Arama

Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar

Dua, Yüce Allah'a yönelmek, O'ndan yardım talep etmek, değerini kazanmak, maddi ve manevi istekleri O'na arz etmektir. Lütfuna ve affına sığınma çabamızdır. Aynı zamanda zikir ve ibadet şeklidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (sav) "Dua, ibadetin özüdür." buyurarak; dilinden duayı eksik etmemiştir. Gece, gündüz, kalabalıkta ve yalnızken, her anında ve her yerde dua etmiştir. Bizlere de nasıl dua edeceğimizi öğretmiştir. Biz de Peygamber Efendimizin (sav) müminlere tavsiye ettiği dualardan birkaçını sizlerle paylaşıyoruz.

  • 1
  • 10
HER TÜRLÜ MUSİBETE KARŞI ÖNERDİĞİ DUALAR
HER TÜRLÜ MUSİBETE KARŞI ÖNERDİĞİ DUALAR

💠

BİRİNCİ DUA

"Allahümme! Ente Rabbi. La ilahe illa ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabbü'l-arşi'l-'azim. Maşaallahü kane vema lem yeşe' lem yekün. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-'azim. A'lemü ennallahe 'ala külli şey'in kadir. Ve enne'llahe kad ehata bi külli şey'in 'ılma. Allahümme! İnni e'uzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin, ente ahizün bi nasiyetiha. İnne Rabbi 'ala sıratın müstakim."

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim. Sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dediği olur. O'nun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Ve Allah, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Allah'ım! Nefsimin şerrinden ve senin yönetimin altındaki bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Rabbim şüphesiz (yaptığı her işte) doğru yoldadır."

(Taberânî, Dua, No:343, 1,129)

◾ İbni Ömer (ra) "Peygamberimiz (sav) her türlü bela ve musibete karşı sabah akşam böyle dua etmeyi asla terk etmezdi." demiştir.

Dua etmenin önemi ile ilgili 35 hadis-i şerif

  • 2
  • 10
İKİNCİ DUA
İKİNCİ DUA

💠

İKİNCİ DUA

"Allahümme inni es'eluke'l-'afiyete fi'd-dünya ve'l-ahirati. Allahümme inni es'elüke'l-'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali. Allahümme'stür 'avrati ve amin rav'ati. Allahümme'hfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve 'an yemini ve an şimali ve min fevki. Ve e'uzü bi 'azametike en üğtale min tahti."

"Allah'ım! Senden dünya ve ahirette sağlık ve esenlik istiyorum. Allah'ım! Senden dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım! Eksiklerimi, kusurlarımı ve ayıplarımı ört, korku ve endişelerimi güvene ve huzura çevir. Allah'ım! Beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü bela ve musibete karşı muhafaza eyle. Altımdan kahrına uğramaktan (depremden) senin azametine sığınırım."

(Ebu Davud, Edeb, 110; İbn Mâce, Dua, 14)

Peygamber Efendimiz namazlardan sonra nasıl dua ederdi?

  • 3
  • 10
PEYGAMBERİMİZİN (SAV) RÜYADA ÖĞRETTİĞİ DUA
PEYGAMBERİMİZİN SAV RÜYADA ÖĞRETTİĞİ DUA

💠

"Allah'ım, senden yalvararak diliyorum…

Ey gizliyi bilen!

Ey göğü kudretiyle bina eden!

Ey yeri izzetiyle döşemiş olan!

Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan!

Ey her temiz nefse yönelen!

Ey korkanların, gönlü temiz olanların korkusunu gideren!

Ey yaratıkların ihtiyaçlarını ve dileklerini yerine getiren!

Ey Yusuf'u kölelik boyunduruğundan kurtaran!

Ey kullarının ihtiyaçlarını zatına iletmek aracı koymayan!

Peygamberlerin maruz kaldığı musibetler ve duaları

  • 4
  • 10
PEYGAMBERİMİZİN (SAV) RÜYADA ÖĞRETTİĞİ DUA
PEYGAMBERİMİZİN SAV RÜYADA ÖĞRETTİĞİ DUA

💠

Her dilek sahibinin müracaatını doğrudan doğruya kendisi dinleyen, karşılığını veren ve hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim!

Sana gelenleri engelleyecek kimse yok kapından. Sen öyle bir Rab'sın ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen azalmaz. Dileyenlerin çokluğu, cömertliğini azaltmaz. Bilakis yağmur gibi yağar, yağdırırsın.

Ya Rabbi! Peygamberin Hz. Muhammed'e (sav) ve onun âlü ashabına sonsuz selam olsun. Duamı kabul et. İstediğimi lütfet. Çünkü Sen, her şeye gücü yetensin!"

Müslümanın Rabbi İle Arasındaki Bağ: Dua👇

  • 5
  • 10
MÜSLÜMAN OLAN KİŞİYE İLK OKUTTUĞU DUA
MÜSLÜMAN OLAN KİŞİYE İLK OKUTTUĞU DUA

💠

Hz. Peygamber (sav) Müslüman olana önce namazı öğretirdi, sonra da şu cümlelerle dua etmeyi:

"Allahümmağfirli verhamni vehdini ve afıni verzükni."

"Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet ver, beni sağlıklı kıl, bana helal rızık ver." (Müslim)

◾Hz. Peygamber (sav) bu duadan sonra ellerini yüzüne sürerdi.

Hadis-i Şerifler hakkındaki bilgilere ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN