Arama

Tüm hayırları tüketen kötülük: Haset

Kişinin kendisinden başkasında bulunan nesne, eşya ve imkanları kıskanması olarak bilinen haset, kalbin hastalıklarından bir hastalıktır. Haset insanı içten içe çürüterek dini ve sosyal yaşantısını ilk elden etkiler. Hasetten kurtulmanın yolu ise İslamiyet'e sımsıkı sarılmak ve Allah Teala'nın hoşuna giden amellerde bulunmaktır.

▫ Başkasına ait olan imkanları, eşyaları ve şeyleri kıskanmak olarak tarif edilen haset, kalbin bilinen en büyük hastalıklarından biridir. Çok kötü bir eylem olan haset, istenilen nesnenin karşıdaki kişinin elinden alınması ile ortaya çıkan manevi bir haz durumudur.

▫ Haset temelde bir duygu ve niyet meselesi olmakla beraber başkasına yöneldiği için esasında bir kul hakkı ihlalidir. Haset insanların fıtratında olan bir kötü huydur.

Zikir hakkında ayetler

Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrâhim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik.

Nisâ Suresi 54.Ayet

Nisâ Suresi 54.Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Nisâ Suresi - 54. Ayet Tefsiri

Yahudiler de Muhammed Mustafa gibi Hz. İbrâhim soyundan gelmektedirler. Allah Teâlâ bu büyük Peygamber'in soyuna peygamberlik, saltanat (yönetim yetkisi) ve hikmet (gerçeğin ve adaletin bilgisi) vermeyi vaad etmiş, bu vaadini de yerine getirmiştir. Yahudiler (İsrâiloğulları) bu nimetlerin kadrini bilememiş, nankörlük, bencillik ve cimrilik etmiş, bu davranışların cezasını da zillet içinde sürünerek ve oradan oraya sürgün edilerek görmüşlerdir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kur'an-ı Kerim'e göre doğru kişilerin özellikleri nelerdir

📍 İbn Mes'ud (RA) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıbta etmek caiz değildir: Biri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarfeden zengin kimse."

(Buhari, İlim 15 / Müslim, Salatu'l Musafirin)

Efendimizin (SAV) hadislerini Riyazüs Salihin'den okumak için tıklayın

▫ Burada kastedilen mana gıptadır. Gıpta etmek olumlu haset olarak anlaşılabileceği gibi olumlu, müspet bir özelliği elde edilen yapılan kalbi istek olarak da anlaşılabilir.

Mutaffifin suresinden Müslümanlara öğütler

Haset duygusunu yok etmek ve yahut kontrol altına etmek nefsin tezkiye ve terbiyesine bağlıdır. Kişinin bunun dışındaki tüm çabaları nefis karşısında sönük kalır.

Düşmanlık, kinlenmek, kıskançlık, tutku, bağımlı olmak, çirkinlik gibi sebepler haset duygusunun temelinde bulunur. İnsan bu duygulara uyarak başkalarına haset eder.

Allah'ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet

▫ Ebu Hüreyre (RA) anlatıyor: "Resululah (SAV) buyurdular ki: "Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu -râvi dedi ki: Veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir."

(Ebu Davud, Edeb 52)

Efendimizin (SAV) hadislerini Riyazüs Salihin'den okumak için tıklayın

▫ Hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere yapmak zor, yıkmak ise kolaydır. Mümin hayatı boyunca iyi, salih ameller biriktirse de kibir, gurur ve haset gibi kötü huylar onu yok edebilir.

Allah'ın yasakladığı huy: Kibir

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN