Arama

İhsan ile ilgili ayet ve hadisler

Hz. Peygamber'in (sav) ihsanın tarifini yaparken söylediği "İhsan, Allah'a (cc) O'nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O'nu (cc) görmüyorsan da O (cc) seni mutlaka görüyor" cümlesi, ihsan kavramının bu zamana kadar yapılmış en güzel tanımıdır. İhsan, yaptığımız her işte, attığımız her adımda, Yüce Allah'ın (cc) bizi gördüğü idrakine varmaktır. Kalbimizden her ne geçiyorsa, O'nun (cc) bilgisi dahilinde olduğunu unutmamaktır. İhsanı üzerinde en güzel şekilde taşıyan Müslümanlar, ince düşünceli, sorumluluk sahibi olurlar ve ibadetlerini büyük bir ihlasla yerine getirirler. Peki Kur'an-ı Kerim ve hadisler bize ihsan hakkında neler öğütlemiştir? Gelin ayet ve hadislerle ihsanın önemine değinelim.

  • 1
  • 12
Mücadele Suresi - 7. Ayet
Mücadele Suresi - 7. Ayet

"Farkında değil misin, Allah göklerde olanı da yerde olanı bilmektedir! Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri O olmasın; beş kişi yoktur ki altıncıları O olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka Allah onların yanındadır; nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir."

Mücâdele Suresi - 7. Ayet

Mücâdele Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden Mücâdele Suresi

📌 Mücâdele Suresi - 7. Ayet tefsiri

Bu ve devamındaki âyetlerde, Resûlullah dönemindeki bazı olaylar ışığında İslâm'ın bir kısım temel inanç ve ahlâk ilkeleri işlenmekte, müslümanların bu ilkelere uygun muaşeret kuralları oluşturmaları için örnek verilmekte; toplumsal huzur, bireyler arası sevgi ve saygının korunup geliştirilmesi açısından önem taşıyan bu kurallara uymanın kişilerin Allah katındaki derecelerini de yükselteceği belirtilmektedir.

Ayetin tefsirinin devamını okumak için tıklayın

  • 2
  • 12
Bakara Suresi - 112. Ayet
Bakara Suresi - 112. Ayet

" Bilâkis, kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse rabbinin katında onun mükâfatı vardır. Öylelerine korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de."

Bakara Suresi - 112. Ayet

Bakara Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden Bakara Suresi

📌 Bakara Suresi - 112. Ayet tefsiri

Yahudilerin veya hristiyanların, sadece kendi dinlerine mensup olanların cennete girecekleri yolundaki iddiaları bir delilden yoksun olup kuruntudan ibarettir. Gerçekte ise kim "ihsan sahibi" olarak kendini Allah'a teslim ederse işte o ecrini Allah'tan alacaktır; dolayısıyla cennete girecek olan da bunlardır.

Ayetin tefsirinin devamını okumak için tıklayın

  • 3
  • 12
Nahl Suresi - 90. Ayet
Nahl Suresi - 90. Ayet

"Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor."

Nahl Suresi - 90. Ayet

Nahl Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden Nahl Suresi

📌 Nahl Suresi - 90. Ayet tefsiri

Özellikle bu âyetteki adalet ve ihsan kelimelerine çeşitli anlamlar verilmiş olup başlıcaları şunlardır: a) Adalet kelime-i şehâdeti benimsemek, ihsan Allah'ın buyruklarını yerine getirmek, Allah rızâsı için gerektiğinde çeşitli maddî ve mânevî sıkıntılara katlanmak...

Ayetin tefsirinin devamını okumak için tıklayın

  • 4
  • 12
Nisâ Suresi - 125. Ayet
Nisâ Suresi - 125. Ayet

"İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanîf olarak İbrâhim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir! Ve Allah İbrâhim'i dost edinmiştir."

Nisâ Suresi - 125. Ayet

Nisâ Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden Nisâ Suresi

📌 Nisâ Suresi - 125. Ayet tefsiri

Her dinin, her ideolojinin mensubu kendine ait olanın diğerinden üstün ve güzel olduğunu iddia eder. Özellikle din konusunda en doğruyu, en güzeli tesbit edebilmek için dinin mahiyet ve amacı bakımından objektif sayılabilecek ölçülere ihtiyaç vardır.

Ayetin tefsirinin devamını okumak için tıklayın

  • 5
  • 12
Hadîd Suresi - 4. Ayet
Hadîd Suresi - 4. Ayet

"Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir."

Hadîd Suresi - 4. Ayet

Hadîd Suresi ilgili ayetin meali
İshak Danış'ın sesinden Hadîd Suresi

📌 Hadîd Suresi - 4. Ayet tefsiri

Buradaki hitapla ilgili farklı açıklamalar yapılmış olmakla beraber, hitabın genel olduğu dikkate alındığında, henüz iman etmemiş muhatapların inanmaya çağırıldığı, müminlerin ise imanlarını pekiştirmelerinin istendiği söylenebilir (İbn Atıyye, V, 258; Şevkânî, V, 193; başka yorumlar için bk. Râzî, XXIX, 215; Ateş, IX, 259).

Ayetin tefsirinin devamını okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN