Arama

Sultan II. Abdülhamid'in cülus töreni…

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olarak 34 yaşındayken tahta çıktı. Amcası Sultan Abdülaziz'in şüpheli ölümüne ve ağabeyi Sultan V. Murad'ın azline tanık olmuş; o zamana dek tahta geçeceğini asla düşünmemişti. Peki, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunan Abdülhamid nasıl tahtın tek varisi oldu? Abdülhamid ne zaman tahta çıktı?

  • 1
  • 17
‘CÜLUS TÖRENİ’ NEYİ SEMBOLİZE EDER?
‘CÜLUS TÖRENİ’ NEYİ SEMBOLİZE EDER?

Cülus, Osmanlı'da padişahın tahta çıkışında dağıttığı bahşişe denirdi. Fatih Sultan Mehmet'ten son padişah Vahdettin'e kadar padişahların tahta çıkışlarında, Osmanlı saltanat gelenekleri çerçevesinde görkemli cülus törenleri düzenlenirdi.

Sultan II. Abdülhamid'in Türkçeye tercüme ettirdiği eserler

  • 2
  • 17
CÜLUS YOLU NEREDEDİR?
CÜLUS YOLU NEREDEDİR?

➡ Eyüp Sultan Camii arkasındaki "Cülus Yolu" olarak bilinen tarihi yolda sultanlar, kılıç kuşanıp ata biner ve burada görkemli törenler düzenlenirdi.

➡ Amcası Abdülaziz'in 1876'da tahttan indirilmesinin ardından yerine geçen V. Murad'ın tahta geçirildikten üç ay sonra ruhsal sebepler yüzünden hal edilmesi üzerine, Osmanlı Devleti'ni idare etme sorumluluğu tahtın tek varisi olan II. Abdülhamid'e düştü.

Sultan II. Abdülhamid'i ne kadar tanıyorsun?

  • 3
  • 17
ABDÜLHAMİD NE ZAMAN TAHTA ÇIKTI?
ABDÜLHAMİD NE ZAMAN TAHTA ÇIKTI?

30 Ağustos 1876 Çarşamba günü Topkapı Sarayı Kubbealtı'nda Vükela Heyeti bir toplantı düzenledi. 31 Ağustos 1876 Perşembe günü de II. Abdülhamid padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü, kendinden önceki Osmanlı padişahları gibi o da Eyüp'te kılıç kuşandı.

Abdülhamid'in İstanbul'a armağan ettiği 50 eser

  • 4
  • 17
BABÜSSELAM ÖNÜNDE ABDÜLHAMİD’E BİAT ETTİLER
BABÜSSELAM ÖNÜNDE ABDÜLHAMİD’E BİAT ETTİLER

➡ Padişahların tahta çıkış sürecinde biat töreni de önemli bir yer tutardı. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışında da, Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi'nde sadrazam ve şeyhülislam tarafından tahta davet edildikten sonra evvel emirde kendileri ve sonrasında oradaki hazirûn, Babüsselam önünde yeni padişaha biat etti.

Abdülhamid'in İstanbul'a miras bıraktığı üniversiteler

  • 5
  • 17
BİAT TÖRENİNİN DEVAMI DOLMABAHÇE’DE YAPILDI
BİAT TÖRENİNİN DEVAMI DOLMABAHÇE’DE YAPILDI

Sultan Abdülhamid'in biat törenine katılacak kişilerin listesi geniş tutulduğu için törenin devamı Dolmabahçe'de yapıldı. Sultan tahtından kalkmadan tarikat şeyhlerinin, ilmiyeden ve binbaşı rütbesine kadar berriye ve bahriyeden (bugünkü tabiriyle kara ve deniz kuvvetlerinden) olanların biatlarını kabul etti.

Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN