Arama

İletişimin temel ögesi: Beden dili

Daha önce hiç görmediğimiz biri hakkında içimizden geçen olumlu ya da olumsuz duygularımız, hatta yargıya dönüşen düşüncelerimiz belki de daha önce haberdar olmadığımız beynimizdeki bir mekanizmaya aittir. Gelin beden dilini çözümlememizi sağlayan bu mekanizmayı yakından tanıyalım...

  • 1
  • 9
Beden Dili
Beden Dili

🔵 Beynimiz bilinçli veya bilinçsiz olarak başkalarının beden hareketlerini izleyerek çözümleyen bir mekanizmaya sahiptir. Beynimizdeki bu mekanizma, atalardan miras kalan, kültür ve aile ile beslenen bir yapıdır. Beden dili, konuşma dili gibi kurallı ve her bir öğesi kesin olan bir iletişim biçimi değildir.

🔵 Psikoloji, sosyoloji, iletişim, antropoloji, sahne sanatları, hukuk, etoloji ve tıp gibi alanların ilgi alanına giren beden dili ile ilgili araştırmaların ortak fikri; bireylerin duygularının bedene yansıdığı ve insan duygularının bir sızıntı veya görülür bir işaret ile bedenden okunabildiği düşüncesidir.

Hayati Farkındalığımız: Algı

  • 2
  • 9
İletişimin yüzde 60'ını beden dili oluşturur
İletişimin yüzde 60’ını beden dili oluşturur

🔵 Beden dili her geçen gün daha da ilgi uyandıran bir bilim ve araştırma dalı olarak varlığını devam ettirecek gibi gözüküyor. Çünkü gündelik iletişim, medya, şirket yönetimi, eğitim, siyaset ve sanatta insanın olduğu her alanda kullanılabilir bir yapıya sahip. Beden dili bir insanın bedeni ile yaptığı her şeydir. Yüz ifadesi, ellerin konumunu, vücudun hareketlerini, sesin tonunu ve bakışları içerir. İletişimin yüzde 60'ını beden dili oluşturur.

🔵 İnsanların beyninde karşısındaki insanın dost mu düşman mı olduğunu söyleyecek bir mekanizma bulunur. O vakitlerde insan bu mekanizma sayesinde karşıdaki kişinin yiyeceğini çalıp çalmayacağına, ona saldırıp saldırmayacağına karar verir.

En sık karşılaşılan on kişilik bozukluğu

  • 3
  • 9
Ayna nöron nedir?
Ayna nöron nedir?

🔵 Bir kişi ile karşılaştığımızda onun yanında kendimizi rahat hissediyorsak bu duygu beynimizin yolladığı sinyaller sayesinde gerçekleşir. Yine olumsuz sinyaller yolladığında bize o ortamdan ayrılmamız gerektiğini hissettirir.

🔵 1996 yılında ayna nöronlar adı verilen daha önce keşfedilmemiş beyin hücreleri tespit edildi. Ayna nöronlar, bir çeşit motor nöron olup kasları ve beden hareketlerini kontrol eden sinir hücreleridir. Beynimizin sadece başkalarının eylemlerini değil, onların niyetlerinin, davranışlarının toplumsal anlamlarını anlamada uzmanlaşmış çok sayıda ayna nöron sistemi vardır.

İnsan olmanın gereği: Empati

  • 4
  • 9
Beden Dili
Beden Dili

🔵 Beynimiz karmaşık bir yapıda olmasına rağmen gerçeği anlamaya ve göstermeye programlıdır. Bu yüzden beynimiz çevreden gelen uyarıları analiz ederek buna uygun tepkiler verir.

🔵 Beden ve akıl birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğundan düşüncelerimiz bedensel bir tepkiye neden olur. İnsan bu tepkilerden olumsuz olanları bastırmaya, gizlemeye çalışırken, olumlu olanları sergilemeye çalışır. Fakat beynin çalışma sistemi nedeniyle bedene yansıyan hareketleri, gerçek düşüncelerini ele verir.

Anlaşmanın yolu: İletişim

  • 5
  • 9
Beden Dili ve Kültür İlişkisi
Beden Dili ve Kültür İlişkisi

🔵 Yapılan çalışmaların çoğu söylenen ile sergilenen arasında çelişki olduğunda insanların beden diline güvenmeyi seçtiğini göstermiştir.

🔵 Beden dili yalnızca kişinin beyin kimyası ve atalarıyla ilişkili değildir. İçinde yaşadığımız kültür ve aile davranışları da beden dilini şekillendirir.

🔵 Beden dili özellikleri kültürle de açıklanabilir. Bazı kişiler el sıkarak, öperek, sarılarak selamlaşır. Bu kültürel ifadeler toplumların kendine has beklentileri ve kültürün kuralları tarafından belirlenir.

İnsanı yiyip bitiren his: Kıskançlık

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN