Arama

Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler

Çocuk demek yarınlarımızın ümidi, anne-babaya Allah'ın bir hediyesi ve emaneti demektir. Bu nedenle sorumluluklarımızın en önemli kısmını çocuklarımız oluşturur. Öncelikle yetişkinler olarak her çocuğun hakkını korumak, hak ettikleri ilgiyi ve şefkati göstermek, onları sevgi ve dualarla büyütmek bizim görevimizdir. Bir çocuğu şiddetle ya da yok sayarak büyütürsek ona sağlıklı bir gelecek inşa etmek imkansız olacaktır.

  • 1
  • 11
Enfâl, 8/28
Enfâl, 8/28

🔹Enfâl, 8/28

"Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükâfatın Allah katında bulunduğunu bilin."

Enfal suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden Enfal suresi

Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar

Enfâl Suresi; 28. Ayet tefsiri

İslâm beş değerin korunmasına büyük önem vermiş, bu maksatla Kur'an'da ve Sünnet'te birçok hüküm, tâlimat ve tavsiyeye yer verilmiştir. Bu değerler hayat, din, mal, nesil ve akıldır. Mal ve nesil bir yandan korunması dinin hedefleri arasına girmiş değerlerdir, diğer yandan da müminler için imtihan araçlarıdır; müminler bu iki değerli varlıkla ilgili ödev ve sorumlulukları, bunlarla olan ilişkilerinin kulluklarına müsbet veya menfi etkisi bakımlarından sınanacaklar ve sonunda bu nimetlerin hesabını vereceklerdir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

  • 2
  • 11
Kehf, 18/46
Kehf, 18/46

🔹Kehf, 18/46

"Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar ise rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır."

Kehf suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden
Kehf suresi

Kehf Suresi; 46. Ayet tefsiri

Mekkeli bazı zenginler, mallarının ve oğullarının çokluğu sebebiyle şımardıkları için tevhid dinine girmeye tenezzül etmiyor (Kalem68/14-15), hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu iddia ediyorlardı (bk. Câsiye 45/24). Yüce Allah, onların şımarmasına sebep olan dünya hayatının durumunu; insanın içini açan bitki örtüsüne hayat vermekte olan suya benzetiyor; ama bir süre sonra su çekiliyor, bitkiler kuruyor ve toza toprağa karışıyor.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

  • 3
  • 11
Tahrim, 66/6
Tahrim, 66/6

🔹Tahrim, 66/6

"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun."

Tahrim suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden
Tahrim suresi

Peygamber Efendimiz ile ilgili 30 ayet

Tahrim Suresi; 6. Ayet tefsiri

Yukarıda belirtildiği üzere Hz. Peygamber'in özel hayatından verilen örnek ışığında müminlerin aile sorumluluğuyla ilgili bir uyarı yapılmaktadır. Aile kavramının kapsamı sosyal yapıya göre farklılıklar taşısa da buradaki ana fikir, bir müslümanın mânevî mesuliyetinin sırf kişisel hayatıyla sınırlı olmadığına dikkat etmesinin gerekliliğidir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

  • 4
  • 11
Nahl, 16/72
Nahl, 16/72

🔹Nahl, 16/72

"Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti; sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de bâtıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar?"

Nahl suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden
Nahl suresi

Nahl Suresi; 72. Ayet tefsiri

Kadınlar da erkekler de aynı kökten, insan türündendir; dolayısıyla birbirine eşit konumda olup ilke olarak cinsiyet farkı bir ayırım sonucunu doğurmaz; hatta evlât ve torunlar da (sürüp giden nesiller) ana babalarıyla temel değerlerde eşittirler.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

  • 5
  • 11
Mecmau'z-Zevaid, 8/47
Mecmau’z-Zevaid, 8/47

🔹Mecmau'z-Zevaid, 8/47

"Çocuğun ana babası üzerinde hakkı, ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir."

Konuşma adabı ile ilgili hadisler

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN