Arama

Sezai Karakoç’un medeniyet tasavvurunda ''Peygamber''

Sezai Karakoç, Cumhuriyet döneminde sanat ile fikir dünyasını baş başa götüren önemli isimlerinden birisiydi. Bir sanatkar ve düşünce adamı olarak da tanıdığımız Karakoç için peygamberler, yalnızca Allah'ın insanlara gönderdiği bir yol gösterici değil medeniyetin temelinde duran varlık ışıklarıydı. Peki, eserlerinde Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar pek çok nebi hakkında düşüncelerine yer veren Sezai Karakoç, nasıl bir peygamber tasavvuruna sahipti? Sizler için ikinci vefat yıl dönümünde Sezai Karakoç'un eserlerindeki peygamber imgesinin izini sürdük.

🔹 Türk edebiyat ve düşünce dünyasına şiirleri, hikayeleri, tiyatroları ve düzyazıları ile farklı bir soluk getiren Sezai Karakoç, genellikle medeniyetlerin temeli olan "inanç"a dair konuları gündeme getiren bir yazardı. Dolayısıyla Karakoç'un ekseriyeti Müslüman olan bir toplumda karşılığı vardır.

🔹 Karakoç, gerek şiirlerinde gerekse düz yazılarında insanoğlunun yaratılıştan günümüze kadar geçirdiği evreleri, çıktığı ve düştüğü basamakları bir medeniyetin var oluşu olarak değerlendirir. Peygamberleri de bu noktada ademoğlunun yolculuğundaki merkeze yerleştirir. Bu açıdan Karakoç'un peygamber tasavvuru oldukça değerli ve dikkate değerdir.

🔹 Yazarın özellikle Yitik Cennet adlı eseri başta olmak üzere şiirleri ve yazılarında önemli bir peygamber tasavvuru çizilir. Ancak konu hakkında yazılanların aksine olarak Karakoç'un dile getirdiği peygamber algısı bilindik algılardan uzak, oldukça özgündür.

Sezai Karakoç'tan 100 Alıntı

🔹 "İslam Medeniyeti, kendini, ilk insandan itibaren başlamış kabul etmek, peygamberleri en yüce makamda görmek ve o güne kadar, temelde vahiy medeniyetinden geçme nice düşünce ve sanat verimini yeniden gözden geçirip kendi özüyle yoğurmak suretiyle, hakikatin ve tüm insanlığın medeniyeti halinde vazetmemiş midir? Bugün insanlığın bunca kan, ıstırap ve çile içinde bunalmasının ve gittikçe de ufkunun kararmasının temelinde, bu insanlık medeniyetini kabul etmeyen güçlerin anti-ümanizmi yatmıyor mu?"

Sezai Karakoç

Sezai Karakoç Düşüncesinde 10 Kavram

🔹 "Arı ile bal arasındaki ilgi, vahiy ile peygamber arasındaki ilgiyi açıklar. Bal arıdan ötürü yok, arı bal için vardır. Ve peygamberlerle herhangi bir insan arasındaki fark, bal taşıyan arı ile balsız arı arasındaki farktır."

Sezai Karakoç

Sezai Karakoç'un hatıraları

🔹 "Peygamber, iletici, anlatıcı, açıklayıcı ve ilk uygulayıcı, müminler topluluğunu oluşturucu ve toplumunu kurucu bir görevlidir."

Sezai Karakoç

Sezai Karakoç kitapları

🔹 "Peygamber izi, insan alınyazısına alabildiğine ve olabildiğine genişlik ve özgürlük bağışlıyor; buna karşılık, tabiatı sınırını aşmamaya, çizgisinin dışına taşmamaya ayarlıyor."

Sezai Karakoç

Diriliş şairi Sezai Karakoç

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN