Arama

Ortak değerlerimiz "deprem"

"Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ve bunun sonucunda oluşan yer sarsıntısı" anlamına gelen deprem, coğrafi konumu nedeniyle Türk tarihinin bir gerçeğidir. Türk lehçelerinde birçok farklı ifade ile karşılık bulan bu afet, "yer silkelenmesi ve yer titremesi" gibi anlamlarla nitelendirilir. İşte, lehçelerdeki deprem afetinin karşılıklıkları...

ESKİ TÜRKÇE

Deprem- Täbrämek

◾ Türkologlar, Türkiye Türkçesindeki "deprem" kelimesinin, Eski Türkçedeki, "täbrämek" yani "sarsılmak, sallanmak, kımıldamak" anlamına geldiğini tespit etmişlerdir.

◾ Deprem, "yeryüzünün altındaki derin katmanların kırılarak yer değiştirmesi" anlamındadır. Eski Türkçe "täp" sözcüğü 'basmak, ezmek, tepmek' diye bilinmektedir.

Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Deprem-Yir tetreme

◾ Oğuz grubunun en önemli temsilcisi olan Türkmen Türkçesinde "deprem" kelimesi "yir tetreme" kelimesi ile karşılanmaktadır.

◾ Yir, "yer" anlamına gelirken "tetreme" sözcüğü "titremek" demektir.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Deprem- zalzala

◾ Oğuz grubunun Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesi dışında üçüncü temsilcisi durumunda olan Azerbaycan Türkçesinde deprem kelimesinin Arapça kökenli karşılığı olan "zelzele" kullanılırken; "yer titreme" kalıbının da kullanıldığı gözlenmektedir.

Ortak değerlerimiz "dağ"

GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Deprem- Er tepremee

◾ Oğuz grubunun son temsilcisi Gagavuz Türkçesinde, deprem sözcüğüne karşılık olan kelime, "er tepremee" dir.

◾ Gagavuz Türkçesinde, yer kelimesinin başındaki /y/ harfinin düşmesi ve "titreme" kelimesinin "tepremee"ye dönüşmesi sonucu "er tepremee" ifadesi oluşmuştur.

UYGUR TÜRKÇESİ

Deprem- Yar tavrişi

◾ Güneydoğu grubunun temsilcisi olan Uygur Türkçesinde, "deprem" kelimesini, yer sarsıntısı, yer titremesi anlamına gelen "yer tavrişi" ifadesi karşılar.

Ortak değerlerimiz "vatan"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN