Arama

Balkanların çehresini değiştiren savaş: 93 Harbi

93 Harbi olarak tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde gerçekleşti. Rusya'nın Balkanlardaki genişleme siyaseti, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlık istekleri ve Panslavizm akımı savaşın en büyük sebeplerindendi. Savaşın sonucunda ise Balkan coğrafyası baştan aşağı değişti. 500 yıl boyunca huzur içinde bu topraklarda yaşayan Osmanlı tebaası göç etmek zorunda kaldı; 93 Harbi'nin buhranlı yılları Sultan II. Abdülhamid'in siyasi fikirlerini derinden etkiledi.

  • 1
  • 14
BU SAVAŞA NEDEN 93 HARBİ DENİR?
BU SAVAŞA NEDEN 93 HARBİ DENİR?

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı, miladi takvimle 24 Nisan 1877'6e başlamıştı. Hicri takvimle ise savaşın başlangıcı 1294 yılıdır.

Ancak bu dönemde mali işlerde kullanılan Rumi takvime göre savaşın başlangıcı 1293 yılına rastladığı için bu savaş 93 Harbi olarak adlandırılır.

  • 2
  • 14
93 HARBİ’NİN SEBEPLERİ NELERDİR?
93 HARBİ’NİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Rusya, 1856'da imzalanan Paris Antlaşması'nın aleyhinde olan hükümlerinden Almanya'nın Fransa'yı mağlup etmesi üzerine değişen Avrupa dengelerinden faydalanarak kurtuldu. Osmanlılara karşı Balkanlardaki milletleri silahlandırıp isyana teşvik etti.

Kırım Savaşı'ndan sonra barış politikası takip eden Osmanlı İmparatorluğu'nu savaşa sokup, Kırım mağlubiyetinin intikamını almak isteyen Rusya, bu amacını gerçekleştirmek için Slavları kışkırtma yolunu seçti.

  • 3
  • 14
RUSYA OSMANLI’YA BAĞLI YERLERİ KIŞKIRTTI
RUSYA OSMANLI’YA BAĞLI YERLERİ KIŞKIRTTI

Rusya, Hersek ve Bulgar isyanlarında, Osmanlı İmparatorluğu'nu yalnız bırakmak için uğraştı. Sırbistan ve Karadağ'ı Osmanlılara karşı savaşa teşvik etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanması üzerine hadiselere bir çözüm bulmak üzere İstanbul'da İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya, İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun iştirakiyle bir konferans düzenlendiyse de bir anlaşma sağlanamadı.

Avrupa hukukunu ve imparatorluktaki Hristiyanları savunma iddiasıyla Rusya, 24 Nisan 1877'de Osmanlı'ya savaş açtı.

12 soruda İkinci Viyana Kuşatması

  • 4
  • 14
OSMANLI 93 HARBİ’NE NASIL GİRDİ?
OSMANLI 93 HARBİ’NE NASIL GİRDİ?

İngiltere baş delegesi Salisbury, II. Abdülhamid'e bir defasında mektupla, bir defasında da huzuruna çıkarak Ruslarla savaşacaklarını, Osmanlı'nın hazırlıksız ve müttefiksiz olduğunu, bu duruma göre hareket etmelerini bildirmişti.

Durum müzakere edilmiş ve Midhat Paşa "Bu tekliflere karşı savaşmak için askerin gücüne bakılmaz. Biz Anadolu'ya 400 kişi ile geldik. Yine 400 kişi kalıncaya kadar savaşırız" dedi. Sadrazam Midhat Paşa'nın yanı sıra Serasker Redif Paşa ve Mahmud Celaleddin Paşa da savaş taraftarıydı.

  • 5
  • 14
RUSLAR EDİRNE’Yİ ELE GEÇİRDİLER
RUSLAR EDİRNE’Yİ ELE GEÇİRDİLER

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Tuna ve Doğu Anadolu'da olmak üzere iki cephede cereyan etti. Harbin başlamasıyla birlikte hızla Romanya'ya giren Ruslar, bu prensliği de kendi yanlarına çekerek Dobruca ve Bükreş yönlerinden Osmanlı topraklarına saldırdılar.

Rusların ilerleyişi İstanbul'da paniğe yol açtı. Süleyman Paşa, Ruslardan bir kısım toprakları geri aldı ve Plevne'de de Gazi Osman Paşa Rusları durdurdu. Plevne düştükten sonra Rus ilerleyişi tekrar başladı ve Sırbistan da Osmanlılara karşı savaşa girdi. Edirne'ye yürüyen Rus kuvvetleri, 20 Ocak 1878'de şehri teslim aldılar. Bunun üzerine II. Abdülhamid bizzat Rus Çarı'ndan ateşkes talebinde bulundu.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN