Arama

Kudüs’e açılan kapı: Akka

Orta Doğu'nun sakin bir liman kenti olan Akka, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bilhassa Orta Çağ'da Kudüs güzergahında olması sebebiyle Batılılardan zulüm, Müslümanlardan ferahlık gören şehir, bugün İsrail işgali altında... Cezzar Ahmed Paşa'nın, Napolyon'un ordularını durdurduğu şehire tarihin her döneminde büyük önem atfedildi.

  • 1
  • 12
Şehrin doğuşu
Şehrin doğuşu

🔵 Bugün İsrail sınırları içinde yer alan liman kenti Akka, özel konumuyla tarihte pek çok olaya şahitlik etti. Tarihi milattan önce üç binli yıllara kadar giden Akka, tarih boyunca her zaman önemli bir şehir oldu.

🔵 Ahd-i Atik'te "Akko" adıyla geçen şehir, farklı milletler tarafından muhtelif isimlerle bilinir. Yüzyıllar içinde çok sayıda isim değiştiren bu kente, Fransızlar "Acre" derken Grekler "Ptolemaiş" derler.

📌Ahd-i Atik nedir?

Hıristiyanlar, Yahudilerin kutsal kitabına "Ahd-i Atik" der.

🔹 Osmanlı'nın yer altı savaşçıları: Lağımcılar 🔹

  • 2
  • 12
Şehrin ismi
Şehrin ismi

🔵 Yöre halkı tarafından İbranice "Akko", Arapça "Akka" şeklinde anılan şehir, "Akka" olarak tarihimizde yer edinir.

🔸 Not: Akka şehri, Filistin'deki Haçlı Krallığı'nın merkezi yapıldığı dönemde şövalye tarikatlarından olan St. Jean d'Acre adıyla anılır.

🔵 Çok kültürlü ve çok farklı dinden insanların bulunduğu şehirde Müslüman, Hırsitiyan ve Yahudi nüfus bir arada yaşar. Akka liman şehri bulunduğu konumdan dolayı; Akad, Fenike, Babil, Roma İmparatorluğu, Eyyubiler, Memlükler, Emeviler, Abbasiler ve daha birçok devletin hâkimiyetine yüzyıllar içinde girer.

🔹 İslam yolunun öncüleri: Sabikun 🔹

  • 3
  • 12
Akka ilk kez fethediliyor
Akka ilk kez fethediliyor

🔵 Akka, Hz. Ömer (RA) zamanında Suriye- Filistin bölgesine gerçekleşen akınlardan birinde Şürahbil b. Hasene'nin (RA) başında olduğu birlik tarafından 636 yılında fethedilir.

🔵 Müslüman ordulara Kudüs'ün ve bölgenin yolunu açan Yermük Savaşı'nın kazanılmasında da büyük payı olan Şürahbil (RA), Hz. Ömer ile birlikte Kudüs'e giren sahabilerden biriydi.

🔸 Yermük Savaşı:

Halid bin Velid (RA) komutasındaki Müslüman ordu ile Bizans arasında gerçekleşen en büyük muharebedir. Hz. Ebubekir (RA), Halid bin Velid'i (RA) Irak'ın fethiyle görevlendirdikten sonra, Güney Suriye ve Lübnan civarı için ayrı bir ordu hazırlamaya başlar. Bunu duyan İmparator Herakleios ilerleyen İslam ordusunu durdurmak için büyük bir ordu hazırlar. 240 bin kişilik Bizans ordusuna karşı 46 bin kişilik İslam ordusunun savaştığı harbi, büyük savaş dehası Halid b. Velid (RA) komutasındaki Müslüman ordusu kazanır. Savaş sonucu; Irak, Şam, Lübnan ve Suriye bölgeleri Müslümanlara geçer.

🔹 Yavuz 503 yıl önce Suriye'ye girmişti 🔹

  • 4
  • 12
Kudüs’ün fethetmek için Akka şart
Kudüs’ün fethetmek için Akka şart

🔵 Akka coğrafi konumundan ötürü bir üs görevi görür. Hz. Osman (RA) zamanında 649 yılında Kıbrıs'a, 654 yılında Rodos'a düzenlenen seferler Akka'dan başlar.

🔵 Tarihte Kudüs'e sahip olan devletlerin Akka'ya da sahip oldukları görülür. Zira Akka, Yafa gibi yan yana olan şehirler liman olarak ve konum olarak Kudüs'e giden yolu teşkil eder.

🔹 Kudüs hakkında bilinmesi gerekenler 🔹

Kudüs’e açılan kapı: Akka

🔵 Şehir, X. yüzyılın sonundan itibaren Fatımiler'in hakimiyetine girer. 1074 yılına gelindiğinde ise Selçuklular Akka'yı fethederler. Ancak daha sonra Haçlı Seferleriyle birlikte iki asır boyunca Haçlıların hâkimiyeti altında kalır.

🔵 Haçlılar Kudüs, Akka, Trablus, Antakya ve Urfa gibi tarihi bakımdan önemli şehirlerde yönetim noktaları kurarak bölgeye hükmeder. Bu hükümranlık Selahaddin Eyyubi'ye kadar sürer.

🔹 Müslümanların ilk savaşı: Bedir Muharebesi ne zaman gerçekleşti? 🔹

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN