Arama

Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları

Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 19. yüzyılın en büyük görsel arşivi olarak bilinir. Tarihe ışık tutan bu arşivde 36 binden fazla fotoğraf yer alıyor. II. Abdülhamid'in bu koleksiyonu sayesinde Osmanlı dönemine ait camiler, resmi binalar, meydanlar, külliyeler, köprüler, kervansaraylar, mektepler, hastaneler ve yollar bu fotoğraflarla kayıt altına alındı. Dönemin en büyük fotoğraf ustalarının imzaları olan Sultan Abdülhamid'in tarihe ışık tutan arşivinden Osmanlı fotoğraflarını sizler için derledik.

Edirne Sultan Selim Cami-i

şerif şadırvan avlusu-B. Kargopoulo

Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 19. yüzyılın en büyük görsel arşiviydi. Abdülhamid Han, bu fotoğraf koleksiyonuyla Osmanlı Devleti'nin büyük sınırları içerisinde ortaya çıkacak mukadderatı da düşünerek o günkü devletin durumunu kayıt altına aldı.

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN İLK KEZ SERGİLENEN ŞAHSİ EŞYALARI

Edirne Mihal Köprüsü- B. Kargopoulo

Sultan Abdülhamid, medeniyet kurucusu olduğumuzu göstermek adına Yıldız Fotoğraf Koleksiyonunun 2 seçkisini British Museum'a ve daha sonra da Washington'a gönderdi. 918 albüm dışında İngiltere'ye gönderilen 51 albümde 800, Amerika'ya gönderilen 51 albümde de 1700 fotoğraf yer alıyordu.

Mekteb-i Rüşdi- Lazaridis

Fotoğraf koleksiyonunda, 918 albüm ve 36 bin 585 fotoğraf yer alıyor. Bu kareler kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlıyor. Osmanlı dönemine ait sivil mimari, dini mimari, resmi binalar, meydanlar, külliyeler, köprüler, kervansaraylar, mektepler, hastaneler ve yolların bu fotoğraflarla kayıt altına alındı.

Edirne Saray-ı Hümayun koşu

ciheti- B. Kargopoulo

Sadece Osmanlı İmparatorluğu'nu değil, dünyanın çok uzak ülkelerini içine alan geniş bir yelpazeye sahip olan fotoğraf koleksiyonunda, dönemin en büyük fotoğraf ustaları veya fotoğrafhaneleri olarak yaklaşık 263 imza dikkati çekiyor.

Edirne Sultan Selim Cami-i Şerifi'nin

şadırvan avlusu-B. Kargopoulo

Sultan II. Abdülhamid'in tanıma ve tespit aracı olarak kullandığı fotoğrafların bir kısmı Amerika, Avrupa ile başta Japonya olmak üzere bazı Uzak Doğu ülkelerindeki şehir ve tabiat güzelliklerini, sarayları, fabrikaları, gemi, silah ve çeşitli sanayi ürünlerini, din ve devlet büyüklerini, müze ve sanat eserlerini konu alıyor.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN