Arama

Filistin’in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm

Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs'ü çevreleyen Filistin topraklarında, tarih boyunca kan ve gözyaşı hiç durmadı. Filistin toprakları, 1896 yılında Theodor Herzl öncülüğünde Siyonizm'in hedefi oldu. O tarihten itibaren planlı ve aşamalı bir biçimde işgale uğradı. Peki, Siyonizm nasıl ortaya çıktı? Yahudiler, siyasi bilinçle kalıcı olarak yerleşmek için Filistin'e kaç farklı göç dalgası ile akın ettiler?

  • 1
  • 10
Siyonizm
Siyonizm

Siyon kelimesi, Ahd-i Atîk'te Kral Davud tarafından fethedilip krallığın merkezi yapılan Kudüs şehri için kullanılan bir isim. Bu kelimenin anlamı zamanla İsrail'in hak iddia ettiği tüm toprakları kapsayacak şekilde genişletildi.

◾ Siyon kelimesine dayanan Siyonizm, Yahudilerin "tarihi yurtlarına dönüşü" manasında Filistin'de Yahudi devleti kurmayı hedefleyen işgal politikası olarak özetlenebilir.

Batı Avrupa'da, Fransız İhtilali sonrasında farklı dinden olanların yasa önünde eşitliği fikri yayılmaya başlayınca Yahudiler siyasî-idarî-kültürel haklar elde ederek bulundukları toplumlara entegre oldular. Doğu Avrupa'da ve özellikle Rusya'daki Yahudiler içinse hem devlet temelli baskılar hem de Hristiyan toplum temelli çatışmalar artış gösterdi.

📌 Bu nedenle bölgedeki Yahudilerde tarihteki ilk temelli göç düşüncesi ve teşkilatlanması filizlendi.

  • 2
  • 10
Kenan diyarı
Kenan diyarı

◾ Yahudiler bu mekanı, "Allah'ın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer" olarak kabul eder ve buna göre davranırlar.

◾ Kitab-ı Mukaddes'te Hz. İbrâhim'e yapılan vaadde, "Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar olan bölge", Hz. Mûsâ ve Yeşu'a yapılan vaadde, "Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacak" denilmiştir.

📌 Kur'an'da ise "arz"a belli ırklara mensup olanların değil "salih kulların" vâris kılınacağı ve bu ilahi kanunun bütün mukaddes kitapların hükmü olduğu bildirilmiştir (Enbiyâ Suresi, 105. Ayet).

  • 3
  • 10
Hibbat Siyon
Hibbat Siyon

◾ Siyonizm'in doğuşundan önce Filistin'e ilk önemli Yahudi göçünü gerçekleştirerek dalgalar halinde devam edecek olan sistemli göç için örnek oluşturdu.

◾ Yahudiler arasında ağırlıklı göç, Batı'ya ve Amerika'ya yönelse de Hibbat Siyon hareketinin, siyasi Siyonizm'in doğuşuna öncülük etmedeki rolü önemli.

📌 Zira sistemli bir siyasi hareket olarak Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl'in tarih sahnesine çıktığı 1890'larda Avrupa'da ve diğer yerlerde Hibbat Siyon hızla şubeler açarak Yahudiler arasında yayıldı.

SİYONİZMİN KANLI HEDEFLERİ İÇİN OSMANLI'DAN KOPARDILAR!

  • 4
  • 10
Der Judenstaat
Der Judenstaat

📌 Avrupa'da gittikçe yayılan Yahudi aleyhtarlığını gözlemleyen Herzl, genellikle dışlanmış azınlıklar olarak yaşadıkları ülkelerin toplumlarıyla kaynaşamayacağı düşüncesinden hareket etmiştir.

◾ Yahudi davasına eğilen Herzl, Yahudilere ait bir devlet fikrini Der Judenstaat adlı kitabını kaleme almıştır. Yahudiler arasında farklı tepkilerle karşılansa da çok geçmeden başta Avrupa olmak üzere Yahudilerin diasporadan "kutsal topraklar"a dönüşü ve "Filistin'de bir Yahudi yurdu kurma" hedefiyle kurumsallaşacak olan Siyonist hareket için bir temel olmuştu.

  • 5
  • 10
Dünya Siyonist Teşkilatı
Dünya Siyonist Teşkilatı

◾ Kongrede hareketin resmi çerçevesi şöyle çizildi:

Siyonizm, Yahudi halkı için Filistin'de kamu hukukunun güvencesi altında bir yurt kurulmasını amaçlamaktadır. Bunun için kongre Filistin'de Yahudi çiftçi, esnaf ve tüccarının anlamlı bir şekilde yerleştirilmesine, her ülkenin yöresel yasalarına uygun biçimde Yahudilerin birleştirilmesi ve örgütlenmesine, Yahudi ulusal duygularının ve bilincinin kuvvetlendirilmesine, Siyonizm'in amacına erişebilme yolunda ilgili hükümetlerin onayını almak için hazırlık çalışmalarına girişilmesine karar vermiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN