Arama

Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar

Dua, Yüce Allah'a yönelmek, O'ndan yardım talep etmek, değerini kazanmak, maddi ve manevi istekleri O'na arz etmektir. Lütfuna ve affına sığınma çabamızdır. Aynı zamanda zikir ve ibadet şeklidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (sav) "Dua, ibadetin özüdür." buyurarak; dilinden duayı eksik etmemiştir. Gece, gündüz, kalabalıkta ve yalnızken, her anında ve her yerde dua etmiştir. Bizlere de nasıl dua edeceğimizi öğretmiştir. Biz de Peygamber Efendimizin (sav) müminlere tavsiye ettiği dualardan birkaçını sizlerle paylaşıyoruz.

  • 1
  • 10
PEYGAMBERİMİZİN (SAV) RÜYADA ÖĞRETTİĞİ DUA
PEYGAMBERİMİZİN SAV RÜYADA ÖĞRETTİĞİ DUA

💠

"Allah'ım, senden yalvararak diliyorum…

Ey gizliyi bilen!

Ey göğü kudretiyle bina eden!

Ey yeri izzetiyle döşemiş olan!

Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan!

Ey her temiz nefse yönelen!

Ey korkanların, gönlü temiz olanların korkusunu gideren!

Ey yaratıkların ihtiyaçlarını ve dileklerini yerine getiren!

Ey Yusuf'u kölelik boyunduruğundan kurtaran!

Ey kullarının ihtiyaçlarını zatına iletmek aracı koymayan!

Peygamberlerin maruz kaldığı musibetler ve duaları

  • 2
  • 10
PEYGAMBERİMİZİN (SAV) RÜYADA ÖĞRETTİĞİ DUA
PEYGAMBERİMİZİN SAV RÜYADA ÖĞRETTİĞİ DUA

💠

Her dilek sahibinin müracaatını doğrudan doğruya kendisi dinleyen, karşılığını veren ve hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim!

Sana gelenleri engelleyecek kimse yok kapından. Sen öyle bir Rab'sın ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen azalmaz. Dileyenlerin çokluğu, cömertliğini azaltmaz. Bilakis yağmur gibi yağar, yağdırırsın.

Ya Rabbi! Peygamberin Hz. Muhammed'e (sav) ve onun âlü ashabına sonsuz selam olsun. Duamı kabul et. İstediğimi lütfet. Çünkü Sen, her şeye gücü yetensin!"

Müslümanın Rabbi İle Arasındaki Bağ: Dua👇

  • 3
  • 10
MÜSLÜMAN OLAN KİŞİYE İLK OKUTTUĞU DUA
MÜSLÜMAN OLAN KİŞİYE İLK OKUTTUĞU DUA

💠

Hz. Peygamber (sav) Müslüman olana önce namazı öğretirdi, sonra da şu cümlelerle dua etmeyi:

"Allahümmağfirli verhamni vehdini ve afıni verzükni."

"Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet ver, beni sağlıklı kıl, bana helal rızık ver." (Müslim)

◾Hz. Peygamber (sav) bu duadan sonra ellerini yüzüne sürerdi.

Hadis-i Şerifler hakkındaki bilgilere ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

  • 4
  • 10
CENNETİN HAZİNESİ OLAN DUA
CENNETİN HAZİNESİ OLAN DUA

DUA NEDİR? DUA ETMEK NASIL BİR EYLEMDİR?

Fikriyat yazarlarından Mehmet Emin Ay, dua hakkında kaleme aldığı bir yazısında şöyle diyor:

"Dua, dilimize yerleşen Arapça bir kelime olup "küçükten büyüğe, aşağı mertebede bulunanın yukarı makamda olana talep ve niyazı" anlamına gelmektedir. Aslında, "çağırmak, seslenmek, istemek; yardım talep etmek" mânasındaki da'vet kelimesinden türeyen bu kelimeye İslâm dini derin bir anlam yüklemiştir. Buna göre dua, Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tâzim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder. Dua, insanın Allah katında değerini belirleyen bir ölçü ve Allah'a kul olmanın şerefini barındıran bir öz mesabesindedir. Çünkü müminlerin özelliklerinden bahseden Furkan suresinin son ayetlerinde Rahman'ın kullarının dualarından bazı örnekler verilerek onların ulaşacakları yüce mertebelere vurgu yapıldıktan sonra inkar edenlere şöyle seslenmesi istenir Son Nebi'den… "De ki ey Resulüm! Duanız yoksa eğer, Rabbim size ne diye değer versin?" (Furkan, 77). "

Furkan suresi ilgili ayetin tefsiri
İshak Danış'ın sesinden Furkan Suresi

💠

CENNETİN HAZİNESİ OLAN DUA

◾Hz. Peygamber (sav) Ebu Musa el- Eş'ari'ye, "Sana cennetin hazinesi olan kelimeleri öğreteyim mi?" diye buyurdu.

"La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."

"Kudreti ve gücü sonsuz olan Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur."

(Müslim, 2704)

  • 5
  • 10
ŞİFA İÇİN OKUDUĞU DUA
ŞİFA İÇİN OKUDUĞU DUA

💠

"Bismillahi yübrike min külli dain yeşfike ve min şerri hasidin iza hased, ve min şerri külli zi ayn."

"Allah'ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin. Haset ettiği zaman hasetçinin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun."

◾ Bir gün Cebrail (as) Nebiyy-i Ekrem'e (sav) gelip "Hastalandın mı?" diye sordu. Nebiyyi-i Ekrem (sav) "Evet" diye cevap verdi. Cebrail (as) "Bismillah, erkike min külli şey'in yü'zike, ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike, Bismillahi erkike" oku buyurdu.

"Seni rahatsız eden her şeyden, her türlü kötü nefisten ve kem gözden Allah'ın adıyla koruma diliyorum. Allah sana şifa versin."

Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı - Ayetel Kürsi Duası Türkçe Arapça Olarak Oku

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN