsanoğlu filleri savaşlarda kullanmayı akleder. Karada yaşayan en iri hayvan olan fil, "Asya fili" ve "Afrika fili" olarak ikiye ayrılır. Afrika filinin Asya filinden daha iri olduğu görülür.

🔷 Tarihte ulaşım ve tarım için kullanıldığı bilinen filler, ehlileştirilerek ordunun da vazgeçilmez bir unsuru haline gelir. Eskiçağ ve Ortaçağ boyunca filin savaşlarda kullanılır. Günümüzün tankına çok benzer.

Dünya tarihinin en ilginç savaşı

  • 2
  • 14
Neden Fil?
Neden Fil?

🔷 İnsanoğlunun fili savaş meydanında kullanmasının pek çok etkeni vardır. Filler sahip oldukları güçlü hortumları ile yük taşıyabilirken, saatte 16 km hızla yürürler. Sürüler halinde yaşayan bu hayvanlar dört metre boya, yedi ton ağırlığa ulaşabilir. Yetişkinliğe varmaları ise on beş yıl sürer. Bu hayvanların genellikle yetmiş-seksen yıllık bir ömrü olur.

🐘 Filin cüssesinin büyüklüğü düşmanı ürkütmek için yeterli bir unsurdur. Muharebe sırasında yürüyen bir kale olur, üstünde taşıdığı okçular ve cüssesiyle savaş meydanını alt üst eder.

🔍 Filban nedir?

Filleri eğiten, süren kişiye filban denir.

Imedghassen Piramidi

  • 3
  • 14
Fillerin savaşlara etkisi
Fillerin savaşlara etkisi

🔷 Filler çok eski dönemlerde pek çok işe yaradıkları için ordular tarafından tercih edilir. Ön saflara dizilen filler ile ilk amaçlanan; düşmana korku salmak ve rakibin birliklerini dağıtmaktır.

🔷 Bazı kaynaklar, savaşlarda fillerin verdiği görüntünün savaşı kazanmak için yeterli olduğunu dahi aktarır. Korkutan sesleri, insanı çaresiz bırakan cüsseleri ve atları ürkütmesiyle onlar, savaşın en etkili aracı olarak görülür.

🔷 Filler sadece sırtlarında taşıdıkları askerler ile savaşa etki etmez. Surları, kapıları yıkmak gibi işlerde de kullanılarak muharebenin kaderini değiştirir. Fil, günümüzün koçbaşısına benzetilir.

Yavuz'un güneydeki ilk savaşı: Mercidabık

  • 4
  • 14
Filin sırtındaki savaşçılar
Filin sırtındaki savaşçılar

🐘 Filin dört metreye uzanan boyu, kalın derisi ve iri cüssesi bir kale gibi kullanılır. Güvenli bir konum teşkil eden filin sırtında, askerler veya tek başına fili yönlendiren filbân bulunur. İşlevine göre filin üzerinde eyer, gövdesinde zincirler ve kalın boyunluklar bulunur.

🐘 Filin sırtında bulunan askerler ise genellikle okçudurlar. Yüksekliğinden ve filin sağlam oluşundan yararlanan okçular, düşmanın ulaşamayacağı bir yükseklikte olduğundan ötürü son derece etkili olur.

Öfkenin beslediği zulüm!

  • 5
  • 14
Fillerin farklı kullanım alanları
Fillerin farklı kullanım alanları

🔷 Fil sadece savaş alanında değil farklı alanlarda da işe yarar. Bu devasa hayvanlar, üzerindeki ağır yükle her türlü arazide yürüyebilme yeteneğine sahiptir.

🔷 Delhi Türk Sultanlığı döneminde valiler, vergilerini fil sırtında başkente gönderdiği bilinir. Fillerin nakliye amaçlı olarak kullanılarak eşya taşıdıkları yakın tarihimizde de görülür.

🔷 Hindistan'da filler, ülkenin aşılması ve girilmesi zor dağlık ve ormanlık bölgelerinde yol açıcı bir görev üstlenir.

Hindistan'daki Türk İmparatorluğu Babürlüler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN