Arama

Kudüs'te Osmanlı izleri

Osmanlı Devleti'nin büyük önem verdiği, mukaddes bellediği, her dönemde üzerine titrediği Kudüs, Müslümanlar için Kabe-i Muazzama'nın yer aldığı Mekke'den ve Resulullah'ın (SAV) kabrinin bulunduğu Medine'den sonra üçüncü mukaddes belde olarak kabul edilir. Tam 401 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan belde, huzurun ve emniyetin zarif bir temsilcisi olarak öne çıkar.

🔸 Tarih boyunca büyük acılara, katliamlara ve toplumsal olaylara şahit olan mukaddes belde Kudüs, en müreffeh ve müstesna günlerini Müslümanların hakimiyeti altında yaşamıştır.

🔸 "Darü's selam" yani barış yurdu olarak anılan şehir, 6000 yıllık bir tarihe sahip olması sebebiyle Hristiyanlık ve Yahudilik mensuplarınca da kutsal kabul edilmiştir.

(X) KUDÜS SÖZLÜĞÜ

🔸 Osmanlılar döneminde birçok padişah Kudüs-ü Şerif'e büyük ehemmiyet göstermiş ve hizmet etmiştir. Devlet erkanı ve hanedan üyeleri de bu hayır yarışından geri kalmamışlardır.

🔸 Kudüs'e inşa edilen yapılar ve vakıflar sebebiyle şehir asırlar boyunca insanların büyük bir refahla yaşadıkları, rahatça ibadet edebildikleri dünyadaki en müstesna beldelerden biri olmuştur.

(X) OSMANLI BELGELERİ IŞIĞINDA FİLİSTİN'E YAHUDİ GÖÇÜ

Yavuz ve Kanuni dokunuşlar

🔸 Osmanlılar tarafından Kudüs'e yapılan ilk eserler şehrin fatihi olan Yavuz Sultan Selim tarafından yapıldı. Şehre ilk büyük ve kapsamlı hizmetleri ise Yavuz'un oğlu Kanuni Sultan Süleyman gerçekleştirmiştir.

🔸 Kanuni döneminde şehrin surları yeniden inşa edilmiş, Kubbetu's Sahra'nın tezyinatı yenilenmiş, su yolları tamir edilmiş ve güzel bir şadırvan inşa edilmiştir.

(X) FİLİSTİN'İN İŞGALİNE SEBEP OLAN İŞGAL POLİTİKASI: SİYONİZM

Kudüs'e uzanan hanımeli

🔸 Kudüs'e en çok hizmet eden isimlerden biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi, Sultan II. Selim'in annesi Hürrem Sultan'dır. Sultan, Kudüs başta olmak üzere Bağdat, Şam ve Mekke'ye de önemli katkılarda bulunmuştur.

🔸 1551'de Kudüs'te Haseki Sultan adında bir külliye inşa ettiren Hürrem Sultan aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir noktada imaret inşa ettirir. Bu imaret günümüzde de Kudüs halkına hizmet vermektedir.

(X) FİLİSTİN'İ İŞGALE YÖNELİK YAHUDİ GÖÇLERİ: ALİYAH

🔸 Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren Filistin bölgesi ve Kudüs şehrine ziyadesiyle ihtimam gösteren Osmanlı padişahları şehirde daima süren bir bakım başlatmışlardır.

🔸 Dört yüz yıllık süre zarfı içinde şehre zarif eserler kazandıran Osmanlılar, tarihi ve dini sebeplerle mukaddes olarak kabul edilen yapıların bakımlarını da asla aksatmamışlardır.

(X) PEYGAMBERLER IŞIĞINDA KUDÜS'ÜN ÖNEMİ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN