Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Hindistan'daki Türk İmparatorluğu Babürlüler hakkında az bilinenler

Hindistan'daki Türk İmparatorluğu Babürlüler hakkında az bilinenler

Babürlüler, Hindistan ve çevresinde 350 yıla yakın hüküm sürmüş Babür Şah tarafından kurulan bir Türk hanedanlığıydı. Anadili Çağatay Türkçesi olmakla beraber Fars kültüründen yoğun şekilde etkilendi. Mimarisiyle dillere destan dünyaca ünlü Tac Mahal, Babür İmparatorluğu zamanında inşa edildi. Anı türünün ilk örneği Babürname ise yine bu dönemde kaleme alındı. Babür İmparatorluğu hakkında az bilinenleri sizler için derledik.

  • 1
  • 17
İMPARATORLUĞUN KURUCUSU BABÜR ŞAH
İMPARATORLUĞUN KURUCUSU BABÜR ŞAH

📌Hindistan'da kurulan Türk Devleti Babür İmparatorluğunun kurucusu ve ilk hükümdarı Zahirüddin Muhammed Babür'dü. 1483-1530 yılları arasında yaşayan Babür, Türk tarihinin en önemli şahsiyetleri arasında yer aldı. Soyu, baba tarafından Timur anne tarafından Cengiz Han'a dayanıyordu.

Tarihte Türk devletleri

📌11 yaşında tahta geçen Babür, atası Timur'un toprakları olan Herat ve Semerkand gibi şehirleri ele geçirmek istiyordu. En büyük rakibi Şeybaniler idi. Aynı dönemde Şah İsmail de Şeybanilere karşı olması iki hükümdarı buluşturdu. Babür, Şah İsmail'in desteğiyle 1511'de Semerkand'ı ele geçirdi.

📌Şah İsmail, o dönemlerde Osmanlılar ile mücadele halindeydi bu sebeple Babür, Şeybanilere karşı tek başına kaldı ve daha fazla direnemedi bu topraklardan ümidini kesince güneye doğru seferlere başladı. Babür, Özbek Hanı Şeybani Han karşısında sürekli mağlup olmasına rağmen ümidini kaybetmedi.

Uğradığı mağlubiyetler sonrasında yanında birkaç kişiyle Pamir Dağları'na çekilerek bir Türk kadının evinde saklanan Babür, bu evde oturan kadının kardeşiyle tanıştı. Kadının kardeşi Timur'la Hindistan'a sefere çıkan ihtiyar bir askerdi. Babür konukluğu süresince ihtiyar askerden Hindistan'ın zenginliğini, buraya ait efsaneleri, Hint'in eski tarihini her gece Babür'e anlattı.

  • 4
  • 17
DEDESİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
DEDESİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Dinlediği efsaneler neticesinde tarihe merak salan Babür, Timur'un tarihini bularak okumaya başladı. Atasının tarihinden ve yaptıklarından çok etkilenen Babür için bu okumalar bir dönüm noktası olmuş ve Hindistan'ı ele geçirmeyi aklına koymuştu.

📌Babür, Timur'un kitabını kendisine bir ülkü edinmişti. Daha önce beş kez Hindistan'a sefer düzenlemiş olan Babür, altıncı seferinde Hindistan'ın en güçlü lideri Delhi Sultanı, İbrahim Ludî'yi mağlubiyete uğratarak Hindistan'daki hakimiyetini başlatmıştı.

📌1526 yılında Panipat yakınlarındaki savaşta galip gelerek Agra ve Delhi şehirlerine hakim oldu. Böylece 1526'da Delhi Sultanlığı'na son vererek günümüzdeki Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeyini kapsayan topraklar üzerinde Babür İmparatorluğu'nu kurdu.

Fikriyat e-kitap uygulamasında yer alan eserlere ulaşmak için tıklayın

  • 5
  • 17
İMPARATORLUK 350 YILA YAKIN BÖLGEDE HÜKÜM SÜRDÜ
İMPARATORLUK 350 YILA YAKIN BÖLGEDE HÜKÜM SÜRDÜ

Babür'ün ardı arkası kesilmeyen maceraların hemen peşinden 1526'da Hindistan'da kurmuş olduğu Bâbür İmparatorluğu, üç yüz elli yıla yakın bir zaman bu bölgede hükümran olmuştu.

📌İlerleyen yıllarda bütün kuzey Hindistan'ı kontrolü altına almayı başardı. 1530 yılında hastalandı ve oğlu Hümayun'a taht için vasiyet ettikten sonra vefat etti.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN