Arama

Zikir hakkında ayetler

İnsanoğlu yaşantısı boyunca pek çok dert ile uğraşır. Dünyevi tüm sıkıntıların çözümü ise yüceler yücesi olan Hak Teala'yı anmakla hafifler, son bulur. Zikir, Allah Teala'yı anmak, kainatın biricik yaratıcısını yüceltmektir. Sizler için Kur'an-ı Kerim'de bulunan zikretmek ile alakalı ayeti kerimeleri bir araya getirdik.

Zikir hakkında ayetler

"Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur."

Ra'd Sûresi 28. Ayet

Ra'd Sûresi 28. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Ra'd Sûresi 28. Ayet Tefsiri

◼ "Bir uyarıcı ve bir müjdeleyici olarak peygamberin görevi mûcize göstermek değil, insanları uyarmak; onlara hakkı, adaleti, güzeli ve doğruyu göstermek; haksızlık, adaletsizlik ve sapkınlıktan sakındırmaktır. Allah Teâlâ bir lutuf olarak gönderdiği peygamberleri mûcizelerle de desteklemiştir; ancak inkârcılar Hz. Peygamber'in getirdiği mûcizeleri yeterli bulmuyor, herkesin kabule mecbur kalacağı bir mûcize istiyorlardı."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre insanların zayıf yönleri

Zikir hakkında ayetler

"Namazı bitirince de ayakta iken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir."

Nisâ Suresi 103. Ayet

Nisâ Suresi 103. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Nisâ Suresi 103. Ayet Tefsiri

◼ "Namazı bitirince..." şeklinde tercüme edilen kısım çoğunluğun anlayışına uygun bir tercüme olup buna göre mâna şöyledir: Allah'ı anmak, Allah ile beraberlik şuurunu yaşamak namaz haline mahsus değildir. Mümin her durumda O'nu anmalı, gönlünde ve şuurunda O'nunla beraber olmalıdır."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kalbe huzur veren 15 ayet

Zikir hakkında ayetler

"Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, alçak sesle sabah akşam rabbini zikret, gafillerden olma!"

Â'râf Suresi 205. Ayet

Â'râf Suresi 205. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Â'râf Sûresi 205. Ayet Tefsiri

◼ "Bir önceki âyette Kur'ân-ı Kerîm'i dinleme âdâbından söz edildikten sonra burada da zikir âdâbı özetlenmektedir. Sözlükte "bir şeyi kalple veya dil ile anma, hatırlama, akılda tutma" anlamına gelen zikir kelimesi, dinî bir terim olarak "Allah'ı anmak, hatırlamak, dilde ve gönülde tutmak, O'nu unutmamak, gaflet halinde olmamak" mânasında kullanılır."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua

Zikir hakkında ayetler

"Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?"

Kamer Suresi 32. Ayet

Kamer Suresi 32. Ayet dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Kamer Suresi 32 Ayet Tefsiri

◼ "Fakat onlar inançsızlıklarını açığa vuran bir davranış sergilediler ve zarar vermemeleri emredilen deveyi hunharca öldürdüler."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Hayatımıza yön verecek 20 ayet

Zikir hakkında ayetler

"Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler"

Nûr Suresi 37. Ayet

Nûr Suresi 37. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Nûr Suresi 37. Ayet Tefsiri

◼ "Evlerden maksat "camilerdir" diyen tefsircilere karşı haklı olarak, "bu âyetin geldiği zamanda müslümanların mescidlerinde lamba, kandil vb. yoktu, mescidin devamlı aydınlatılması âdeti Hz. Ömer zamanında başladı", eğer evlerden mâbedler kastediliyorsa bunların, şirke sapmadan dinlerine göre ibadet eden bazı yahudi ve hıristiyanların yüksek ve tenha yerlerde yaptıkları manastırlar ve havralar olması gerekir; çünkü buralarda kandil bulunurdu" denilmiştir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Faiz hakkındaki ayetler

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN