Arama

Sultan’a ihanetin belgesi

Osmanlı Devleti'nin en zorlu süreçlerinden olan on dokuzuncu yüzyılın son çeyreği hem iç isyanlar hem de 93 Harbi'ne sahne oldu. Karışık bir dönemde tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid, büyük bir fedakarlık ve cesaret örneği göstererek Osmanlı'yı içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen refaha çıkardı. 6 Eylül 1878 tarihinde Osmanlı en zor dönemlerini yaşarken New York'ta gerçekleşen bir toplantı ise Sultan'a karşı büyük bir ihanete sahne oluyordu.

Kurtlar sofrası

◾ Osmanlı Devleti'nin son dönemi hem iç hem de dış karışıklıklar ile geçen sıkıntılı bir süreçtir. 93 Harbi olarak anılan Rus Harbi ile Cihan Devleti tarihten silinme noktasına kadar gelmişti.

93 Harbi nedir?

1877 - 1878 Osmanlı -Rus Savaşı'dır. Rumi takvimde 1293 yılında gerçekleşmesinden dolayı "93 Harbi" olarak bilinir.

◾ Tam bu esnada Devlet-i Aliyye'yi adeta uçurum kenarından alarak her manada kuvvetlendiren aynı zamanda Osmanlı'nın son büyük Sultanı olarak anılan Sultan II. Abdülhamid Han oldu.

Kızının gözünden Sultan II. Abdülhamid

Sultan’a ihanetin belgesi

II. Abdülhamid'in politikası

◾ Sultan, uyguladığı Panislamist ve denge politikaları ile hem Ümmet-i Muhammedi tek bir çatı altında toplama gayreti içinde oldu hem de uluslararası dengeleri gözeterek adeta su alan bir gemiyi limana yanaştırdı.

Panislamizm nedir?

İslam birliği manasına gelir. Müslümanları bir araya toplamak için Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı ümmetçi politikaya verilen genel isimdir.

◾ Yunanların bağımsızlıklarını almasının ardından Osmanlı tebaası olan milletler ayaklanmaya ve kendi devletlerini kurma yoluna gittiler. Bu süreç hem kanlı hem de çok sancılı geçti.

Abdülhamid'in cülus töreni…

Sultan’a ihanetin belgesi

Ermeni çeteler

◾ Bu milletlerden biri de asırlardır Müslümanlarla bir arada yaşayan Ermenilerdi. Ermeniler Osmanlılar tarafından "millet-i sadıka" olarak tanımlanırdı. Rusların çağrısına kulak veren Ermeniler 19. yüzyılda Taşnak ve Hınçak adı altında iki önemli cemiyet kurdular.

Millet-i Sadıka nedir?

Sadık millet manasına gelir.

Ermeni çeteler olarak da bilinen bu cemiyetler Doğu Anadolu'da büyük katliamlar yaparak demografik dengeyi lehlerine çevirmeye çalıştılar.

Abdülhamid Han'ın İstanbul'a miras bıraktığı üniversiteler

Sultan’a ihanetin belgesi

Ermeni cemiyetleri

Taşnak Cemiyeti nedir?

➡ Ermenistan'ın bağımsızlığını kurmak maksadıyla 1890 yılında kurulan örgüt "Ermeni Devrimci Federasyonu" olarak zamanla partileşir. Osmanlı topraklarında gerçekleşen kanlı eylemler ile meşhurdur.

Hınçak Cemiyeti nedir?

1887 yılında kurulan Cemiyet, tıpkı Taşnak gibi zamanla parti statüsüne geçti. Osmanlı Devleti sınırlarına yönelik gerçekleştirdiği eylemlerle tanınan Hınçak, binlerce insanın ölümüne sebep oldu.

* Fotoğrafta ayrılıkçı ve katil Taşnak çetesi üyeleri görülüyor.

ll. Abdülhamid'in Orta Doğu'ya attığı düğüm: Petrol

* Hınçak Cemiyeti'nin yayını olan "Hınçak Günlüğü"

Ermenilerin basın gücü

◾ Bu cemiyetler sahip oldukları diaspora ve yurtdışı bağlantıları ile büyük bir basın gücüne sahip oldular. Bu güç onların dünya basınını yönlendirmelerine de sebep oldu.

Diaspora ne demek?

Avrupa ve ABD'de yaşayan ve kurumsallaşan Ermenileri ifade eder.

Gazete, dergi gibi basın yayın araçları yoluyla Ermeniler, davalarını savunup gerçekleştirdikleri kanlı isyanları gizlediler. Lakin hakikat acı idi.

Sultan Abdülhamid'e verilen ilginç hediye: Samuray zırhı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN