Arama

Peygamberler ışığında Kudüs'ün önemi

Kur'an-ı Kerim'de "mübarek, şerefli, değerli, sadakat ve selam yurdu" olarak zikredilen Kudüs, tarihi boyunca peygamberlerin durağı ve meskeni olmuştur. Hz. Adem'in (AS) tövbe ettiği, Hz. Muhammed'in (SAV) Miraç mucizesine ve daha nice mühim hadiseye şahitlik eden bu esenlik yurdu aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs'ü idrak ederek yaşamak için evvela peygamberleri ve öğrettiklerini anlamak gerekir.

KUDÜS'ÜN ÖNEMİ

🔸 Her dinin kutsal saydığı zamanlar ve mekanlar vardır. Kudüs ilahi dinler açısından önemli bir yere sahiptir ve "kutsal şehir" olarak anılır.

Müslümanlar, şehre çeşitli isimler vermiştir. Bu isimler arasında en yaygın olanı "bereket, mübarek olmak" anlamına gelen Kuds'dür.

🔸 Kudüs'ün kıymeti, üzerinde yaşanan ehemmiyetli olaylar nedeniyledir. Kudüs'ü Hz. Davud (AS) fethetmiş, Hz. Süleyman (AS) mabed yapmıştır. Hz. Zekeriya (AS), Kudüs mabedinde görev edinmiş, Hz. İsa (AS) Filistin'de tebliğde bulunmuş ve daha nice peygamberin yolu bu kutsal topraklardan geçmiştir.

Edebiyatımızın sancılı direnişi: Kudüs

MÜSLÜMANLAR İÇİN KUDÜS

🔸 İslam dini açısından, Peygamber Efendimizin (SAV), Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi şeklindeki "İsra" olayına ve oradan Miraç'a yükselerek Rabbinin huzuruna çıkmasına tanıklık etmesi açısından Kudüs mühim bir şehirdir.

🔸 Semaya yükseltilen Resulullah (SAV), semanın birinci katında Hz. Adem (AS), ikinci katında Hz. İsa (AS) ve Hz. Yahya (AS), üçüncü katında Hz. Yusuf (AS), dördüncü katında Hz. İdris (AS), beşinci katında Hz. Harun (AS), altıncı katında Hz. Musa (AS), yedinci katında ise Hz. İbrahim (AS) ile görüşür. Miraç olayı, Kudüs'ün önemini ortaya koyma noktasında önemlidir.

🔸 VAV TV'de yayınlanan Enderun Sohbetleri programı konuk olan Yazar Semiha Karahan Kudüs'ün önemini şu sözlerle anlattı: "Miraç aslında işin özeti ve noktası. Allah'ın (CC) bize Kudüs'ü tamamen küçük bir tabloda anlatma hikayesi aslında İsra ve Miraç. Kudüs, bizim için Mescid-i Aksa'dır, Beytülmakdis'tir, üzerine yemin edilmiş zeytindir. Barış şehri olması gerektiği için Darü's Selam, Medinetü's Selam'dır. Esenlik, barış ve selametin yeryüzünde en güzel şekilde tecelli etmesi gereken yerlerden biridir. Aynı zamanda Kudüs, zamanın başlangıcı, vahyin merkezidir. Dolayısıyla peygamberler diyarıdır. Tevhid, İncil, Zebur'a şahitlik yapmıştır ve hala da Kur'an'ı Kerim'e şahitlik etmektedir."

İLK MESCİT

🔸 Zamanın başlangıcından itibaren Kudüs, mukaddes bir toprak olmuştur. Hz. Muhammed'in (SAV) ve ilk Müslümanların kıblesi olan Kudüs, Hz. Adem'den (AS) Hz. Muhammed'e (SAV) kadar birçok peygamberin evi mahiyetindedir.

🔸 Ebu Zer Gıfari (RA) rivayet ediyor:

"Ya Resulullah! Yeryüzünde ilk kurulan mescit hangisidir?" dedim. "Mescid-i Haram'dır" buyurdu. "Sonra hangisidir?" diye sordum. O, "Mescid-i Aksa'dır" buyurdu. "Bunların arasında ne kadar zaman vardır?" dedim. "Kırk yıl vardır" buyurdu."

(Müslim, Mesacid, 2 )

Hadisten anlaşılacağı üzere yeryüzünde kurulan ilk mescit Mescid-i Haram, ikinci mescit ise Mescid-i Aksa'dır.

Kudüs hakkında 30 ilginç bilgi

KUDÜS VE HZ. ADEM (AS)

🔸 Miraç hadisesinde Peygamber Efendimizin (SAV) ilk katta görüştüğü Hz. Adem (AS) , Kudüs'ü anlamamız noktasında mühim olan ilk isimdir. Kudüs'ün ehemmiyeti, insanlığın başlangıcı ile ortaya çıkar. İlk insan olan Hz. Adem (AS), yeryüzünde tövbe eder. Rabbinden af dilediği en önemli topraklardan biri Mekke, diğeri Kudüs'tür.

🔸 Konuyla ilgili Karahan,"Mescidi Aksa, bizim Harem-i Şerif'imizdir. Mekke, Medine ve Kudüs olmak üzere üç Harem-i Şerif'imiz vardır. Mekke bizim hidayet, Medine rahmet ve Kudüs bereket kapımızdır. Kudüs'e gittiğimizde Mescid-i Aksa'ya tövbe ederek gireriz. Çünkü Allah (CC) bize hıtta* dememizi buyurmuştur. Rahmet bularak çıktığımıza emin oluruz ve bereketlendiğimizi düşünürüz. Kudüs, vazgeçilemeyecek bir toprağımızdır. Kudüs, zamanın Hz. Adem (AS) zamanından beri yeryüzünde varlık gösteren mukaddes bir topraktır" sözleriyle Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın manevi önemine dikkat çekti.

Hıtta*
Günahlardan tövbe etmek.

KUDÜS'TE EDİLEN DUA

🔸 İnsanlığın atası olan Hz. Adem'in (AS) Kudüs'te ettiği tövbe duası, Kur'an'ı Kerim'de A'raf Suresi içinde geçmektedir. Kudüs'ü ziyaret eden Müslümanların, bu ayeti okumayı tercih ettiğini belirten Karahan, "Hz. Adem (AS) orada olduğu için ve bize tövbe etmeyi öğrettiği için, Kudüs'e gittiğimizde onun gibi tövbe edip o tövbenin karşılığının olmasını bekliyoruz" dedi.

🔸 Hz. Adem'in (AS) Kudüs'te ettiği tövbe duası:

"Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn."

Anlamı: "Dediler ki: "Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."

(A'raf Suresi 23. Ayet)

Kudüs'e açılan kapı: Akka

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN