Arama

Faiz hakkındaki ayetler

Açık bir şekilde kul hakkı ihlali olan faiz, Kur'an-ı Kerim'de açıkça yasaklanmıştır. Borç üzerindeki artış olarak tarif edilen faiz, bir sömürü aracıdır. Sizin için Kur'an-ı Kerim'de geçen faiz hakkındaki ayetleri tefsir ve mealleri ile beraber bir araya getirdik. Faiz nedir? Faiz ayet, neden haram, hakkında, islam, ne zaman, günahı, faiz yiyenin sonu…

Faiz hakkındaki ayetler

📌 Faiz aslında Arapça bir kelime olan ve artmak anlamına gelen "riba" dan gelir. Fazlalık anlamına gelen riba için Türkçe'de "faiz" kelimesi kullanılır. Bu da ödünç verilen paradan alınan gelir anlamına gelir. Faiz en büyük günahlardan biridir. Ayrıca faiz, toplumu felakete sürükleyen bir günahtır. Çünkü faizli borcunu ödemeyenler kimselerin malları ellerinden tamamen gider. Böylece ortaya toplumsal bir fecaat de çıkmış olur. Açık bir haksızlık ve sermaye toplanması olarak görülen faiz, İslam'da haram olarak nitelendirilmiştir.

İhsan ile ilgili ayet ve hadisler

Faiz hakkındaki ayetler

"Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helâl kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık."

Nisa 160 – 161. Ayetler

Nisa 160 – 161. ayetleri dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Nisa 160 – 161. Ayetlerin Tefsiri

📌 "Müslümanların vazifesi de ıslahat için Mehdî'yi veya Hz. Îsâ'yı beklemek değildir; kötülüğü engellemek, iyilik ve güzellikleri yaymak, yaşamak ve yaşatmak için ellerinden geleni yapmak, canla başla çalışmaktır. Allah müminlerden, ıslahatçıyı bekleyip beklemediklerini değil, bunun için kendilerinin ne yaptıklarını soracaktır."

Devamını okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler

Faiz hakkındaki ayetler

"Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz."

Âl-i İmrân Suresi 130. Ayet

Âl-i İmrân Suresi 130. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın


Âl-i İmrân Suresi 130. Ayetin Tefsiri

📌 "İşte hikmet sahibi Allah'ın, burada faizcilik ve tefeciliği yasaklamasını bu sebebe bağlı olarak açıklamak uygun olur. Çünkü tefecilik yapanların, hak edilmemiş kârlarını arttırmaktan başka bir şey düşünmeyecek kadar kazanma hırsına kendilerini kaptırdıkları, kamu yararını ve dar gelirlilerin halini düşünmedikleri yaşanan bir gerçektir. Bu durum, haksız kazanç ve servete düşkünlüklerini daha da arttırmaktadır."

Devamını okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Kalbe huzur veren 15 ayet

Faiz hakkındaki ayetler

"İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte (mânevî kârlarını) kat kat arttıranlar onu verenlerdir."

Rûm Suresi 39. Ayet

(x) Rûm Suresi 39. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Rûm Suresi 39. Ayetin Tefsiri

📌 "(faizcilik, tefecilik) Allah'ın hoşnutluğundan uzak olduğuna dair bir uyarı yapılmakta, nihayet bu kümenin başında (28. âyet) canlı bir temsil ile anlatılan Allah'ın birliği ve ortaklardan münezzeh olduğu gerçeği bir daha vurgulanmaktadır. Geniş anlamıyla insanların sahip olduğu her türlü imkânı, dar anlamıyla da iktisadî imkânları ifade eden rızık açısından kişiden kişiye farklılıklar bulunduğu herkesin kolayca gözlemleyebileceği bir realitedir."

Devamını okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Kanaat ve tok gözlülük hakkında ayet ve hadisler

Faiz hakkındaki ayetler

"Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, "Alım satım da ancak faiz gibidir" demeleridir. Hâlbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir, durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir."

Bakara Suresi 275. Ayet

(x) Bakara Suresi 275. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Bakara Suresi 275. Ayetin Tefsiri

📌 Cemiyet hayatının düzgün, dengeli ve insanca yürüyebilmesi için çok önemli bulunan dört temel kural ve tedbirden birincisi olan infak ve sadaka bundan önceki âyetlerde canlı ve açık bir üslûpla ortaya konmuştur. İkincisi israfın yasaklanmasıdır ve birçok âyette bu yasak ifadesini bulmuştur. Üçüncüsü ise daha önceden yasaklanan, burada da kesin ve şiddetli bir üslûpla yasaklanması pekiştirilen faizciliktir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Şifa ile ilgili ayet ve hadisler

Faiz hakkındaki ayetler

"Allah faizi tüketir, sadakaları ise arttırır ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez."

Bakara Suresi 276. Ayet

(x) Bakara Suresi 276. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Bakara Suresi 276. Ayetin Tefsiri

📌 Birçok insan sadakanın serveti azalttığını, faizin ise servete servet kattığını düşünür ve inanır. Âyet bu düşüncenin isabetli olmadığını, Allah Teâlâ'nın sadaka sebebiyle arttırdığını, faiz sebebiyle eksilttiğini ifade ediyor. Sadakanın artması ve arttırılmasından maksat, sadaka verenin servetinin bereketlenmesi ve artması, servetinden hayır görmesi, sadaka sayesinde amel defterinin sevapla dolması, servetin veriliş amacını gerçekleştirmesidir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisler

Faiz hakkındaki ayetler

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere anaparanız sizindir."

Bakara Suresi 278 – 279. Ayetler

(x) Bakara Suresi 278 – 279. ayetleri dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Bakara Suresi 278 – 279. Ayetlerin Tefsiri

📌 Tövbe edip faizcilikten vazgeçenlerin tahakkuk edip de henüz borçluların ödemediği faizleri almalarına izin verilmemesi, ana paradan başka bir fazlalığa haklarının bulunmadığının açıkça ortaya konması, ancak böyle yaptıklarında hem haksızlık etmekten hem de haksızlığa uğramaktan kurtulacaklarının bildirilmesi, bazı kimselerin "Faizin azı helâldir, ancak kat kat olanı haramdır" şeklindeki anlayış ve yorumlarının isabetli olmadığını göstermektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Kur'an-ı Kerim'de tevbe ile ilgili 20 ayet

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN