Arama

Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası kitabından alıntılar

I. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de yazılan destanın ve kahramanlığın bir benzeri, Hicaz'daki kutsal topraklarda gösterildi. Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa ve askerleri, Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere karşı zor koşullarda kutsal toprakları 2 yıl 7 ay başarıyla savundu. İşte mukaddes topraklarda verilen bu mücadeleyi, İslam'ın bayraktarlığını yapan bir milletin kahramanca savunmasını, kendini din ve devlete hizmet etmeye adayan komutanın hatıralarını anlatır Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası kitabı. Gelin, bu kıymetli anılardan derlediğimiz alıntılara daha yakından bakalım.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

📌 I. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de yazılan destanın ve kahramanlığın bir benzeri Hicaz'daki kutsal topraklarda gösterildi. Çöl Kaplanı unvanlı Fahreddin Paşa ve askerleri, Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere karşı zor koşullarda kutsal toprakları 2 yıl 7 ay başarıyla savundu.

➡ I. Dünya Savaşı başladığında 4. Ordu'ya bağlı 12. Kolordu komutanı olarak Musul'da bulunan Fahrettin Paşa, 1915'te 4. Ordu komutan vekilliğine getirildi. Urfa, Zeytun, Musadağı ve Haçin'deki Ermeni isyanlarını bastırdı. 1916'da 4. Ordu komutanı Cemal Paşa tarafından Medine'deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atandı. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin'in ordusuna karşı, kısıtlı imkanlara rağmen yaptığı Medine müdafaası büyük takdir topladı. Türk orduları kuzeye doğru geri çekilmeye başlamışken etrafındaki Türk birlikleriyle irtibatı tamamen kesilen Fahreddin Paşa, şehri savunmaya devam etti.

(x) 📚Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Haremeyn

📌 Fahreddin Paşa, Medine'de bulunduğu süre içerisinde halkla iç içe olarak bölgedeki Arapları yanına çekti. Mekke'de ise Vali Galib Paşa'nın yüzünden büyüyen isyan sonucunda şehir asilerin eline geçmişti. Medine dışındaki şehirler kısa sürede asiler tarafından işgal edildi. Fahreddin Paşa ise kısıtlı imkânlarına rağmen bölgeyi savunmaya devam etti.

➡ Başlangıçta âsilerin sayısı 50.000, bütün Hicaz bölgesindeki Osmanlı askerinin sayısı 15.000 civarındaydı. Fahreddin Paşa hemen karşı harekâta başlayarak Bi'riali, el-İlâve, Bi'rimâşî mevkilerindeki âsileri yenilgiye uğrattı.

➡ Fahreddin Paşa'nın savunduğu Medine dışındaki hemen bütün büyük merkezler âsilerin eline geçti. Bu sırada Kanal Harekâtı bütün şiddetiyle devam ettiğinden Hicaz'a asker gönderilemiyordu.

(x) 📚 Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler

📌 Fahreddin Paşa, Medine'yi Hz. Muhammed'in türbesini ve sahabenin emanetini düşmana teslim etmemek için savunmaya devam etti.

📌 Bu savunma, insanlık tarihine iftar vesikası olarak geçti. Tam 2 yıl 7 ay dışarıdan hiçbir yardım gelmeksizin tamamen kendi imkanlarıyla mücadelesini sürdürdü.

📌Osmanlı hükümetinin Hicaz'ı kısmen boşaltma kararı alması üzerine Fahreddin Paşa, herhangi bir yağmaya karşı Medine'de Hz. Peygamber'in mezarında bulunan mukaddes emanetlerin İstanbul'a nakledilmesini teklif etti.

📌 Sorumluluk kendisinde olmak şartıyla teklifi hükümet tarafından kabul edildi. Fahreddin Paşa bir komisyon kurarak tek tek kontrol ettirdiği otuz parçadan oluşan mukaddes emanetleri 2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderdi.

(x) 📚 Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa kimdir?

📌Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzalayarak I. Dünya Savaşı'ndan çekildi. İmparatorluğun teslim olmasından sonra 72 gün daha Medine'yi savunmaya devam eden Fahreddin Paşa, yiyecek, ilaç ve cephanenin bitmesi nedeniyle 13 Ocak 1919'da savunmayı durdurdu. Böylece Medine'de 400 seneden beri süren Türk hakimiyeti sona erdi.

Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası adlı kitap, mukaddes topraklarda verilen bu mücadeleyi, İslam'ın bayraktarlığını yapan bir milletin kahramanca savunmasını, kendini din ve devlete hizmet etmeye adayan bir komutanın hatıralarını anlatır. Gelin bu kıymetli anılardan derlediğimiz alıntılara daha yakından bakalım👇

Dördüncü Ordu Kurmaybaşkanı Ali Fuad Erden, Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa hakkında şunları belirtir:

"Bir kıtayı teftiş ederken, kıtanın en başındaki eri, herkesin gözü önünde kucaklar, öper ve bu kucaklama, kumandan tarafından bütün kıta erlerinin aynı şefkatle sarılma edildiğinin sembolik ifadesi olurdu. Fahreddin Paşa, her sabah Harem-i Şerif 'in hademeliğini yapar, kefene bürünerek ve başına beyaz sarık sararak Peygamberimizin merkadını kendi eliyle siler süpürürdü. O, Ravza-i Mutahhara'nın hizmetkârı, bekçisi, muhafızı-mukaddes cihad esnasında düşmanla işbirliği yapanlara karşı muhafızı idi. Fahreddin Paşa'nın kanâatine göre bu, "döner dünyada" siyasetçe, askerlikçe, maddece mânâca, her şeyce en mühim nokta, bugün Medine'dir."

(x) 📚 Osmanlı'nın İngilizlere karşı direnişi: Kudüs Muharebesi

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN