Arama

İslam tarihi boyunca Mevlid Kandili

Yüzyıllardır İslam dünyasının büyük bir özenle kutladığı Mevlid Kandili Müslümanların tarihi için önemli olan hadiseleri de içinde barındıran bir zamandır. Mevlid Kandili olarak andığımız 12 Rebiülevvel gününde gerçekleşen olaylar aynı zamanda İslamiyet'in ilkleridir. Gelin, bu tarihi gün içerisinde gerçekleşen olaylara birlikte bakalım.

💠 İslam dünyasının yüzyıllardır andığı Mevlid Kandili, içerisinde yaşanan hadiseler nedeniyle oldukça önemlidir. Efendimiz'in (SAV) doğumu nedeniyle ön plana çıkan bu gün içerisinde, tarih boyunca pek çok farklı olay gerçekleşti.

💠 Mevlid, kelime manası olarak "doğum yeri, doğum zamanı" anlamına gelir. Hz. Peygamber'in (SAV) doğumundan başlayıp vefatına dek hayatını konu edinen, faziletlerini ve mucizelerini anlatmak için kaleme alınmış şiirlere de 'mevlid' denilir.

Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler neler?

Efendimiz'in (SAV) doğduğu gün

💠 Bizlerin en büyük örneği ve rehberi olan Hz. Muhammed (SAV), İslâm tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl Mekke'de doğdu.

💠 Efendimiz (SAV) 571 yılında, 12 Rebiülevvel Pazartesi günü dünyaya geldi. O'nun dünyaya geldiği gün pek çok mucize de gerçekleşti.

Peygamber Efendimizin doğumu sırasında gerçekleşen mucizeler

Efendimiz'in (SAV) Kuba'da olduğu günler

💠 Alemlere Rahmet Peygamber Efendimiz (SAV), hicret yolculuğunda Medine'ye gitmeden önceki son durağı Kuba oldu. Efendimiz (SAV) burada dört gün kaldı. Evs kabilesinin bir kolu olan Amr b. Avfoğulları'ndan Külsûm b. Hidm'in evine inerek bir süre dinlendi.

💠 Kuba'da İslam'ın ilk mescidini inşa eden Allah Resulü (SAV), Medine'ye yaklaşık 20 km olan Kuba'dan bir cuma günü ayrıldı. Aynı günün akşamında Medine'ye ulaştı ancak o gün bir ilk daha gerçekleşti.

Planını Peygamber Efendimizin çizdiği mescid "Kuba"

İlk cuma namazı

💠 Hz. Peygamber (SAV) Kuba'dan Medine'ye doğru bir cuma günü hareket etti. 12 Rebiülevvel Cuma günü İslam tarihinin bir ilki daha gerçekleşti. Hicret sırasında farz kılınan cuma namazı, bu yolculuk esnasında kılındı.

💠 Cuma günü Kubâ'dan hareket edip Rânûnâ vadisine gitti ve Sâlim b. Avf kabilesine misafir oldu. Bu sırada cuma vakti girdiğinden vadide ilk cuma namazını kıldırdı.

İslam tarihinin en eski 20 camisi

💠 12 Rebiülevvel gününün hemen akabinde de pek çok hadisenin meydana geldiği görülür. Bunlardan biri de İslam'ın sıcak mekanı, eğitim yuvası, devlet işlerinin görüldüğü Mescid-i Nebevi'nin inşa edilmesidir.

💠 Efendimiz (SAV) 12 Rebiülevvel günü Medine'ye vardıktan sonra yaptığı ilk iş Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek oldu. Resûl-i Ekrem (SAV) , Es'ad b. Zürâre (RA), Muâz b. Afrâ (RA) ve Ebû Eyyûb el-Ensârî'den (RA) birinin himayesinde bulunduğu nakledilen Sehl ve Süheyl adlarında iki yetim çocuğa ait olan bu arsayı mescid yapmak üzere sahiplerinden 10 dinar karşılığında satın aldı. Resulullah'ın (SAV) bizzat katıldığı inşa faaliyeti, Ensar ve Muhacir ile birlikte sürdü ve tamamlandı.

Mescid-i Nebevi hakkında 20 ilginç bilgi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN