Arama

Dünya tarihinin en ilginç savaşı

Sultan I. Abdülhamit'in iktidarı Osmanlı-Rus savaşı ile başlamıştı. Dönemi Devlet-i Aliyye'nin en sıkışık zamanlarından biri oldu. İstanbul'da büyük yangınların çıktığı, Kırım'ın kaybedildiği, Batı'dan gelen Rusya ve Avusturya tehlikesi ile Doğu'dan gelen İran tehlikesinin var olduğu bu dönemde, Osmanlı'yı bir nebze olsun ferahlatan bir başarı elde edilmişti. Bu başarı aynı zamanda dünya tarihinin en ilginç savaşıydı. Gelin, bu ilginç savaşta ne olduğuna beraber bakalım.

 • 1
 • 7
Savaşın gelişimi
Savaşın gelişimi

🔵 1787 yılında Osmanlı Kırım'ı geri alabilmek için savaş başlatır. Rusya'ya savaş açan Osmanlı Devleti'nin karşısında Avusturya İmparatorluğu da yer alır.

🔵 Çünkü Rusların Balkanlar'daki müttefiki Avusturya'dır. Bu iki devlet, uygulamak istedikleri ''Grek Projesi'' nedeniyle bir dönem sürekli beraber hareket ettiler.

🔴 Grek projesi nedir?

Bu projeye göre Osmanlı topraklarının bir bölümü Avusturya'ya verilecek, Bizans İmparatorluğu yeniden kurulacaktı. Böylece Avusturya Balkanlarda, Rusya ise Avrupa ve Akdeniz'de güçlenecekti.

🔹 Osmanlı ordusunda kullanılan silahlar 🔹

 • 2
 • 7
Rusya ile Avusturya'nın dostluğu
Rusya ile Avusturya’nın dostluğu

🔵 İki devletin birlikte aynı safta yer alması, açılan savaşın iki ayrı cephede gerçekleşmesine sebep olur. Savaş sırasında Avusturya cephesinde yaşanan bir muharebe ise tarihin en ilginç savaşı olarak kayıtlara geçer.

🔵 Aslında savaş, Osmanlı ordusunu arayan Avusturya öncü birlikleri arasında cereyan etmişti. Lakin bilanço büyük bir fecaat idi.

🔹 10 soruda Osmanlı ordusunun sefer hazırlığı🔹

 • 3
 • 7
Savaş başlıyor
Savaş başlıyor

🔵 Sayıları seksen bin kişiyi aşan Avusturya ordusu bugünkü Romanya'nın Şebeş kasabasında kamp kurdu. Maksat muhkem olarak Osmanlı orudusunu karşılamaktı.

🔵 Avusturya ordusuna bağlı Hussarlar adı verilen Macar hafif süvari birliği, keşif yaapmak için Timiş nehrinin karşı kıyısına geçti fakat Osmanlılardan bir iz bulamadılar.

Hussar nedir?

Osmanlı'daki ''deliler''e benzyen Hussarlar Avusturya ordusunun öncü ve keşif birliğidir.

🔹 Osmanlı'nın Balkanlar'da otoritesini arttıran savaş: Varna muharebesi 🔹

 • 4
 • 7
Ordunun içkiyle imtihanı
Ordunun içkiyle imtihanı

🔵 Mesele Hussarları arayan başka bir birlik ile Hussarlar arasındaki kavganın çatışmaya dönüşmesinden çıkar. Bu sırada bazı piyadeler Hussarları korkutmak için ''turkii, turki' diye bağırır. Bunu duyan Hussarlar ise Türkler geldi zannederek kaçmaya başlarlar.

🔹 Birinci Dünya Savaşı'nda rakamlarla Osmanlı ordusu 🔹

 • 5
 • 7
Durum daha da kötüye gidiyor
Durum daha da kötüye gidiyor

🔵 Avusturya ordusu; İtalyan, Slav ve muhtelif azınlıklardan oluşan karma bir ordu olduğundan dolayı birbirlerini anlamakta zorlanmaktadır.

🔵 Durumu düzeltmeye çalışan Avusturya subayları, ''halt, halt'' yani ''durun!'' diye bağırmaya başlar. Fakat Almanca bilmeyen askerler bu sesi ''Allah, Allah'' diye anlar ve işler daha da kötüleşir.

🔹 Osmanlı tarihinde bilmeniz gereken ilkler 🔹

 • 6
 • 7
Kendi askerlerini vuran topçular
Kendi askerlerini vuran topçular

🔵 Süvarilerin birliğe doğru geldiğini gören birlik kumandanlarından birisi, Osmanlı akıncılarının kendilerine hücum ettiğini zannedip topçulara ateş emri verir.

🔵 Topçular da gelen emirle beraber Türklerin saldırıya geçtiğini zannedip her tarafa atış yapmaya başlarlar. Bu büyük kargaşanın sonucunda tüm Avusturya ordusu geri çekilir.

🔹 Balkanların çehresini değiştiren savaş: 93 Harbi 🔹

 • 7
 • 7
Osmanlı ordusunun gelişi
Osmanlı ordusunun gelişi

🔵 İki gün sonra Sebeş'e gelen Osmanlı ordusu, yaklaşık on bin kadar ölü ve yaralıyla karşılaşır. Savaş hiç başlamadan bitmiştir.

🔵Osmanlı ordusunu komuta eden Koca Yusuf Paşa, Şebeş'i ele geçirir. Bu savaş tarihe ''Karanşebeş Savaşı'' ve "Şebeş Savaşı" olarak da geçer.

🔹 Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası kitabından alıntılar 🔹

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN