Arama

Şifa ile ilgili ayet ve hadisler

Şifa, dini, ahlaki ve bedeni hastalıkların tedavisi ve ilacı anlamında kullanılan bir Kur'an terimidir. "Hastalıktan kurtulma, iyileşme; ilâç" manasında kullanıldığı gibi mecazen "cehalet hastalığını giderme" anlamına da gelir. Fussılet Sûresi'nin 44. âyetinde Kur'an'ın inananlar için mutlak mânada şifa oluşundan bahsedilir. Bunun yanında Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadislerinde de müminler için nelerin şifa olduğu yer alır. Hz. Peygamber, Allah'ın ihtiyarlık ve ölüm dışında her hastalık için bir şifa yarattığını bildirmiş ve insanları tedavi olmaya teşvik etmiştir. İşte ayet ve hadislerin ışığında şifa…

"Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil rüsvâ etsin, onlara karşı size yardım ve zafer ihsân buyursun, baskı ve zulüm altında inleyen mü'min toplulukların gönüllerini ferahlatsın!"

Tevbe / 14. Ayet

"Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerdeki dertlere şifa, mü'minlere doğru yolu gösteren bir rehber ve tam bir rahmet olan Kur'an geldi."

Yunus / 57. Ayet

Mealli Hatim dinlemek için tıklayınız

"Sonra her türlü meyveden ye de, bal yapmak üzere Rabbinin sana takip etmen için belirlediği yolları tam bir inkıyatla tut!" Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda, sistemli bir şekilde düşünen kimseler için kesin bir delil ve ibret vardır."

Nahl / 69. Ayet

"Biz Kur'an'ı mü'minlere şifa ve rahmet olarak indiriyoruz. O, zâlimlerin ise ancak ziyânını artırır."

İsrâ / 82. Ayet

Fikriyat'ın seçkin hafızlarından Aşr-ı Şerifleri dinlemek için tıklayınız

"Hastalandığım zaman bana şifâ veren O'dur."

Şuarâ / 80. Ayet

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN