Arama

Kudüs sözlüğü

Pek çok devletin hakimiyeti altında kalan Kudüs, Müslümanları hükümranlığı altında "Darü's Selam" olarak anılır. Yahudi ve Hıristiyanların da rahatça ibadetlerini yapabildikleri bu dönemlerde Kudüs bir esenlik ve huzur beldesidir. İlk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'e dair bilmemiz gereken en önemli kavramları bir sözlük halinde bir araya getirdik.

🔻 Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırılan yapının inşasına 685 yılında başlandı. 691 yılında tamamlanan Kubbetü's-Sahra, Mısır'ın yedi yıllık vergisi yapımında kullanılmak üzere tahsis edildi.

🔻 Kubbetü's-Sahra'nın önünde bulunan ve Silsile Kubbesi olarak bilinen yapı Kubbetü's-Sahra'yı modellemek amacıyla yapıldı. Hz. Muhammed'in (SAV) Mi'rac'ına tanıklık eden Muallak Kayası'nın etrafına dört büyük sütun dikilir.

🔻 Bu dört büyük sütun on iki sütunla çevrelenir. Elli iki tane pencere yerleştirilir. Dört büyük sütun dört mevsimi, on iki sütun bir yıldaki ayları, elli iki pencere ise bir yıldaki hafta sayısını temsil eder.

Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra farkı nedir?

🔻 İnşasındaki bu zaman vurgusundan dolayı Asr Sûresi'nin Kubbetü's-Sahra'ya nakşedildiği söylenebilir. İslam mimarisindeki kubbeli ve sekizgen olan ilk yapıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cennet'in sekiz kapısı olduğu geçtiğinden bu sekizgen yapının her bir köşesi Cennet'in sekiz kapısı olarak düşünülür.

🔻 Cehennem'in üzerinde on dokuz melek bulunduğundan sekizgenin her bir kenarı on dokuz metre yapılarak Cehennem'in varlığı da hatırlatılmak istenmiştir.

🔻 Kubbetü's-Sahra'nın yapımı tamamlandıktan sonra yüz bin dinar artmış. Dönemin halifesi Abdülmelik bin Mervan bu parayı güzel bir eser ortaya çıkardıkları için Kubbetü's-Sahra'nın inşasında çalışanlara hediye etmek istemiş. Ama onlar kabul etmemişler.

Müminin sınav kağıdı Kudüs

🔻 Bu duruma memnun olan Abdülmelik bin Mervan yüz bin dinar daha gönderir. Bunun üzerine Kubbetü's-Sahra'nın çatısı altın kaplama yapılır.

🔻 Fakat Abbasiler zamanında yaşanan bir deprem nedeniyle hasar gören eserlerin onarımını finanse etmek üzere hem Kubbetü's-Sahra'nın kubbesinin hem de kapılarının altınları eritildi.

🔻 Kubbestü's-Sahra'nın kubbesi Osmanlı döneminde kurşunla kaplandı. 1994 yılına gelindiğinde Ürdün Kralı'nın finansal desteğiyle tekrar altınla kaplanmıştır.

Kudüs sözlüğü

🔻 Üzerindeki yaklaşık beş metre uzunluğundaki alem ise Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yapılmış olup Türk milletinin Kudüs'e olan muhabbetini göstermektedir.

🔻 Kanuni Sultan Süleyman'ın talimatıyla İranlı çini ustalarına yaptırılan çiniler, 1927'de Mimar Kemaleddin öncülüğünde yapılan restorasyonda yenilendi. Sultan II. Abdülhamid Han döneminde Hattat Şefik Efendi'ye Yâsîn Sûresi yazdırılarak sekizgenlerin kenarlarına yerleştirildi.

🔻 Resulullah'ın (SAV) Mi'rac'ına şahit olmuş. Havada asılı kalan kaya manasına gelir. Evliya Çelebi burayı ziyaret ettiğinde bu kayanın havada öylece asılı kaldığını, buna hayret eden hamile kadınların neredeyse çocuklarını düşürdüğünü söylemiştir.

🔻 Yahudilere göre Hz. İbrahim'in (AS) Hz. İshak'ı (AS) kurban etmek için Moriah Tepesi'ne getirmiştir. Yine Yahudilerce Hz. İbrahim (AS) Hz İshak'ı (AS) kurban edecekken Cebrail (AS) koçu bu kayanın üzerinde indirildiği düşünülmektedir. Bundan dolayı Yahudiler bu kayayı sunak olarak kullanmıştır.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN