Arama

Abdülhamid'in İstanbul'a armağan ettiği 50 eser

Abdülhamid'in siyasi yönü ile birlikte, Osmanlı vatanına kazandırdığı eserleri konuşmak, onun çağın gerekliliklerini ve ilerisini düşündüğünün bir kanıtıdır. Peki, Abdülhamid'in başkent olan İstanbul'u, marka şehir haline getirmek için dünyanın önde gelen mimarlarına ve şehir plancılarına İstanbul ile ilgili projeler çizdirdiğini biliyor muydunuz?

  • 1
  • 50
SİRKECİ TREN GARI
SİRKECİ TREN GARI

Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılan İstanbul'un simge yapılarından birisi sayılan Sirkeci Garı, inşa edildiği tarihte Batılılar tarafından Doğunun kapısı Osmanlı toplumu için ise Batıya açılan kapı olarak algılanmaktaydı. Sirkeci Tren Garı, mimari açıdan bakıldığında 19. yüzyıl İstanbul'unun siluetindeki modern binalarla yerli binaların uyumunu sergilemektedir. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolunun yapım serüveni Sultan Abdülaziz döneminde başlar.

İstanbul'u Avrupa'ya demir yolu ile bağlama serüveni ise Sultan II. Abdülhamid döneminde de devam eder ve İstanbul'dan Viyana'ya ilk tren seferi, 12 Ağustos 1888 tarihinde gerçekleşmiştir. Avrupa'dan gelen yolcuları İstanbul'da karşılamak için büyük ve görkemli bir gar binası yapılması düşünülmüştür. Büyük bölümü tek katlı olarak planlanan gar binası 19. yüzyıl Avrupa oryantalizminin İstanbul'daki en görkemli örneği sayılabilir.

  • 2
  • 50
BAKTERİYOLOJİHANE-İ ŞAHANE
BAKTERİYOLOJİHANE-İ ŞAHANE

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1894 yılında Gülhane bölgesinde kurulan hastane 1896 yılında Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki Ferik Süleyman Paşa Konağı'na taşınmıştır. 1885 yılında Pasteur'ün kuduz hastalığı üzerine yaptığı çalışmalar Sultan II. Abdülhamid'in dikkatini çekmiş ve bu alanda çalışmaları yakından izlemek amacıyla 1886 yılında Tıbbiye Mektebi Dâhiliye Muallimi Dr. Aleksander Zoeros Paşa başkanlığında, Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü ve Zooloji Muallimi Dr. Hüseyin Remzi Beylerden oluşan üç kişilik bir heyet Pasteur'ün yanına gönderilmiştir.

Sultan II. Abdülhamid, bu heyetle birlikte Pasteur'e verilmek üzere, bir devlet nişanı ve laboratuvarına yardım için 10.000 Frank para yardımında bulunmuştur.

Sultan II. Abdülhamid'in, cağını aşan ufku ve halkının modern imkânlardan yararlanması isteğinin tezahürü olan Bakteriyolojihane-i Şahane ismiyle kurulan bu müessese, günümüzde hastanelerde yer alan mikrobiyoloji servislerinin özünü teşkil etmektedir.

  • 3
  • 50
YEDİKULE İPLİK FABRİKASI
YEDİKULE İPLİK FABRİKASI

Sultan II. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta geçtikten sonra Osmanlı Devleti'ni sanayi bakımından geliştirmek için birçok çalışma yapmıştır. II. Abdülhamid zamanında, sanayi anlamında yapılan faaliyetlerinden birisi de Yedikule İplik Fabrikası'dır. Yedikule İplik Fabrikası için ilk imtiyaz, 1886 yılında aslen İzmirli olan İngiliz ve Fransız iki aile tarafından alınmıştır. İmtiyazı aldıktan sonra iki sene kadar fabrikanın hazırlık işleriyle uğraşıldı ve Yedikule İplik Fabrikası 1888 yılında resmen açıldı.

  • 4
  • 50
HAMİDİYE SU TERAZİSİ
HAMİDİYE SU TERAZİSİ

II. Abdülhamid döneminde Hamidiye Suyu için inşa edilen su terazisi, günümüzde Kağıthane'de Eski Büyükdere Caddesi kenarında olan yapıdır. Bu terazinin özenilmiş cephe düzeniyle diğer Osmanlı su terazileri içinde ayrı bir yere sahiptir. Kule, herhangi bir nedenle kullanılmamasına rağmen hala kendi kendine çalışmasına devam etmektedir.

  • 5
  • 50
CENDERE SU TERFİ İSTASYONU
CENDERE SU TERFİ İSTASYONU

Cendere Terfi İstasyonu, Hamidiye Suları çerçevesinde 1899-1900 yılları arasında Abdülhamid'in emriyle inşa edilmiştir. Cendereye kurulan terfi istasyonu bir yandan Yıldız, diğer yandan Eyüp güzergahına su basmaktadır. Terfi İstasyonu binası günümüzde İSKİ tarafından kullanılmaktadır.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN