Arama

Kalbe huzur veren 15 ayet

Mutluluk gibi huzur da her gönüle kolaylıkla girebilen bir duygu değildir. İnsan olarak huzuru hayatımıza dahil edebilmemiz için öncelikle onu kazanmamız hatta ona layık bir hayat sürmemiz gerekir. Huzur, gönlün en güzel süsü olsa da bunu elde etmek bazen çok zordur. Hayat mücadelemizde bir yerinden de olsa yakalamaya çalıştığımız huzur ile ilgili sizlere 15 ayet derledik.

  • 1
  • 15
En'am Suresi; 17. Ayet
En’am Suresi; 17. Ayet

🔹 En'am Suresi; 17. Ayet

"Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır verirse bilesin ki O her şeye kadirdir."

En'am Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden En'am Suresi

En'am Suresi; 17. Ayet tefsiri

Hayır ve şerrin Allah'tan olduğu şeklindeki Ehl-i sünnet itikadını destekleyen bu âyetlere göre hastalık, yoksulluk gibi insanlara elem veren ve istenmeyen durumlar da sağlık ve zenginlik gibi arzu edilen durumlar da Allah'ın kudret elinde olup Allah bir kimseye bunlardan birini veya ötekini takdir ederse bunu önleyecek, takdire karşı koyabilecek hiçbir güç yoktur.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

  • 2
  • 15
Âl-i İmran Suresi; 200. Ayet
Âl-i İmran Suresi; 200. Ayet

🔹 Âl-i İmran Suresi; 200. Ayet

"Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz."

Âl-i İmran Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden
Âl-i İmran Suresi

Âl-i İmran Suresi; 200. Ayet tefsiri

Sözlükte sabır "acıya katlanmak, zorluklara ve sıkıntılara göğüs germek" demektir (bilgi için bk. Bakara 2/45). Aynı kökten gelen ve meâlinde "kararlılıkta yarışın" diye çevrilen fiilinin masdarı olan müsâbere ise "kişinin kendisiyle başkası arasında meydana gelen olumsuzluklara katlanması (Râzî, IX, 155), kendisine karşı direnen kimseye (düşmana) daha fazla mukavemet etmesi" anlamına gelir (İbn Âşûr, IV, 208).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Konuşma adabı ile ilgili hadisler

  • 3
  • 15
Mü'min Suresi; 51. Ayet
Mü’min Suresi; 51. Ayet

🔹 Mü'min Suresi; 51. Ayet

"Elbette biz, hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz."

Mü'min Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden
Mü'min Suresi

Mü'min Suresi; 51. Ayet tefsiri

Allah Teâlâ'nın elçilerine ve inanmış kişilere dünyadaki yar dımı, kendilerine düşmanlık yapanlar karşısında onları er geç zafere ulaştırması veya onlara kötülük eden düşmanlarını çeşitli felâketlerle cezalandırmasıdır; âhiretteki yardımı da onları cennetiyle ve en güzel nimetleriyle ödüllendirmesidir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

  • 4
  • 15
Âl-i İmran Suresi; 104. Ayet
Âl-i İmran Suresi; 104. Ayet

🔹 Âl-i İmran Suresi; 104. Ayet

"İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir."

Âl-i İmran Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden
Âl-i İmran Suresi

Âl-i İmran Suresi; 104. Ayet tefsiri

Yüce Allah önceki âyetlerde inkâra sapmaları ve başkalarını da saptırmaları sebebiyle Ehl-i kitabı kınamıştı. Bu âyetlerde de müminlere iman ve takvâyı emrettikten sonra başkalarını da İslâm'a çağırmalarını emretmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Namazın önemi ile ilgili ayetler...

  • 5
  • 15
Fatır Suresi; 34. Ayet
Fatır Suresi; 34. Ayet

🔹 Fatır Suresi; 34. Ayet

"Şöyle derler: "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir."

Fatır Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden
Fatır Suresi

Fatır Suresi; 34. Ayet tefsiri

İlk âyette Kur'an'ın kendinden önceki ilâhî kitapların aslî durumlarını onaylayan ve Allah katından geldiğinde kuşku bulunmayan bir kitap olduğu belirtilmektedir (bu konuda bilgi için bk. Âl-i İmrân3/3-4).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN