Arama

Osmanlı'nın yer altı savaşçıları: Lağımcılar

Altı asır boyunca Asya, Avrupa ve Afrika topraklarında hüküm süren Osmanlıların en büyük başarı sebeplerinden birisi teşkilatlı bir ordu idi. Kendi içerisinde kuvvetli bir biçimde örgütlenen ordunun en önemli ocaklarından birisi de Lağımcılardı. İyi derecede mühendislik ve matematik bilgisini haiz olan bu askeri sınıf, bilhassa kuşatmalarda Osmanlı ordusunun bel kemiğini teşkil ederdi.

  • 1
  • 14
Lağımcı Ocağı’nın tarihi
Lağımcı Ocağı’nın tarihi

🔵 Lağım kelimesi, pis suların akıp gitmesi için yer altında açılan kanal anlamına gelir. Lağımcı Ocağı'nın ilk olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle beraber ilk dönem kuşatmalarından bu yana var oldukları bilinmektedir.

🔹 Osmanlı duraklamadı devlet yapısını değiştirdi 🔹

  • 2
  • 14
Lağımcı Ocağı İstanbul'un fethinde
Lağımcı Ocağı İstanbul’un fethinde

🔵 Osmanlı askeri birliği içerisinde mühim yer tutan bu ocağın fetret devrini sonlandıran Çelebi Mehmet döneminde var olduğu da bilinir.

🔹 Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi doğru mu? 🔹

  • 3
  • 14
Sadece savaşta değil onarım ve inşaat alanında da varlar
Sadece savaşta değil onarım ve inşaat alanında da varlar

🔵 Bu ocağa bağlı askerlerin hendese ve mimari alanında bilgi sahibi olması gerekmekteydi. Lağımcıların gerçekleştirdikleri iş içerisinde askeri mühendisliğin ön plana çıkması nedeniyle matematik, geometri ve mimari alanında bilgi sahibi olabilmeleri için eğitim gördüler.

🔹 Osmanlı tarihçiliği hakkında bilinmesi gereken 22 detay 🔹

  • 4
  • 14
Zirve dönemleri
Zirve dönemleri

🔵 Zira lağımcıların yer altına ulaşması, dinamiti yerleştirmesi, kale kapısını ve surları yıkması için ciddi bir hesaplamaya ihtiyaçları olduğu görülür. Ocak zirve dönemini, Osmanlı'nın en kudretli dönemi olan on altıncı yüzyılda yaşar.

🔹 Osmanlı tarihinde az bilinen 35 ilginç bilgi 🔹

  • 5
  • 14
Lağımcılar inşa faaliyetlerinde de kullanıldılar
Lağımcılar inşa faaliyetlerinde de kullanıldılar

🔵 Devlet-i Aliyye'nin Kanuni Sultan Süleyman döneminde, İstanbul su kemerlerinin onarım ve inşaatında lağımcılar kullanılır.

🔵 Askeri vazifelerine ek olarak Lağımcılar, inşaat ve çevreyi güzelleştirme faaliyetlerinde de bulunurlardı. Köprü, yol ve su kanalları gibi işlerde de bulunurlardı. Lağımcıların matematik ve mimari bilgilerinin, inşaat alanında da kullanıldığı görülür.

🔹 İlk Osmanlı tarihi yazarı: Yahşi Fakih 🔹

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN