Arama

İnsan olmanın gereği "empati"

Sosyal ilişkilerde kolaylık sağlayan empati, kişinin karşısındaki insanı önemsediğini ve anladığını gösterir. Empati vasıtasıyla insanlar arasında samimiyet ve güven ortamı oluşarak daha yakın, anlamlı ilişkiler kurulur. İşte doğru empati kurmanın adımları…

  • 1
  • 5
Empati nedir?
Empati nedir?

🔷 Gündelik hayatımızda yapmaktan zorlandığımız empati, aslında insanda son derece gelişmiş olan bir duygudur. Psikologlar empatinin en çok başka bir insanın tehlikede olduğu zaman bizim tarafımızdan ortaya çıktığını düşünür. Burada kişinin kendisini koruması iç güdüsüyle empati hemen ortaya çıkar. Bu da empatinin bir çeşididir çünkü temelinde "özdeşleştirme" durumu vardır. Arabanın içindeki yolcuların tehlikeyi hissettiklerinde hayali frenlere basmaları buna bir örnek teşkil eder...

🔷 Bebekler üzerinde yapılan araştırmalara göre, doğuştan empati yeteneğimiz yüksek olmasına rağmen bu duygu, hızla kaybedilen bir yeteneğe dönüşüyor.

https://www.instagram.com/p/Cl1TOdtPwgU/

Empatinin en genel tanımı, bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru anlamasıdır.

🔷 Başkalarının ne hissettiklerini anlayabilmek, beden duruşu, yüz ifadesi, ses tonu ve buna benzer pek çok davranışın çözümlenme becerisini kazanmayı da sağlar.

🔷 Bir başkasının duygu ve düşüncelerini onun içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundururak anlamak ve içselleştirmek olan empati, (eşduyum) bolca gözlem gerektirir.

İlk Müslüman psikoloji alimi: Ebu Zeyd El-Belhi

  • 3
  • 5
Duygusal zeka nedir?
Duygusal zeka nedir?

🔷 Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi için gerekli olan bir zeka türüdür. Duygusal zekası yüksek kişiler diğerlerine göre empati beslemeye daha yatkın olurlar.

🔷 İnsanların olaylar karşısındaki yorumlama kapasiteleri farklıdır. Bu yüzden herkesin anlama düzeyi de farklı olmaktadır. Tam olarak anlamak için öncelikle, gerekli algılama ve anlama düzeyine sahip olmamız gerekir.

🔷 Empati kurmak için öncelikle karşımızdaki kişinin bizim kadar değerli, kendine ait değer ve yargıları olan bir insan olduğunu bilmek gerekir.

Empatik eğilim: Kişinin empati yapabilme potansiyelini oluşturur.
Empatik beceri: Kişinin empati kurabilme durumunu ifade eder.

Sınırsız hayal gücü ve renkli kalemlerle yapılan beyin egzersizi: Zihin Haritası

  • 4
  • 5
Empatinin aşamaları
Empatinin aşamaları

Etkin dinleme nasıl gerçekleşir?

🔷 Empati kurma sürecinin başlangıç adımı etkin dinlemedir. Empati kurulan kişinin bakış açısı ve duyguları doğru anlaşıldıktan sonra bir anlığına durum onun bakışıyla görülmelidir.

Etkin dinlemenin özellikleri

Göz teması kurma,

➡ Sabretme,

➡ Konuşan kişinin sözünü kesmeme,

➡ Karşısındaki kişiye anlattıklarıyla ilgili sorular sorarak açılmasını sağlama,

➡ Empati kurma, yargılamadan uzak durma.

Bir mutsuzluk hikayesi: Kapitalizm

🔷 Bu süre kısa olmalıdır. Bu kısa sürenin ardından empati kuran kişi kendi duygu durumuna dönmelidir. Kişilerin duygu durumlarının yanlış anlaşılması empati kurmayı engeller.

🔷 Empatinin son aşamasında empati kurulan kişi, empati kurduğu insana onu anladığına dair bir geri bildirim vermelidir. Kişinin duygu ve düşünceleri tam olarak anlaşılsa bile eğer anladıklarımızı ona ifade etmezsek empati süreci tamamlanmış sayılmaz.

İnsanı yiyip bitiren his: Kıskançlık

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN